ev dekorasyonu nedir

ev dekorasyon blog  ev dekorasyon firmaları   ev dekorasyon hizmetleri  ev dekorasyon istanbul

ev dekorasyon kampanya  ev dekorasyon markaları   ev dekorasyon nasıl yapılır  ev dekorasyon rehberi

ev dekorasyon şirketleri istanbulev dekorasyon teknikleriev dekorasyonu facebook

ev dekorasyonu ne kadar tutarev dekorasyonu uygun fiyatev dekorasyonu yapmak

EV DEKORASYONU

Ev dekorasyonu öncesi konut ve yuva kavramlarının bilinmesi yapılacak uygulamanın amacının tam olarak belirlenmesine yardımcı olacaktır.Konutlar zaman ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak estetik,  fonksiyonellik kültür ve geleneklere ait özgün tasarımları içerisinde yaşayanların kişisel imgelerini tasarım ve donatım ile bireysel farklılıklarını yansıtan yaşam alanlarıdır.

Yapılan araştırmalara göre konutların yuva olma özelliğini koruyabilmeleri için bazı kriterler olduğu saptanmıştır.

 Konut içerisinde yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. 

 Binaların dış kabukları, iç konforu desteklemeli ve dış çevrenin olumsuz koşullarını engeller nitelikte olmalıdır. 

 Yapı tasarımında güneş, havalandırma, görünüm vb. dış ortamlardan yeterince faydalanılmasına dikkat edilmelidir. 

 Konutların iç dekorasyonları birbiri ile uyumlu, yenilenebilir ve kişisel beğeniler ile düzenlenmelidir. 

 Ev dekorasyon ürünleri her koşulda çok büyük ekonomik farklar göstermeden satın alınabilmelidir.

Ülkemizde konut yapım süreci diğer ülkelerin aksine mimari planlamasında, yapı teknolojisinde ve malzeme seçiminde uzun süreli etütler yapılmış ve daha sonra uygulama aşamasına geçilmiş proje yok denecek kadar azdır. Bina yapım aşamasında ev tadilat projeleri birkaç defa değiştirilerek sonuca ulaşılabilmekte, yapı fiziği açısında gerekli olan ısı,su,ses,tesisat ve yangın yalıtımı konularına fazla önem verilmemektedir. Yapılan araştırmalar konut kullanıcıların çoğunlukla inşaat aşamasında kullanılan donatı elemanlarının işçilik ve malzeme kalitesinden, ölçülerinden, estetiğinden ve depolama kapasitelerinden şikayetçi olduğu ve her üç kullanıcıdan birinin başta mutfak ve banyo olmak üzere kendi yaşam alanlarını yeniden tasarladığı tespit edilmiştir.

 

KONU BAŞLIKLARI

EV DEKORASYONU NASIL YAPILIR

İnsanlar fiziksel ve ruhsal özelliklerinin yanı sıra bağlı oldukları sosyal grubun kültürel özelliklerini de yaşadıkları mekana ve mekanın kullanım biçimine yansıtırlar. Bu bağlamda, dekorasyon uygulamasına başlamadan önce oluşturulmak istenen atmosfere göre  tarzın (minimal, modern, klasik vb.) belirlenmesi gerekmektedir.

Ev dekorasyonu bir bütün olarak düşünülmeli, mutlaka bir plan hazırlanmalı ve tüm gereksinimler ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmalıdır. Mekan tasarımda kullanılacak ve kullanıcı gereksinimlerinin sınıflandırılması aşağıdaki gibi ele alınıp uygulanmalıdır.

TASARIMDA FİZİKSEL GEREKSİNİMLER

 Mekansal Gereksinimler :  Mekan içerisindeki insanların, statik ve dinamik antropometrik (insan vücudunun ölçüleri) boyutları ve eylemleri.

 Isısal Gereksinimler : Sıcaklık, nem, radyasyon ve hava hareketleri.

 İşitsel  Gereksinimler :  Ortamdaki sesi uygun şiddette olması ve yansıma özellikleri.

 Görsel Gereksinimler : Uygun ışık şiddeti –aydınlık düzeyi.

 Emniyet Gereksinimleri : Yapısal sağlamlık, yangın ve kazalara karşı koruma.

TASARIMDA SOSYAL GEREKSİNİMLER

 Mahremiyet Gereksinimleri : İşitsel ve görsel gizliliğe uygunluk.

 Davranışsal Gereksinimler : Mekanda kişilerin eylem anında gereksinim duydukları mesafeler, bireysel sınır 45 cm, bireyler arası uzaklık 45-110 cm, toplum içi uzaklığı 120-360 cm, kamusal uzaklık 360 cm den büyük olan görsel ilişkiye bağlı uzaklıklar.

 Estetik Gereksinimler : Mekanın uygun biçim, renk ve dokusal özellikleri.

 Toplumsal Gereksinim : Toplumsal ilişkiler, toplumsal yapı-kuruluş gereksinimleri.

Ev dekorasyon fikirlerine göre plan yapıldıktan sonra ev iç dekorasyon için kullanılacak dekorasyon malzemelerin avantaj ve dezavantajları araştırılarak kullanılacak malzemeler belirlenmelidir. Malzeme seçiminde konunun uzmanlarından görüş alınmalı ve ileride oluşması muhtemel riskler planlama aşamasında ortadan kaldırılmalıdır. Kullanılacak malzemelerin tedarik ve uygulama süreleri hesaplanarak toplam bir süre çıkartılmalı ve uygulama sırasına göre ürünler tedarik edilmelidir. Ev dekorasyonu yapılacak mekanda bakım onarım çalışmasının yapılması gerekiyorsa profesyonel bir ekipten yardım alınmasının zamanda ve paradan tasarruf sağlayacağı unutulmamalıdır.

EV DEKORASYON AKSESUARLARI

Aksesuarlar bir renk düzenlemesi veya yer döşemesi kadar önemlidir. Aksesuarlar aydınlatma gibi, bir odanın planını ortaya çıkarır, önemini vurgular ve bireye özel olmayı sağlayarak onların zevklerini yansıtırlar. Odalarda kullanılacak aksesuarların tipi konusunda bir kural yoktur. Seçilen aksesuarların kullanımı odanın stiline, bireysel zevklere, biriktirilen objelere ve kullanılabilir alanın büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin, küçük bir alanda minimum düzeyde aksesuar kullanılması gerekir, çok fazla aksesuar kullanılması kalabalıklık duygusu yaratır. Bir odaya yapısal ilgi, canlılık duygusu ve cazibe katan çok çeşitli aksesuarlar vardır. Genel olarak aksesuarları “fonksiyonel aksesuarlar” ve “ dekoratif aksesuarlar” olarak 2’ ye ayırmak mümkündür.

FONKSİYONEL EV AKSESUARLARI

Fonksiyonel ev aksesuarları her alanda kullanılan, büyük kolaylık ve ergonomik seçenekler ile yer kaplamadan daha çok işlevsellik gösteren tasarım ürünleridir. Fonksiyonlu çok amaçlı kullanılan aksesuarlar sayesinde ihtiyaçlar giderilebileceği gibi aynı zamanda dekoratif görünümleri ile de ortama estetik açıdan katkı sağlarlar.

ev dekorasyon aksesuar Portatif Lambalar: Lambalar çok eskiden beri süslemede kullanılan zarif aksesuarlardır. Eve yumuşak bir ışığın yayılmasını sağlarlar. Günümüzde sosyal alanlarda ve özel alanlarda kullanılan aksesuarlardır. Direk aydınlatma lambaları kaz boynu ve eczacı tipleridir. Bunlar yüksek yoğunluk sağlayan lambalardır. Çünkü direkt aydınlatma lambaları, meşale ve semaver tipleridir. Abajurlar genellikle davul, kubbe ve tepesi kesilmiş koniler Şeklindedir. Uzun yüksek bir abajur yoğunlaştırılmış ışık verir, kısa geniş olanı ise ışığı dağıtır. Abajurların oran ve denge bakımından lamba tabanı ile uyumlu olması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bir abajurun Şeklinin tabanı ile orantılı olması arzu edilir. Gölgeliğin çok yüksek olmaması gerekir. Aksi takdirde elektrik bağlantısı görünebilir. Silindirik tabanlı örgü sepet için, benzer Şekildeki ve pürüzlü dokudaki bir gölgelik düzgün ve parlak dokudaki ipekli kumaştan yapılmış bir gölgelikten daha iyi bir tamamlayıcıdır.

ev dekorasyon aksesuarları Paravanlar: Bunlar özellikle çok amaçlı ve açık planlanmış mekânlarda alanları bölmek için kullanılırlar Rahat hareket edebilir olması istenen bir özelliktir. ipek, cam, goblen, plastik gibi materyallerden yapılabilirler.

ev dekorasyon aksesuar modelleri Sofra Takımları: Yemek yeme faaliyeti insan mutluluğu ve sağlığını etkiler. Aile ve arkadaşlarla yemek yeme zevkli bir olaydır. Birçok faktör bu zevki zenginleştirir. Hane halkının tercih ettiği servis yöntemi ve yiyeceklerin çeşidi sofra takımlarının seçiminde etkilidir. Masa örtüleri gibi, hane halkının beslenme biçimi, servis yöntemleri, hazır ve planlanmış yemek ve depolama alanları, mobilyalar ve yaşam biçimi sofra takımının seçiminde etkilidir. Çeşitli yemekler için aynı yemek takımının kullanılıp kullanılmayacağı, yemek takımının seçiminde dikkate alınmalıdır. Piyasada mevcut yeni lifler ve dokumalar, kolaylıkla temizlenebilen plastikler, güçlü veya az algılanan renklere sahip masa örtüleri bu amaçla kullanılabilir. Buna ek olarak, masa takımlarını oluşturan, serviste kullanılan küçük aksesuarlar da mevcuttur. Bunlar masanın merkezine yerleştirilen tuzluk ve biberlik, şamdanlar, peçetelikler gibi aksesuarlardır. Bunların hepsi bütünlük sağlamak açısından aynı materyalden yapılmış olmalıdır. Çiçekler veya yapraklar, canlı veya kuru bitkiler, meyve ve sebzeler, taş ve kabuklar, bir veya iki parça heykel veya bir mum grubu da masayı geçici olarak canlandırabilir. Dizayn ve ölçü düzenlemenin dinlendirici olması ile ilintili olduğu gibi odanın ve masanın büyüklüğü de düzenlemede oldukça önemlidir.

Önerilen makale: pvc duvar panelleri hakkında bilgi almak ve duvar koruma ürünlerine ulaşmak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

ev dekorasyon duvar aksesuarları Porselenler :  Tabaklar, fincanlar, kâse ve servis takımlarının tümü “porselen” terimi adı altında gruplandırılabilir. Bunlar porselen, kil, cam veya plastikten yapılmış olabilir. Masa üzerindeki ekipmanlar içinde en fazla göze çarpanıdır ve çoğunlukla yerleştirildiği masanın karakterini belirler. Porselenlerin seçiminde akılcı davranılmalı, çok seyrek kullanılan ve tek kullanılan parçalar seçilmemelidir. Masa üzerindeki diğer donanımla, mobilya ve yaşam biçimi ile ilintili olmalıdır. Ayrıca içindeki yiyecekleri güzel göstermesi de önemlidir. Genellikle, düzenlemesi ve kombinasyonunda orijinallik ve kişilik temel alınmalıdır. Bu durumda, esneklik en önemli özelliktir ve aynı porselenin farklı şekilde ve amaçlarda kullanılmasına olanak sağlar.

dekoratif ev aksesuar Gümüş Eşyalar: Porselenler kadar gümüş eşyaların da kullanılma eğilimi vardır. Gümüş yalnızca çatal, kaşık ve bıçakların yapımında kullanılmaz. Ancak son yıllarda bunların yerini paslanmaz çelikten yapılmış olanlar almıştır. Gümüş eşyaların maliyetinin yüksek ve bakımının zor olması sahip olmayı engelleyen faktörlerdir. Ancak maliyetin doğası gereği evde farklı güzellikler ortaya çıkarır. Çoğunlukla yemek masasında kullanılır. Gümüş eşyalara dikkatle yerleştirilen çizgiler, sofraya zarif bir hava verir.

ev dekorasyonu için aksesuarlar Cam Eşyalar: Porselen ve gümüş için söylenenlerin tümü cam için de geçerli olabilir. Su içmede kullanılan çeşitli kaplar alüminyum, paslanmaz çelik, şeffaf ve mat plastik, gümüş veya toprak kaplardan yapılabilir. Ancak cam doğası gereği sıvılar için özel bir çekiciliğe sahiptir.

ev dekor mobilya aksesuar Yatak Odası ve Banyo Aksesuarları : Yemek takımları gibi yatak odası ve banyo aksesuarları da oldukça ucuz ve değişik şekillerde piyasada bulunabilir. Yatak, bir yatak odasının odak noktasıdır. Yatak örtüsü odanın dizaynını önemli ölçüde etkiler. Süslü yatak örtüleri ve yorganlar kişiliğin ortaya konmasında oldukça etkilidir. Yatak çarşafları ve yatak kılıflarının renkleri ve modelleri de ruhsal durumda etkili olabilir. Yalnızca yatağı renklendirme ve şekillendirme ile kalmayıp tüm odanın görünür güzelliğini etkiler. Fonksiyonel banyo aksesuarları, peştemal, havlular, duş perdeleri, sepetler ve banyo paspaslarıdır. Bu objeler ortama sıcak bir görünüm verirler. Ancak, banyoda kullanılan aksesuarların buhar ve suya çok fazla maruz kalmaları nedeni ile dokumaların solmayan cinsten olması göz önünde bulundurulmalıdır.

ev aksesuarları dekorasyon Düzenleyici Kutu : Takılar, ayakkabılar ya da giysiler için renkli saklama alternatifleridir. Farklı boyutlarda olabilir. Renk seçimi bireylerin zevkine göre değişiklik gösterebilir. Birkaç çiftten fazla ayakkabı alabilen bu pratik düzenleyiciler ayakkabıların yıpranmadan saklanmasına olanak sağlarlar. Çıkabilen ayraç duvarlar cırt bantlarla sabitlenir. Fermuarlı ve saplı tipleri vardır. Yıkanabilir özelliklere sahip ve çeşitli renklerde üretilmektedir.

ev aksesuarları aydınlatma Diğer fonksiyonel aksesuarlar: Bunlar sayısız şeyleri içerir. Aynalar, saatler, şemsiyelikler, gazetelikler, kapı üzerindeki metal tutamaklar, ahşap komodin mobilya parçaları, su tesisatında kullanılan materyaller gibi alanı zenginleştiren ve kişiliği ortaya koyan objelerdir. Antika bir objeyi aynı odada modern bir heykel ya da taş sütunla kullanmak olasıdır. Objeleri yerleştirmeden önce diğer insanların ilgisini çekip çekmeyeceğinden emin olunmalı ve ona göre yerleştirilmelidir. Kimsenin ilgisini çekmeyecek bir objenin yerleştirilmesine gerek yoktur. Aksesuar odanın tamamlayıcısıdır, asla diğer objelerden öne çıkmasına izin verilmemelidir. Çok geniş bir koleksiyona sahip olunsa bile, seçilmiş birkaç ana parçanın odada daha güzel duracağı göz ardı edilmemelidir. Sahip olunan her şeyi odaya yerleştirmek uygun değildir. Değişimli kullanmak mekâna çeşitlilik kazandırır ve monotonluğu önler. Objeleri amaçsız olarak odada dağıtmak yerine, gruplandırmalıdır. Böylece daha fazla anlam kazanırlar. Büfe içine yerleştirildiklerinde ise daha dekoratif, ilgi çekici ve daha az sıkıcı olacaktır. Dekorasyonda üç boyutlu objelere ilgi giderek artmaktadır. İşlenmiş demirden duvar süsleri dramatik görünümler elde etmede kullanılabilir. Kabartma heykeller ise duvarda ayrı bir ilgi uyandırırlar. Dikkat çekiciliği ve gölgeleri onu dramatiklikten daha ilerilere taşır. Resimlerle de modern uygulamalarla ilgi merkezi haline dönüştürülebilir. Örneğin, derinlik verilebilir, geri planda açık renkler kullanılabilir, kolaj kullanılabilir, vb. tekniklerle düz bir yüzeyin arkasında derinlik vermek için kullanılabilir.

DEKORATİF EV AKSESUARLARI

İç mekân dekorasyonunun vazgeçilmez tamamlayıcı unsurları olan aksesuarları çoğunlukla yaşanılan mekânlarda çekicilik, sıcaklık, samimiyet, ilginçlik gibi duyguları yaratmak amacıyla kullanılır. Aksesuarlar eskiden olduğu gibi günümüzde de gözdelik unsurlar olarak önemlerini korumaktadırlar. Fakat önemli olan bu aksesuarları belli bir amaca yönelik olarak doğru ve işlevsel olarak kullanılmaktadır.

ev aksesuarları fikirleri Masa Üstü Aksesuarları : Masa üstünde bir küme şeklinde gruplandırılmış veya tek tek kullanılan oldukça küçük aksesuarlardır. Çin veya porselen biblolar, kuş vb. hayvan bibloları, cam objeler, kuvars taşlar, billurlu taşlar veya doğal haldeki mineral taşlar, deniz kabukları, antik porselenler, fincanlar, fincan tabakları, enfiye kutuları, antik mürekkep hokkalar, fotoğraflar bu gruba girebilir. Her parçanın küçük bir koleksiyonu veya farklı tiplerin bir karışımı masa üzerinde kullanıldığında güçlü bir ilgi noktası yaratır. Bu objeleri sergilemenin en iyi yollarından biri ahşap veya cam bir masa üzerinde onları sergilemektir. Masayı duvara yakın yerleştirirken arkaya bir de ayna asmak iyi bir fikir olabilir. Böylece bu objelerin çok yönlü yansıması sağlanabilir. Ailenin veya arkadaşların küçük fotoğraflarının bir koleksiyonu, masa üstü dekoratif objeler olarak odada nostalji sağlayabilir. Ancak, kullanılan çerçevelerin tümü aynı özellikte olmalıdır.

ev aksesuar heykel Heykeller: Uzun süre kullanılmak isteniyorsa, dikkatli bir şekilde sergilenmelidir. Bir grup halinde birçok parçayı sergilemek, onların bireysel çizgi, form ve detayının görülmesini engeller. Genellikle heykellerin duvardaki oyuk şeklindeki cam raflarda veya cam benzeri plastik etajerler üzerinde sergilenmeleri daha anlamlıdır. Heykeller raflarda sergilendiklerinde, her rafta yalnızca bir heykel yer almalıdır. Dikkatlice gizlenmiş bir spotla heykeli üzerinden aydınlatmak iyi bir fikirdir.

banyo aksesuarları modelleri Kalay Kurşun Alaşımı ve Bakır Kaplar: Genellikle oturma odası dışında, kütüphane ve çalışma odalarında uygun olarak kullanılan aksesuarlardır. Bakır kaplar, tepsiler, tabaklar, mutfağa sıcak bir hava veren son derece dekoratif objelerdir. Genellikle duvara asılır. Bu objeler kütüphanede kullanılıyorsa, renkli ciltlenmiş kitaplar arasında düzenlendiklerinde daha etkili görünürler. Yemek odasında şark usulü mobilyalar kullanılıyorsa, bu tür aksesuarları yerleştirmek daha uygun olabilir.

mutfak aksesuarları modelleri Duvarda Kullanılan Aksesuarlar: Yağlı boya resimler, sulu boyalar, pasteller, madeni levhaya basılmış resimler, baskı tablolar, taş basması resimler bu başlık altında ele alınabilir. Herkes bu objelerden birine sahip olabilir. Piyasada bunların röprodüksiyonlarını uygun fiyata bulmak ve kolaylıkla satın almak olasıdır. Resimlerdeki sanatla ilgili görüşlerin gerekliliği, beğenilerin çeşitli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle resimlerin satın alınmasında üç faktör vardır. 

duvar dekorasyonları Resim Bir Fonksiyona Hizmet Etmelidir: Resimlerin amacı, uygunluğu ve fonksiyonunun ne olduğu iyi bilinmelidir. Manzaranın dekoratif bir formda resmedilmesi ve bunun en basit fonksiyon olan duvarın dkorasyonunda kullanılması yeterli değildir. 

duvar dekorasyon resimleri  Resim Güzel Olmalıdır : Duvara asılan her resmin bir anlamı olmalıdır. Önemli olan bir resmi satın almak ve bunu duvara asmak değildir. O resmin güzel olduğu da ifade edilmelidir. Aynı zamanda resim hoşa giden, güçlü bir kişiliğe de sahip olmalıdır. İyi resimler, kitaplar ve aksesuarlar bir evin atmosferinin önemli bir parçasıdır.

ev dekorasyonunda tablo seçimi Resimler Stil ve Renk Armonileri Dikkate Alınarak Asılmalıdır: Bir odanın atmosferi yumuşatılmak istendiğinde, resimlerde kullanılan armoninin odanın kullanılma amacı, bir takım resimlerin elemine edilmesini gerektirebilir. Resim, oda ile armoni sağlayacak ve odaya güzellik katacak özellikte olmalıdır. Bunun sağlayan da uygunluk ve renktir. Resimlerin yanı sıra, insanlar bazen duvarları dekore ederken, fotoğraf ve anlık (enstantane) fotoğrafları çerçeveleterek kullanmak isterler. Ancak, bu fotoğraflarda artistik öğelerden çok tinsel değerlerin daha çok olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf tüm aile üyeleri için aynı değeri taşısa da çok misafir için çok az değer taşır. Bu nedenle, fotoğrafların yatak, çalışma ve dinlenme odaları gibi bireye özgü mekânlara asılması daha anlamlıdır. Yalnızca, artistik değeri olan ve genel konularla ilgili fotoğraflar sosyal yaşam alanlarında kullanılmalıdır.

oda aksesuarları Kapı Süsleri : Giriş kapısı önemlidir. Eve gelen misafirlerin karşılandığı ilk yer kapılardır. Kapının çarpıcı bir renge boyanarak ya da farklı bir kapı kolu kullanarak ya da güzel bir kapı süsü ile çekici bir hâle getirilmesi mümkündür. İlk izlenim çok önemlidir. Kapı dekorasyonundaki ayrıntı bireylerin evlerinin karakterlerini yansıtır.

oda aydınlatma aksesuarları Aydınlatma Aksesuarları : Ev dekorasyonundaki önemli detaylardan biri de aydınlatmadır. Özellikle akşam saatlerinde bireylerin kendilerini huzur içinde hissetmeleri için evin iyi bir şekilde aydınlatılması gerekir. Çünkü evi sıcak ve keyifli hâle getirmenin yollarından biri iyi planlanmış bir aydınlatmadır. Aydınlatma en önemli aksesuarlardan biridir. Tavandan sarkan avizelerin yanı sıra, yerden ayaklı aydınlatmalar ya da köşelerdeki sehpaların üzerine yerleştirilen abajurlar giderek daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Odalarda hem şık bir görünüm hem de göz yormayan huzurlu bir atmosfer oluşturmak için modern ya da klasik abajur tipi aydınlatma tercih edilebilir. Doğru bir aydınlatma için ilk adım, hangi bölümün ne için kullanacağına karar vermek ve o odayı bu amaca uygun olarak aydınlatmaktır. Örneğin oda çalışma odası yapılmak isteniyorsa, okuma ve yazmaya yetecek kadar yüksek ışık kullanılmalıdır. Yemek odası için daha az aydınlatma ile ihtiyaç giderilebilir. Sağlık ve konfor için büyük önem taşıyan aydınlatmanın, yaşanılan alanda nasıl olması gerektiği konusunda gereken önem gösterilmelidir.

dekoratif oda aksesuarları Oda Aksesuarları : Aksesuarlar doğru kullanıldığında oldukça şık ve ferahlatıcı görünür. Fakat bunu yaparken karmaşaya düşülürse, ev çok dağınık ve düzensiz görünecektir. Renk ve tarzlarına göre aksesuarlar birlikte kullanılabilir. Küçük cam vazolar ya da deniz kabukları, değişik boyda şamdanlar gibi. Bu, tüm salonun havasını değiştirmeye yetebilir. Öncelikle aksesuar kullanılmak istenen oda dikkatlice incelenir ve burada ne yapılmak istenildiğine karar verilir. Bir parça renklilik ve canlılık katmak, biraz yumuşak bir etki yaratmak, ölü noktaları kapatmak ya da görsel bir ağırlık katmak istenildiğinde, işe büyük obje ve aksesuarlar yerleştirmekle başlanır. Daha sonra oda bir kez daha incelenir ve gerekli görülen yerlere küçük aksesuarlar yerleştirilir. Yıldızlar, hayvan figürleri, meyve ve sebzeler, çiçekler, süslemek için kolaylıkla bulunabilecek küçük aksesuarların yalnızca birkaçıdır.

yatak odası aksesuarları Mutfak Aksesuarları: Mutfak aksesuarları, mutfakla uyumlu ve mutfağı yansıtan ürünler olmalıdır. İster minimal ister hareketli mutfaklar tercih edilsin yine de aksesuarlarla süslendiği zaman daha bir anlam kazanır.

oda aksesuarları nasıl yapılır Banyo Aksesuarları : Banyo aksesuarları; banyo perdeleri, lavabo üstü aksesuarları, ayna, banyo (klozet takımı) takımları, kirli sepeti, havlular, bornoz, sabunlar ve sabun sepeti gibi banyoda ihtiyaç olan ve hayatı kolaylaştıran aksesuarlardır.

ev dekorasyon aksesuarları nasıl yapılır Çeşitli Ev Aksesuarları : İçinde bulunulan mekânı hareketlendirmenin en kolay yollarından biri de kullanılan aksesuarlardır. Evlere hem asil bir hava verir hem de evleri eğlenceli bir hâle getirir. Aksesuar seçimi sabır ister. Evin her köşesi için ayrı ayrı aksesuarlar seçilmesi gerekebilir. Üstelik aksesuar seçerken her ortama aynı derecede önem verilmelidir. Fakat mekânın durumuna göre odak nokta seçilebilir. Odak noktası olarak halı ya da sehpa dahi kullanılabilir. Renk ve tarzlarına göre aksesuarlar birlikte kullanılabilir. Küçük vazolar ya da biblolar, değişik boyda şamdanlar vb. Bu, tüm salonun havasını değiştirmeye yetebilir. Pencerelere takılacak perde ve tüllerle hem evlerde yepyeni bir hava yaratma hem de istenilen tarzı eve yansıtma şansı doğuracaktır. Tek yapılması gereken kişiye uygun olacağı düşünülen perdeyi bulmaktır.

AKSESUARLAR SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dekoratif ev aksesuarlarının ne miktarda ve nasıl kullanılacağı bireylerin yaratmak istedikleri tarz ve atmosfere bağlıdır. Bu sebepten dolayı bireyler öncelikle ne tür bir dekorasyon tarzından hoşlandıklarına karar vermelidirler. Örneğin modern bir dekorasyondan hoşlanılıyorlarsa mümkün olduğunca sade ve yalın aksesuarlar seçip bunları düzenli yerleştirebilirler; fakat Viktoryen tarzı, göz dolduran, çoğunluğu antikalardan ve görkemli objelerden oluşan aksesuarları gruplayarak ya da oraya buraya serpiştirerek kullanmalıdırlar. Dekorasyon etnik, otantik ya da egzotik gibi herhangi bir tarzla sınırlandırmak istenmiyorsa, aksesuar seçerken yalnızca birey için değerli ve bir anlamı olan objeler seçilmelidir. Buna, bireyde güzel duygular uyandıracak, çocukluk ya da tatil anılarını anımsatacak objeler de dahil edilebilir. Öncelikle aksesuar kullanılmak istenen oda dikkatlice incelenmeli ve burada ne yapılmak istendiğine karar verilmelidir. Bir parça renklilik ve canlılık katmak, biraz soft bir etki yaratmak, ölü noktaları kapatmak ya da görsel bir ağırlık katmak istendiğinde, işe büyük obje ve aksesuarlar yerleştirmekle başlamak doğru olur. Daha sonra oda bir kez daha incelenmeli ve gerekli görülen yerlere küçük aksesuarlar yerleştirilmelidir. Çıplak boş köşeler, bir kaidenin üzerine yerleştirilen, tercihen içinde canlı bitkilerin olduğu bir saksıyla ya da bireyin zevkine ya da tarzınıza uygun bir heykelle doldurulabilir.. Bu durumda seçilen aksesuarın ebatlarının oda ve mobilyaların ebatlarıyla uyum içinde olmasına dikkat edilmelidir. Renkli ve havai şeylerden hoşlanılıyorsa, perdelerin, hareketsiz olduğu düşünülen pencere pervazlarının ya da dolap kapaklarının üzerine istenilen formda küçük süsler asılabilir. Bunlar; Yıldızlar, hayvan figürleri, meyve ve sebzeler, çiçekler, süslemek için kolaylıkla bulunabilecek küçük aksesuarlardandır. Bireyler için anlam taşıyan kitaplar da mükemmel bir dekoratif unsur olarak kullanılabilir. Kitaplar şömine rafına, her iki tarafına şamdan ve bitkiler yerleştirilerek sıralanabilir. Bu, şömine rafının düz hatlarını kırıp sıcaklık duygusu yaratacaktır. Bazı raf ya da kitaplar aksesuarları yerleştirmek için kullanılıyorsa kitaplığın arkası duvarlardan biraz daha koyu bir renge boyanabilir. Kanepeler ister yeni olsun, isterse antika ya da aile yadigârı, üzerinde kullanacak birkaç yastık onu çok daha zarif kılabilir. Uzun süre kullanılan aksesuarlar bazen çok sevilmesine rağmen bıkkınlık yaratabilir, bu durumda yerlerini değiştirerek yeni bir tarz oluşturulabilir. Bir sanat eseri olarak çocukların resim ve çizimlerini asla çöpe atmamak gereklidir. Bu resimler dolap kapaklarına değil, güzelce çerçeveletilerek odalarının duvarlarına asılabilir. Aksesuarlar her zaman satın alınmayabilir. Biraz yaratıcılık kullanılarak pek çok aksesuar yapılabilir. Örneğin eski ahşap bir masanın ayakları, mükemmel şamdanlar yapmak için idealdir. Ancak eski eşyalardan yaratılan aksesuarlar boyanmalı, ortama uygun hale getirildikten sonra kullanılmalıdır. Belirli bir tema çerçevesinde gruplanmış aksesuarların, tek bir aksesuardan daha etkileyici olduğu unutulmamalıdır. Sergilemek ya da ön plana çıkarmak istenilen objeler mutlaka bir masa, sehpa ya da raf üzerinde gruplandırılmalıdır. Aynı ebatlara sahip resim ve tablolar geometrik şekillerde asılabilir. Örneğin dikdörtgen formlu çerçeveler, duvara bir dikdörtgen oluşturacak şekilde asılabilir. Eğer odada feminen bir tarz hâkimse üçgen oluşturarak asılacak tablolar, uygun renkli kurdele ya da şeritlerle birbirine iliştirilebilir. Değerli porselenlerden oluşan bir koleksiyonu, duvarlardaki raflı bir nişte sergilemek daha estetik olabilir. Özellikle mavi ve beyaz rengin hâkim olduğu, incelikle işlenmiş porselenleri daha çarpıcı kılmak için nişin içi canlı ve dramatik bir renge boyanabilir.

EV DEKORASYON FİYATI

Ev dekorasyon fiyatları kullanılacak dekorasyon ürünlerine ve yapılacak uygulamanın özelliğine göre değişiklik göstermektedir.Normal bir evin dekorasyon masrafı 10.000 - 30.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ev dekorasyon fiyatı almak için size en yakın hizmet noktasından ücretsiz keşif talebinde bulunabilirsiniz.Etiketler : ev dekorasyonu


Benzer Konular Ev Dekorasyonu Ahşap Kapı Uygulamaları Ahşap Parkeler Asma Tavan Yapımı Gergi Tavan Nedir Niş Uygulamaları Şömine Uygulamaları Ev Dekorasyon Stilleri Ev Dekorasyon Ürünleri Granit Uygulamaları Mermer Uygulamaları Kartonpiyer Uygulamaları Halı Kaplama Mobilya Tasarımı Doğal Taş Uygulamaları Mobilya Nasıl Seçilir Duvar Kağıdı Yatak Odası Dekorasyonu Çocuk Odası Nasıl Düzenlenir Peyzaj Nedir Ahşap Bölme Duvar Ahşap Döşeme Kaplamaları Ahşap Eskitme Ahşap Evler Ahşap Lambiri Ahşap Panel Ürünler Ahşap Tavan Kaplama Akıllı Ev Sistemleri Aksesuar Kullanımı Alçı Levha Bölme Duvar Alçı Levha Yer Döşemesi Aydınlatma Sistemleri Bahçe Mobilyaları Balkon Tasarımı Bitümlü ve Plastik Levhalar Cam Tuğla Çatı Işıklıkları Dekoratif Mobilya Uygulamaları Depo,Kiler,Sandık Odası Esnek Yer Döşemeleri Fresk Nedir Kapı Sistemleri Konut ve İnsan İlişkisi Kündekari Nedir Mobilya Kılıfları Oda Akustiği Sürme Cam Kapılar Taş Döşeme Kaplamaları Yemek Odası DekorasyonuYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus