örme taş duvar

DOĞAL TAŞ ÖRME DUVAR

Kırma taş, siklop, katman, yontma taş ve karma duvar örme işi gibi doğal taşlardan oluşan duvarlar işleniş şekillerine göre betimlenmektedir.Çöküntü sonrası oluşan katman taşları, bulundukları kırık tabakalaşma şeklinde duvara işlenmelidir. Bunun görüntüsü daha güzel ve daha doğal olmakla beraber, yüklenme genellikle tabakaya dikey yönden baskı uyguladığı için statik olarak daha doğrudur. Püskürük taşı siklop duvar işi için uygundur. Taş uzunlukları, taş yüksekliklerinin 4-5 katından fazla olmamalı ve taş yüksekliğinin altına inmemelidir. Taş büyüklüklerinin ölçümü belirleyici bir önem taşımaktadır. Taşların iyi bağlanabilmesi için örülecek taşların her kenarına dikkat edilmelidir. Ham doğal taş duvar işinin bağlaması tüm yatay kesimde işçiliğe uymalıdır. 

Doğal taş duvarlarda;

 Ön ve arka yüzeylerde 3 fugadan fazlasının kesişmemesi,
 Dikey biteşkenlerin 2 tabakadan fazla geçirmez olması,
 İki sıraya en azından bir bağlayıcı gelmesi veya bağlayıcı ve sıra katmanlarının karşılıklı değiştirilebilir olması,
 Bağlayıcı kalınlığının tabaka yüksekliğinin yaklaşık 1 , ½ katı, ama en azından 30 cm olması,
 Kopçaların kalınlığının yaklaşık olarak tabaka yüksekliği ile eşit olması,
 Dikey biteşkenlerin tabaka duvar işlerinde kaplanması,
 Köşelere en büyük taşların yerleştirilmesi ve görünür yüzeylerin daha sonra derz dolgularının yapılması gerekmektedir.

Statik dengelemeye yönelik denkleştirme her 1,5 – 2,0 metrede yapılmalıdır. Kertikler hamlık ve işlenmeden sonra 3 cm kalınlığında olmalıdır. Sırf çimento harcı belirli taşları boyayabildiği için, kireç ya da kireç çimento harcı kullanılmalıdır.

Karma doğal taş duvar işlerinde yontma taşlar ön duvar örme taşıyıcı kesitte çekilmekte, eğer 12 cm kalınlıkta ise 2,5 – 5 cm kalınlıkta buhar kaplamalar (traverten, kabuk kireci, granit un) yatay kesite alınmamakta ve levhalar paslanmayan çaplarla arka duvardan 2 cm mesafede tutulmakta ve taşınmaktadır.

Grup Taş Cinsi Basınç Dayanımı
A Kireç taşı, traverten, volkanik püskürtme taşlar 200 (20)
B Yumuşak mum taşı 300 (30)
C Sıkı kireç taşı ve dolomit bazalt lavı vb. 500 (50)
D Kuvar kumtaşı, şistli gri vb. 800 (80)
E Granit,sineit,diorit,kuvar porfiri,melapor,diabas vb. 1200 (120)


Etiketler : doğal taş duvar


Benzer Konular Duvar Sistemleri Duvar Sistemleri Anasayfa Betonarme ve Kagir Taşıyıcı Duvarlar Doğaltaş Örme Duvar Donatısız Kagir Duvarlar Kagir Duvar Kagir Nedir Kerpiç Blok Yapı Sistemi Metal ve Ahşap Dikmeli Duvar Prekast Beton Duvar Panelleri Prekast Beton Duvarlar Stürüktürel Pişmiş Toprak Blok Yapay Taş Örme DuvarYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus