ses yalıtımı nedir

SES YALITIMI 

Binalarda bölmeler arasında sesin dalgalar halinde yayılmasını, ses ve gürültüye karşı korunmasını sağlamak üzere sese karşı izolasyon yapılır. Sese ve ısıya karşı yalıtımlarda aynı cins malzemeler kullanılır ve izolasyon yapılış şekilleri birbirine çok yakındır. Sese karşı izolasyon döşemelerde ve duvarlarda yapılır. Döşemelerde ses ve aynı zamanda ısıya karşı izolasyon için boşluklu kagir döşeme sistemi tercih edilir ve gerekirse döşeme kaplaması altına izolasyon malzemesi konur. Duvarlarda sese karşı izolasyon için duvar içinde boşluk bırakılır veya duvar yüzey ile arasında hava boşluğu kalacak şekilde kaplanır. Bırakılan boşluklara gerekirse ses ve ısı yalıtkanları konur. Duvarlar sese karşı izole edildiğinde kapılar çift yapılır ve yüzeyleri izole malzemesi ile kaplanır. Pencerelerde ısı cam kullanılır veya çift pencere yapılır.

Deprem yönetmeliğinde öngörülmüş olan asgari duvar kalınlığı şartlarına uyulmakla beraber, yapılarda ısı kaybını azaltmak ve dolayısıyla daha ekonomik bir ısınma sağlamak, hava kirliliğini azaltmak amacıyla duvar ve döşemelerde ısı geçirme direncinin belirli sınırlardan küçük olmaması istenir. Bu özelliğin sağlanması uygun duvar kalınlığı ve konstrüksiyonu seçilmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekildeki bir çözüm başlangıçta, inşaat maliyetini artım ancak kısa bir süre sonra kendini amorti eder. Isı izolasyonu bakımından dış duvarların haiz olması gereken şartlar 30 Ekim 1981 ve 28 Eylül 1984 tarihli resmi gazetelerde yayınlanmış olup duvarların bu şartları sağlayacak kalınlıkta ve özellikle yapılması gerekmektedir. Tuğla duvar aldığı nemi bünyesinde tutmadığından dış hava ile bina içindeki havanın nem nispetini de dengeler. Binanın içinde ikamet eden veya çalışan insanların ruhi ve fiziki sağlıkları açısından gürültüden korunmaları gerekir. Bu husus, bir yapının içindeki gürültü kaynağı sayısının artması ve inşaatta hafif yapı malzemesi kullanılması halinde daha da önem kazanır. Duvar ve döşemelerde kullanılan inşaat malzemesi yoğunluğu azaldıkça gürültünün bir hacimden diğer hacme intikali daha kolay olur.

Gürültüden korunma çareleri proje safhasında araştırılmalıdır. İnşaat yapıldıktan sonra problem ile karşılaşılması halinde çözüm güç ve pahalı olmaktadır. Eskiden duvarlar oldukça kaba yapıldığından genel olarak dış duvarların yapıyı rutubetten korumasında problem çıkmazdı. Ancak devamlı alarak kuvvetli rüzgar ve yağış alan yerlere koruyucu tedbir olmaksızın yapı yapmaktan kaçınılmalıdır. Devamlı olarak kuvvetli rüzgar ve yağış haline maruz kalan yerlerde dış duvarlar ya arasında hava boşluğu olan çift duvar olarak yapılmalı veya dış duvarlar yağmur ve  rüzgara karşı dayanıklı malzeme ile kaplanmalıdır. Günümüzde yapılar, bölgesel şartlara uygun olarak yerel yapı malzemeleriyle yapılmakta, duvarlar oldukça ince teşkil edilmektedir. Ayrıca aynı duvar, farklı su emme özellikleri olan farklı cinste tuğlalardan yapılabilmektedir. Bundan dolayı da yapının rutubetten korunması önemli bir konu olmaktadır. Bilhassa kuvvetli rüzgar ve yağışa maruz yerlerde, mimarın planlama ve yapım sırasında bu konuya özel bir dikkat sarf etmesi gerekmektedir.Etiketler : ses yalıtımı


Benzer Konular Mantolama Nedir Isı Yalıtımı Nedir Yalıtım Nedir Giydirme Cephe Dış Cephe Boya Uygulaması Isı Yalıtım Malzemeleri Su Yalıtımı Ses Yalıtımı Söve Nedir Alsecco Mantolama Paketi Baumit Open Mantolama Paketi Binalarda Nem Kontrolü Buhar Tutucular Capatect Mantolama Paketi ÇBS İzoguard Mantolama Paketi Dow Mantolama Paketi Düfa Mantolama Paketi Dyo Mantolama Paketi Entegre Turuncu Paket Fawori Mantolama Paketi Filli Boya Mantolama Paketi Filli Expert Mantolama Isı İzolasyonu Yapı Tarzları Isı ve Sıcaklık Nedir Isı Yalıtımının Tarihçesi Isıl Konfor Nedir İzocam Mantolama Paketi İzole Camlar Kale Mantolama Paketi Knauf Mantolama Paketi Konfor Alanı Nedir Mantolama Dübeli Marshall Mantolama Paketi Mavi Kale Mantolama Paketi Nem ve Isı Koruması Polisan Mantolama Paketi STO Mantolama Paketi Taban İzolasyon Sistemleri Titreşim Yalıtımı Vitra Mantolama Paketi Wagner Mantolama Paketi Weber Mantolama Paketi Yalıtımlı Cam Yangın YalıtımıYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT