parke taşı

YEŞİL ALANLARDA PARKE TAŞI, ÇİM TAŞI, BORDÜR VE OLUK

Ülkemizde “Arnavut Kaldırımı” olarak tabir edilen taş kaplamalı yollara sıkça rastlarız. Zamanla estetik ve düzgünlüğün ön plana çıkması sonucu düzgün boyutlu doğal parke taşları kullanılmaya başlanmıştır. Fakat doğal taş parke üretiminin giderek yoğunlaşan talep karşısında uzun zaman alması ve yüksek maliyetlere ulaşması, üstün özellikli prefabrike parke yol malzemelerinin araştırılmasını gerektirmiştir. Beton parke taşı, her ortamda her türlü dinamik ve statik yük altında, dayanıklılığını ve uzun ömürlü olduğunu kanıtlamıştır. Beton parke taşlarının çeşitli türdeki sıvıları emme yüzdesi, asfalt ve diğer yol kaplama malzemelerine göre çok daha fazladır. Yağışlı günlerde yollarda oluşan su birikintileri parke taşları sayesinde drenaj sorununu ortadan kaldırır. Estetik yönüyle boşlukları çimlendirilen çim taşları sürekli güzellik sağlayan bir kaplama malzemesidir. Yaya ve taşıt yolunda, otopark, park, bahçe ve yeşilliklerin ayrılmasında, trafiğin ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla üretilen bordür taşları sağlam, kolay döşenen ve ekonomik bir malzemedir. Oluklar ise yağmur suyunun tahliyesi için kullanılan kaplama malzemesidir.

Çim Taşları : Beton dilimlerin arasındaki deliklerde yağmur suyunun yavaşça süzülmesini sağlayacak ve çimen yetişecek biçimde üretilen elemanlardır. Çimlendirilmiş alan, dilimlerin toplam alanının % 65’ i kadarını oluşturur. Yeşil alan ve bahçe düzenlemesinde kullanılan ve değişik şekillerde üretilen çim taşları mevcuttur. Sıkça kullanılan boşluklu yüzeyleri olan çim taşlarının yanı sıra ızgara ve yuvarlak şekillerde üretilen ve dekoratif amaçlarla yeşil alanlarda kullanılabilen yarım ay ve ayak şekline benzeyen çim taşları da vardır.

Parke Taşı : Doğal kaynaklardan sağlanan taş parkelerin üretiminin yoğunlaşan talep karşısında uzun zaman alması ve yüksek maliyetlere ulaşması, üstün özellikler taşıyan prefabrike parke yol malzemelerinin araştırılmasını gerektirmiştir. Birbirine kenetlenmiş rijit parçalardan oluşması nedeniyle rijit kaplama kategorisine yaklaşan prefabrike beton parkelerdir. Buna karşılık alttaki tabakalara dokunma yüzeyleri sayesinde yükü bu tabakalara iletme yönüyle elastik davranış göstermekte ve esnek kaplama niteliği de gösterebilmektedir. Bu nedenle kilitli beton parke kaplamalara, bazen asfalt bazen de beton kaplamaya yaklaşma nedeniyle rijit ve esnek kaplamalar arasında bir yer vermek mümkündür. Yukarıda belirtilen gerekçeler mühendisleri, doğal taş parke kaplamaların üstün özelliklerini taşıyan prefabrike parke malzemesinin araştırmasına ve üretimine yöneltmiş. Bu nedenle de: 

• Motorlu taşıt trafiğine açık cadde, sokak, meydan ve park yerlerinde, 
• Fabrika döşemelerinde, 
• Yaya kaldırımı ve yaya yollarında, 
• Yeşil alanlarda, 
• Yüzeysel suların drenajında (bordür olukları), kullanılabilen prefabrike beton yol elemanları ortaya çıkmıştır.

Beton parke kaplamalar : Yaya, otoyol ve park yeri kaplamalarında kullanılan betondan yapılan malzemelerdir. Yapıldığı ve kullanıldığı yere göre çeşitleri;

• Beton plak taşlar ( 40x40x4 cm) 
• Kırmızı beton küp taşı ( 10x10x8 cm) 
• Gri beton küp taşı ( 10x10x8 cm) 
• Kilit parke taşı ( 16x20x8 cm) 
• Düz parke taşı ( 10x20x8 cm) 
• Çim taşı ( 40x60x8 cm) 
• Yağmur olukları ( 40x40x12 cm)
 
Beton ile yapılan kaplamalar yüksek mekanik kaliteleri sayesinde yoğun trafiğe sahip devlet yollarında ve otoyollarda yıllardan beri kullanılmaktadır. Buna karşın beton yol teknolojisindeki gelişmeler beton yolların diğer yol türlerine, örneğin düşük trafikli yollarda ve üst yapı bakım çalışmalarında da uygun olabileceğini ortaya koymuştur.

Kilitli beton parke taşı kaplamalar : Değişik tip ve boyutlarda üretilebilen beton parke taşı; motorlu taşıt trafiğine açık yol, yaya kaldırımı, park, bahçe gibi açık alanlarda, fabrika döşemelerinde ve daha pek çok yerde kullanılmak için üretilen yüksek dayanımlı prefabrik beton elemanlarıdır.

• Doğal parke taş kaplamalar : Küçük taş parkeler. Büyük taş parkeler 

• Prefabrike parkeler : Klinker parkesi. Kilitli beton parkeler

Beton parke taşı özellikleri ve avantajları : Beton parke elemanların gerek dünyada gerekse ülkemizde kullanımının giderek artmakta olduğu ve daha da artacağı düşünülmektedir. Çünkü bu tip parke kaplamaların aşağıda sıralanan birçok üstün özelliği ve avantajı bulunmaktadır:

• Fabrikada üretildiği için direnci yüksek agrega kullanmak, beton kalitesini iyileştirmek, mekanik direnci yüksek bir kaplama elde etmek mümkündür. 
• Prefabrike parke elemanlar, boyut açısından hassas ölçülerle üretilir. 
• Üretim hız ve kapasiteleri yüksektir. • Yerli malzeme kullanımı ile ekonomik bir malzemedir. • Yol, kaplamanın yapımından hemen sonra trafiğe açılabilir. Oysa bu süre beton asfalt kaplamalı yollarda birkaç saat, beton yollarda ise birkaç haftadır. 
• Kaplamanın yapımı iklim koşullarından etkilenmemekte her türlü hava koşulunda bu kaplamanın yapımı gerçekleşebilmektedir. Oysa beton asfalt kaplama için sıcak ve kuru bir hava, beton kaplama için ise yağışsız bir hava istenir.
• Düzgün yüzeyleri sayesinde taşıtlar ve yolcular için istenen konforu sağlayabilmektedir. 
• Taşıtların fren uzunluğunda etkili olan kayma sürtünme kat sayısı diğer kaplamalarda görülen değerlerdedir. Bu nedenle de güvenlidir. 
• Don etkisine duyarlı değildir. 
• Yol yüzeyine dökülebilecek yağ, mazot, benzin, asit vs. kimyasal maddelere dayanıklıdır. 
• Su, elektrik, telefon, kanalizasyon vs. altyapı çalışmalarının malzeme kaybı olmadan kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bozulan yüzeyin aynı malzeme ile onarılması mümkündür. 
• Çeşitli renk ve değişik geometrik şekillerde üretilme imkânı vardır. Bu nedenle mekânların çeşitli renk ve desenlerde döşenmesi, mekân sınırlarının çizilmesi, trafik işaretlerinin belirlenmesi, çevreye estetik yönden uyum sağlaması önemli bir avantaj olarak sayılabilir.

Dezavantajları : 
• Kilitli beton parke kaplamaların yapımı ve daha sonra ortaya çıkabilecek onarımlar için bu işte kalifiye bir ekibe ihtiyaç duyulması, ilerleme hızının da yine bu ekibin çalışma hızına bağlı kalması 
• Şehir içi yollar için son derece uygun bir kaplama türü olmasına karşın şehirlerarası yollarda, yapım hızı sebebiyle pratik ve ekonomik olmaması gibi faktörler, bu kaplama tipinin zayıf taraflarını oluşturur.

Değişik renk ve desenlerde üretilen parke taşları kullanılacağı yer ve amaca göre tercih edilir. Bunlardan kilitli parke taşı ve dolu parkeler saydığımız avantajlarının çokluğundan dolayı sıkça kullanılan bir kaplama malzemesidir. Kilitli parke taşı, parke taşı çeşitleri arasında en çok kullanılanıdır. Evlerimizin ve oturduğumuz sitelerin yollarından geniş caddelere kadar pek çok alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Kilitli parke taşı pek çok mimari alana uyum gösterebilen, sağlam elemanlardır. 

Çim Taşı : Bünyesinde yağmur suyunun yavaşça süzülmesine imkân tanıyan ve çimen yetişmesi için boşluk dilimleri bırakılan elemanlardır.

Bordürler : Tretuvarlarda sınır elemanı, orta refüjlerde yol ayırıcı eleman olarak kullanılır.

Oluklar : Tretuvar ve yol yüzeylerinde biriken yağmur sularının kanalize edildiği elemanlardır.

BETON PARKE TAŞI DÖŞEME

Beton parke taşı döşeme: El ile beton parke taşı döşemesinde işlem basamakları şu şekildedir:

• Uygulamanın yapılacağı yere şantiye kurularak gerekli araç gereçler şantiyeye getirilmeli ve düzgün bir şekilde istiflenmelidir. 
• Uygulama için gerekiyorsa kırım ve sökümler yapılmalı, kırım yüksekliğini ya da kazı dolgu miktarını tespit için fotoğraf çekilmelidir. 
• Parke taşı döşeme işlemine başlamadan önce zeminin sertliği kontrol edilmeli, gerekli ise gravak veya stabilize benzeri sıkışabilen malzemeler ile zemin iyileştirilmelidir. Kum serilmeden önce gerekli olması hâlinde zeminin kompaktör veya silindir ile sıkıştırılması zemin sertliğinin sağlanması için yeterlidir.
• Beton parke döşemesi yapılacak alana yeterli incelikte ve ortalama 5-7 cm kalınlığında kum serilerek mastarlama işlemi yapılır. Böylece kum sayesinde zemindeki yükseklik farkları giderilerek döşeme öncesi parke taşlarının altında düz bir satıh elde edilmiş olunur.
• Mastarlama işleminden sonra serilen kuma el yardımı ile sıkıştırma işlemi yapılarak oluşan boşluklar kum ile doldurulur. Böylece zemin beton parke taşı döşeme işlemine hazır hâle getirilir.
• Beton parke taşları her iki taş arasına yaklaşık 2 mm boşluk kalacak şekilde döşeme işlemine başlanır. Parke taşları arasındaki bu boşluklara işlem bitiminde serilecek kum yerleşecektir. Döşenmeye başlayan taşların oturması için plastik uçlu çekiç ile basınç uygulanarak kum üzerine tam yerleşme kolaylıkla sağlanabilir.
• Döşenmeye başlanan beton parke taşlarında sürekli olarak yolun eğimi ve oluşabilecek zemin yükseklik farkları gözlenerek plastik uçlu çekiç ve mastar vasıtası ile döşeme hataları kolaylıkla düzeltilir.
• Döşeme işlemi bittikten sonra ince elenmiş kum döşeme alanı üzerine serilir ve fırça ile taşların derz aralarını dolduracak şekilde yayılır. Bu işlemden sonra kompaktör ile kumlu yüzeyin üzerinde gezilerek taşların tam yerleşmesi sağlanır.
• Taş döşeme işlemi bitiminde kum süpürülerek temizlenir. Daha sonra normal bir bahçe hortumu ile yapılacak olan yıkama işlemi sonunda beton parke taşı döşenmiş alan kullanıma açık hâle gelir.

Bordür ve oluk döşeme: Bordür ve oluk döşenmesinde işlem basamakları şu şekildedir:

• Şantiye kurulumu yapılarak gerekli araç gereç şantiyeye getirilir. 
• Parke taşı döşemesinde olduğu gibi zemin iyileştirmesi yapılır. 
• Emniyet tedbirleri alınır. 
• Bordür altına 200 dozlu yastık betonu serilir. 
• Betonun üzerine bordür koyularak ip çekilir. 
• Diğer bordürler ip hizasında döşenir.
• Bordürler arası en fazla 1 cm derz bırakılır. Derz boşlukları harçla doldurulup sünger ile düzeltilir. 
• Varsa oluk taşları döşenir. Oluk taşlarının döşenmesi için altına beton serilir ve oluk taşları duvar bordür veya parke kaplamaya yaslanır.
• Bordür ve oluk döşendikten sonra parke taşı veya çimtaşı döşenir. 
• Çalışma sahası temizlenir. 
• Araç gereç ve malzemeler toplanır. 
•İşin son kontrolü yapılır.

BİNA ÇEVRESİNE  PARKE TAŞI KAPLAMASI YAPIMI

Uygulamaya hazırlık: Hazırlık için yapılması gereken çalışmalar aşağıda maddeler hâlinde sıralanmıştır: 
• İşçi ve malzemenin istihdamı için şantiye kurulur. Bu şantiyede uygulama için gerekli olan malzemeler yer almalıdır. Bu malzemeler; mala, kürek, su düzeci, mastar, çırpı ipi, tokmak, el arabası, tel fırça, temizleme fırçası, murç, çekiç (0,5 kg), hortumlu su terazisi, inşaat çivisi, çelik şerit metre (5 m), elenmiş kum, çimento, parke taş, bordür çeşitleri ve yol kenarları için yağmur oluklarıdır. 
• Uygulama alanı için gerekli kırım ve sökümler yapılır. Bu işlemler yapılırken gerekli olan emniyet tedbirleri alınmalıdır.
• Beton kırımı yüksek olan yerlerde fotoğraf çekilir. 
• Bozuk zeminler üzerindeki bozuk tabaka iyice alındıktan sonra grovak ve stabilize ile iyileştirme yapılır.
• Kırımdan sonra çıkan molozlar gelişigüzel bırakılmamalı ve molozlar günlük kaldırılmalıdır. • Kırılan alanın imalatı yapılmadan yeni kırma ve sökme yapılmamalıdır.

Uygulama aşaması : Bu aşama iki kısımda incelenecektir. Birinci kısım malzeme temini, ikinci kısım uygulama imalatının gerçekleştirilmesidir. Uygulama imalatı iki şekilde olmaktadır. Bunlar; manuel (el ile uygulama) ve mekanik uygulamadır.

Malzeme temini : Uygulama öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra üretim yerinden malzeme uygun taşıma araçları ile şantiyeye taşınır. Parkelerin taşınması genellikle iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada parkeler kamyon, tır ve uygun taşıma araçlarına yüklenirken kırılma ve dağılmaları önlemek için aparatlı araçlar(forklift vb.) kullanılarak sevkiyat paletlerinin üzerine indirilir. Bu sayede malzeme dağılması önlenir. Malzeme topluca iş yerine nakledilir. İndirme işlemi yapılırken kırılma ve dağılmaları önlemek amacıyla aparatlı araçlar (forklift vb.) kullanılır. Damperleme yapılmadan sevkiyat paletlerinin üzerine indirilir ve uygun alanlara stok edilir. İkinci aşamada ise döşeme ekibinde çalışanlar, parkeleri döşemenin yapıldığı yerde döşemeyi yapan kişinin en yakın mesafesine taşırlar. Döşeme işlemi ilerledikçe birinci aşama nakliyenin, kaplamanın tamamlanmış kısmından döşemenin sürdüğü bölümün yakınına yapılmasıdır. İkinci taşımanın (şantiye içi taşıma) mesafesini kısaltacaktır. Böylece zamandan tasarruf edilecek, parke döşeyici parke beklemeyecektir.

Konut binaları dışı parke taşı döşenmesi uygulama aşaması : İmalat aşaması sınır elemanlarının döşenmesi ile başlar. Sınır elemanları yol bordürü, bahçe bordürü vb. elemanlardır. Daha sonra parke döşenir. Parke taşlarının döşenmesinde işlem basamakları:

• Parkeler döşenmeden önce hazırlık aşamasında bahsedilen iyileştirilmiş zeminin üzerine yastık kumu serilir.
• Uygulamada kum tabaka kalınlığı 5–10 cm kullanılmaktadır. Kum yatak, beton parke blokların birbirlerine yaklaşmalarına ve kilitlenmelerine, kaplamanın daha sağlam olmasına yardımcı olur. Aşağıdaki tabloda parke kaplama ve kum yatak kalınlıkları verilmiştir. 
• Serilen kum mastarlarla mastarlanır, yerel bozukluklar mala ile düzlenir. Mastarlama, kaplamanın genişliğine bağlı olarak kenardan kenara (bordürden- bordüre) yapılabileceği gibi özellikle genişliği 5 metreyi aşan yollarda veya geniş alanlarda mastarlama geçici mastar kılavuz rayları kullanılarak yapılmalıdır. Mastarlamadan sonra kum yüzeyi her noktada kırmızı kotun 6 cm aşağısında olmalıdır.
• Alt temel tabakası üzerindeki kot ve eğim hataları hiçbir şekilde kum tabaka ile düzeltilemez. • Ardından kompaktörle gerekli sıkıştırma yapılır. Parke taşlarının daha düzenli yerleşmesi ve çökmenin önlenmesi için gereklidir.
• Kum serildikten sonra üzeri parke taşı döşenir. Parke taşları döşenmeye başladığında ilk sıraya yerleştirilen taşların doğrultusu ve düzgün olması çok önemlidir. Diğer sıralara döşenecek olan parke taşlarının kaliteli bir şekilde döşenebilmesi için bu sıra çok önemlidir.

Parke taşı döşemede dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunlar:

• Döşeme işlemine düz kenardan veya köşeden başlanmalıdır. 
• Parkeler döşenirken hazırlanan kum yatağı üzerine yavaşça bırakılır. Bu sırada daha önce döşenmiş olan parkenin yerinden oynatılmaması gerekir. 
• Döşeme sırasında parkeler yolun bir tarafındaki bordüre dayanır. Karşı tarafta standart ölçülerdeki parkenin sığamayacağı büyüklükteki boşluklar, daha sonra döşenmek üzere uygun özelliklerde kesilecek olan parkeler ile kapatılmak üzere boş bırakılır.
• Bir önceki sıra ile arada kalan boşluklar normalin üstünde ise bir lastik tokmak yardımıyla taşlar aynı hizaya getirilerek düzeltilir. Normal olarak taşlar arasındaki mesafe 2-3 mm’yi geçmemelidir. 
• Yağmur suyunun tretuvardan yola doğru akması için taşlar yola doğru %2 eğimle, bordür ile sıfır kot oluşturacak şekilde döşenmelidir. Tretuvar içindeki ağaçlar; ağaç dibi bordür ya da ağaç dibi ızgara ile çevrilmelidir. Kırık taşlar kesinlikle döşemede kullanılmamalıdır.
• 45°lik bir balık sırtı örgünün (boylamasına veya enlemesine) sadece dayanıklılığı artırmadığı, aynı zamanda en düşük seviyede yuvarlanma sesi ürettiği de ortaya çıkmaktadır.
• Döşeme işlemi devam ederken uygulama yapan kimse parkelerin üzerine basmamalıdır. Basınç yapması durumunda en öndeki parkelerin eğilmesi söz konusu olabilir. Üretim hatası olan veya bozuk formlu parkeler kullanılmamalıdır. 
• Parke döşeme esnasında standart boyutlardaki parkelerin yerleştirilemediği kenar boşlukları, en uygun biçimde kesilen parkelerle tamamlanır. Kesme işlemi için hidrolik parke kesme makinesi kullanılabilir. Kesilemeyecek kadar küçük parçalar çekiç ve keski ile yontularak hazırlanır ve boşluklara yerleştirilir.
• Boşluk boyutu 4 cm’den daha küçük yerlere çimento harcı doldurulur. Uygulama alanında; rögar, kontrol bacaları ve ızgara kenarlarında oluşan boşluklarda aynı yöntem ile kapatılır. Sıkıştırma işlemi başlamadan önce mutlaka tüm boşluklar doldurulmalıdır. 
• İşin kapasitesine bağlı olarak çalışan sayısı belirlenir. Genel olarak bir parke döşeyicisi ile iki yardımcıdan oluşan bir ekip döşeme işi yapar. Ekip elemanları yorgunluktan kaynaklanabilecek hataları önlemek için aralarında iş bölümü yapmalıdır. 
• Fazla miktarda kum mastarlama gerektiğinde parke döşeme işlemi durdurularak kum taşıma işine ağırlık verilir. 
• Ekipten bir kişi belli periyotlarla geri dönerek varsa kalan boşlukları tamamlamalı ve döşenen kısımların sıkıştırmasını yapmalıdır. Bitim noktalarında taşlar kırılmamalı, spiral ile kesilmeli, taşlar döşendikten sonra üzerine ince bir tabaka kum serilip kompaktörlenmelidir. Taşların kırılma ve aşınmasını önlemek için kompaktörün taşlara temas eden yüzeyine kauçuk takılmalıdır. 
• Garaj girişlerinde bordür zemine sıfır olacak şekilde döşenmelidir.

Yüzeyin kompaktörle sıkıştırılması : Parke döşeme sürecinin son aşaması kompaktörle sıkıştırma işlemidir. Döşemesi tamamlanan parkeleri istenilen son seviyeye oturtmak ve buna paralel olarak parkelerin kilitlenmesini sağlamak için kaplamaya 2-3 kez kompaktörleme yapılmalıdır. Taşların kırılmasını ve aşınmasını önlemek için kompaktör makinesinin taşlara temas eden yüzeyine kauçuk takılmalıdır. Plaka tipi bir kompaktör kullanılmalı ve sıkıştırma işlemi yüzeyin tamamına uygulanmalıdır. Yeni döşenmiş parkeleri yerlerinden çıkarmamak için henüz tamamlanmamış kısma , kompaktör 1 metreden fazla yaklaştırılmamalıdır. İlk kompaktörleme işleminden sonra parkelerin aralarında kalan boşlukların kapanması amacıyla kum serpilir. İkinci ve üçüncü kez kompaktör uygulanmak suretiyle serpilen kumun parke aralarına girerek tüm boşlukların doldurulması sağlanır. Bütün boşlukların kapanması sonrası döşeme yüzeyinde kalan kum süpürülür. Süpürülen yüzey yıkanır.

Kullanım yerlerine göre bordür çeşitleri : Betondan yapılan banketler ile otoyol ve yürüme yolları arasında yükselti meydana getirerek trafiğin düzenini sağlayan ve otoyollardaki akıntı malzemelerin banketlere girmesini önleyen yol yapı elemanlarına bordür denir.

Yol bordürleri : Trafiğe açık yaya ve araçların seyir hâlinde bulundukları yollarda banketlerle araç yollarını birbirinden ayıran yol yapı elemanına yol bordürü denir. Genellikle 12 x 30 cm ölçülerinde imal edilir. Yol üzerinde bulunan yağmur ve kar sularının yol kenarındaki hendeğe sürüklenmesi ile hendekteki suyun akışına yastık görevi yapmaktadır. Yaya ile araç trafiği akışını birbirinden ayırarak daha güvenli trafik akışı sağlar.

Tretuvar bordürleri : Bina çevresine yapılan tretuvarların dış çevresini sağlam ve düzgün bir şekilde koruma altına almak için yapılan bordürlerdir. Genellikle 15 x 30 cm ölçülerinde imal edilir. Bina etrafına projede ön görülen ölçülerde tretuvar genişliği alınır. Bordürler dış kenarları ölçü içinde kalacak şekilde ve tretuvar yüksekliği baz alınarak bordür üst seviyesi belirlenir. Bordürlerin oturacağı zemin sağlamlaştırılarak bordür altı hatıl mahiyetinde terazili bir şekilde grobeton yastık ( 10x21 cm ) yapılır. Bordürlerin birbirine bağlayıcılığını sağlamak için derz harcı hazırlanır. Harç bordür baş taraflarına konularak bordürler uç uca eklenir ve dizilir.

Bahçe bordürleri : Dinlenme, otopark, oyun alanları, bahçe vb. yerlerde yapılan yürüme yollarında kullanılan bordür çeşitidir. Yeşil alanlar ile yürüme yollarını birbirinden ayırt eden elemanlardır. Genellikle 10 x 20 cm ölçülerinde imal edilir. Bahçe bordürleri, sınır çizgisi görevi yapmaktadır. Yeşil alanları ve oyun alanlarını kaplayan bu malzemelerin, peyzaj estetiğini bozmaması için amacı dışında kullanılmaması gerekir.Etiketler : taş kaplama


Benzer Konular Peyzaj Nedir Peyzaj Anasayfa Peyzaj Planlaması Fiziki Peyzaj Planlama Aşamaları Balkon ve Çatı Bahçesi Kaya Bahçesi Japon Bahçesi Kış Bahçeleri Klasik Bahçe Gizli Bahçe Minimalist Bahçe Sanat Bahçesi Su Bahçeleri Zen Bahçesi Erguvan Ağacı Acem Borusu Acıbakla Aechmea Bitkisi Ak Asma Altın Çanağı Bahçe Çitleri ve Ağaçlar Bahçe Göletleri Bahçe Yüzme Havuzu Biberiye Bina Dışı Taş Kaplama Çam Ağacı Çarkıfelek Çiçeği Çim Ekimi ve Bakımı Çoban Püskülü Dağ Defnesi Duman Ağacı Gelin Tacı Gülibrişim Güzellik Çalısı Ilgın Ağacı İstinat Duvarı Japon Akçaağacı Kadeh Çiçeği Kelebek Çalısı Kese Çiçeği Kış Bahçeleri Kızılcık Çalısı Kuşburnu Lale Ağacı Leylak Ağacı Mavi Ladin Mavi Sedir Mor İnci Ağacı Obrizya Bitkisi Osmanthus Aquifolium Oya Ağacı Saray Manolyası Sarı Çiçekli Yasemin Sarkık Dallı Huş Ağacı Sera Havalandırması Süs Kirazı Tarh Nedir Taş Armudu Yasemin Nedir Yıldız ManolyaYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus