yoğun bakım

YOĞUN BAKIM KISMI

Yoğun Bakım : Yoğun bakımda ağır ve vital fonksiyonları zedelenmiş hastalar kontrol altına alınır. Genelde hastalar yoğun bakıma ilk yardım ambulansları ile getirilir. Sedyeli hasta girişi, cerrahi bölüm ve nöbetçi hekim ile doğrudan kısa yollu irtibat sağlamak çok önemlidir. Hastaların sürekli olarak hekim ve hasta bakıcılar tarafından gözetim altında bulundurulması dikkate alınmalıdır. Özel hastanelerin, yanmalar veya psikolojik hastalıklar için özel bölümleri vardır. Yoğun bakımın organizasyonu, örn. nörocerrahi veya nöroloji, kalp-göğüs cerrahisi, transplantasyon cerrahisi gibi uzmanlık sahalarına veya cerrahi veya dahiliye gibi mütehassıslık dallarına göre ayrılır. Tıbbi ağırlık sahasına sahip olmayan normal hastanelerde, yoğun bakım cerrahi ve dahiliye olarak ayrılır.

Teşekkülü: Yoğun bakım, alan olarak ayrılmalı ve körüklü bölme sistemi ile ulaşılabilir (hijyen) olmalıdır. Hastane inşası nizamnamesine göre yoğun bakım servisi için ayrı bir yangın bölümünün oluşturulması gerekir. Hasta ve personel körüklü bölmelerinin yanında ziyaretçiler körüklü bölme (bekleme odası) üzerinde servise geçebilir. Her bir yoğun bakım servisinin orta noktasında her bir odayı gözleme olanağı olan (açık) hemşire odası olmalıdır. Cerrahi bölümünün narkozdan uyandırma odası, hastalara aynı personel tarafından bakıldığından, yoğun bakımla irtibatlandırılmalıdır (ekonomik çözüm).

Hastaların sayısı: Hekim ve hasta bakıcı personelin aşırı yoğun işe maruz kalmalarını önlemek ve hastalara en iyi bakımı sağlamak için, her bir birimin 6 ve 10 arası hastasının bulunması gerekir. Her bir birim için (6-10 yatak), bir hemşire odası, bir steril birim (ilaç ve infüzyon hazırlama) ve bir malzeme ve cihaz odası planlanmalıdır.

Yatak yerlerinin düzenlenmesi: Yataklar açık, kapalı ve kombinell uygulama ile düzenlenmelidir. Açık düzenlenmede büyük alanlı esas yüzey gerekir. Merkezi konumdaki hemşire odası, tüm yatak yerlerinden gözükebilir olmalı ve hastaların optik olarak yarı yükseklikte ve kolay hareket edebilir mobil duvarlarla birbirinden ayrılmalıdır. Kapalı düzenlemede hastaların odaları birbirinden ayrıdır. Burada da odalar merkezi hemşire çalışma yerinden hemen ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Hijyenik ve psikolojik açıdan, hastaların ekstrem duygusal reaksiyon gösterdikleri göz önünde bulundurulduğunda, kapalı düzenlemeler, açık düzenlemelere nazaran daha uygundur. Sıkça uygulanan çözüm 2-3 yataklı odalardır. Hemşire odası yakınında bulunan yataklı odalar ideal planlama nedeniyle uygulanması en uygunudur.

Yan fonksiyonlar: Yan fonksiyonlar için aşağıdaki elemanlar ve odalar planlanmalıdır: Küçük müdahaleler için ameliyat salonu (25- 30 m2), laboratuvar, çay ocağı, anestezi odası 10 m2, steril malzeme odası, steril olmayan çalışma odası, temizlik odası, hasta yakınları için bekleme odası, hakim odası, evrak odası, muhtemelen görüşme odası, sıhhi tesisat odası (Hijyenikerlerle görüşülmelidir).

Hijyenik koşullar: İş yeri tıp tekniği açısından özerk olmalıdır. Her bir yatak odasında oksijen, basınçlı hava, vakum için tesisatlar bulunmalıdır. Normal elektrik bağlantılarının yanı sıra az ve çok gerilimli akım, hemşire çağırma ve tekerlekli röntgen cihazları için hazır bulundurulmalıdır (röntgen ışınından korunma).

Konumu: Cerrahi yoğun bakım istasyonu, ameliyathane ile aynı düzeyde ve yakınında olmalıdır. Dahiliye kısmı da hasta kabul ve ilk yardım servisleri yanında yer almalıdır. Uzmanlık dalı ile irtibatlı olmayan yoğun bakım istasyonları ilk yardım ve ameliyathaneye yakın olarak tasarlanmalıdır. Klinik laboratuvarlara ve kan bankasına kısa yoldan ulaşılma olanaklarına önem verilmelidir.Etiketler : yoğun bakım kısmı


Benzer Konular Hastane Tasarımı Hastane Tasarımı Anasayfa Ameliyathaneler Bakım Kısmı Fizyoterapi Kısmı İdare Kısımları İkmal Kısımları İlk Yardım Hastaneleri Körük Bölmeler Laboratuvar Kısmı Öğrenim ve Araştırma Özel Bakım Kısımları Radyoterapi Kısmı Yeni Doğan Bebeklerin Bakımı Yoğun Bakım KısmıYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus