nem ve rutubet yalıtımı

ZEMİN RUTUBET YALITIMI

Binanın alt yapı elemanlarını ve bodrum katlarını yeraltı suları ve zemin rutubetinden korumak için elemanların yüzeylerine yalıtım yapılır. Alt yapının yer altı sularına karşı korunmasında, en yüksek yeraltı su seviyesinden en az 30 cm yukarısına kadar binanın bütün temel ve duvarları yalıtılır. Yalıtımın yapılmasında kullanılan yalıtım malzemeleri piyasada levha, toz, sıvı ve katı halde bulunur. Levha halindeki yalıtkanlar izole edilecek yapı elemanının yüzeyine kaplanır ve sıvı halindeki yalıtım gereçleri ile yapıştırılır. Sıvı halindeki veya sıvı haline getirilen yaltkanlar izole edilecek yüzeylere sürülür. Toz halindeki yalıtkanlar ile sıvı halinde olanların bir kısmı çimento harcı içine ilave edilerek izole edilecek yüzeye sıva ve şap halinde kaplama yapılır. İzolasyon malzemelerinin kullanılacağı yüzeyin, kuru, temiz ve düzgün olması gerekir. Su ve rutubete karşı izolasyon dört şekilde yapılır.

rutubet yalıtımı Yalıtımlı çimento harcı ile sıva veya şap yapılarak,
rutubet yalıtımı Sıvı izole malzemesi düzeltilmiş yüzeye sürülerek,
rutubet yalıtımı Levha halinde malzeme ile yüzey kaplanarak,
rutubet yalıtımı Mastik asfalt ve asfalt betonu dökülerek.

Temel ve Duvarlarda Su ve Rutubete Karşı Yalıtım : Bodrumlu ve bodrumsuz binaların zemin rutubeti ve yer allı sularına karşı yalıtımı, temel ve zemin içindeki duvarların ve döşemelerin dış ve iç yüzeylerini oluşturan yüzeylere yapılır. Özellikle bodrumlu yapılarda suya karşı yalıtım, yapının zemin seviyesi altında kalan bütün elemanları kesintisiz olarak sarmaktadır. Bina alt yapı elemanlarının dış yüzeylerine kesintisiz olarak yapılan yalıtım dış çevre izolasyonu ve iç yüzeylerine yapılan iç çevre izolasyonudur. İç ve dış çevre izolasyonları yukarıda belirtilen şekillerde yapılabilir.

Yalıtımlı Çimento Harcı İle İzolasyon Yapılması :  Zeminde yer altı suyu yok veya çok az ise temel duvarının dış yüzüne yapılacak sıva harcı ile bodrum döşemesinde yapılacak şap betonu içine toz veya sıvı halindeki yalıtım gereçleri konur. Temel duvarı tabanı ile bodrum kat döşemesinin birleşim yerinden suyun sızmasını önlemek üzere levha halinde yalıtım malzemesi serilir veya temel üzerine sıvı halinde malzeme sürülür. Bu şekilde yapılan izolasyonlarda sıvanın ya da şaplanan yüzeyin çatlaması halinde su ve rutubetin geçmesini önleyemez.

Sıvı Yalıtkanlar Sürülerek İzolasyon Yapılması : Bir yapıda zemin altında veya üstündeki yapı elemanlarının yüzeylerine izole malzemeleri soğuk ve sıcak olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Soğuk Uygulama : Düzeltilmiş, kurutulmuş ve temizlenmiş yüzeye soğukta kullanılabilen sıvı haldeki malzemelerin bir veya iki kat halinde uygulanmasıdır.

Sıcak Uygulama : Düzeltilmiş, kurutulmuş ve temizlenmiş yüzeye, normal şartlarda katı halde bulunan ve ısıtılarak eriyik haline getirilen yalıtkanların bir kat veya daha fazla katlar halinde uygulanmasıdır.

Sıcak ve soğuk uygulama ile sıvı haldeki yalıtkanlar kullanılarak yapı elemanlarının dış veya iç yüzeyleri izole edilebilir. Dış izolasyon için, bina temelinin oturtulacağı zemin üzerine 6 - 10 cm. kalınlığında koruyucu beton dökülür ve üzeri perdahlandıktan sonra izolasyon malzemesi gibi sıvı haldeki veya. zift, asfalt gibi ısıtılarak sıvılaştırılan yalıtım malzemeleri sürülür. Temel ve döşeme betonu dökülürken izolasyonun zedelenmemesine dikkat edilir. Temel duvarlarının dış yüzü çimento harcı ile sıvandıktan sonra sıvı haldeki izolasyon malzemesi bir veya daha fazla katlar teşkil edecek ve temel ile duvarın birleşim yerinde boşluk veya aralık bırakılmayacak şekilde sürülür. Gerekirse sürülen yalıtkanın dışında bir koruyucu duvar yapılır. Bina temel duvarlarının dışında izole edilmesine imkan yoksa, izolasyon içeriden yapılır. Döşeme grobetonu ve duvara çimento harçlı sıva yapılıp kurutulduktan sonra sıvı haldeki yalıtkan sürülür. Döşemede izole malzemesi üzerine tesviye betonu sürüldükten sonra döşeme kaplaması yapılır. Duvarda izolasyon üzerine yağlı boya ve badana yapılamaz, duvar kağıdı kaplanamaz. Bunun için ilk defa ince duvar, rabitz veya heraklit kaplama yapıldıktan sonra sıvanır.

Levha Halindeki Yalıtkanlarla Yalıtım Yapılması : Levha halindeki, bitüm, asfalt ve katranla doyurulmuş olan jüt kanavice, pamuk bezi, keçe, katranlı kağıt gibi yalıtım malzemeleri izole edilecek yüzeye serilir. Bu malzemeler, düzeltilmiş, kuru ve temizlenmiş yüzeylere sıvı haldeki yalıtkanlarla yapıştırılır. Levhalar ek yerlerinde bir birleri üzerine normal olarak 10 cm bindirilir veya iki levha yan yana getirildikten sonra ek yeri üzerine parça halindeki levhalar konur. Levha halindeki yalıtkanlarla izolasyon, sürülerek uygulanan izolasyonlarda olduğu gibi dış ve iç çevre şeklinde yapılır. Gerekirse bu izolasyonların yüzeyine koruyucu kaplama yapılır.Etiketler : rutubet yalıtımı


Benzer Konular Su Yalıtımı Su Yalıtımı Anasayfa Arsa ve Bina Drenajı Döşemelerde Su Yalıtımı Drenaj Nedir Mastik Asfalt Kaplama Su Yalıtım Malzemeleri Temel Su Yalıtımı Zemin Rutubet YalıtımıYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT