iç mekan düzenleme projeleri

İÇ MEKAN DÜZENLEME PROJELERİ

Ön projenin tanımında söz konusu edildiği gibi mimar, mekanların boyutlarını, o mekanların işlevlerine uygun iç düzenlemeler yaparak belirler. İç mekan düzenlemelerinde en etkin öğelerden biri de mobilyalardır. Bu hareketli taşınabilir eşyanın dışında, yerli, değiştirilemez, yapı ile bütünleşmiş olanları, örneğin gömme dolaplar, kitaplıklar, sedirler, lambriler ve diğerleri de bulunmaktadır. Başlangıç çalışmalarında mimar, ön projenin eleman etütlerini yaparken, öncelikle donatım sorunları ile ilgilenir. Bir bakıma, donatım ilkelerini saptar. Donatım, bir pencerenin, bir kapının, bir merdivenin, bir balkonun yerinin seçilmesini doğrudan etkiler. Mimar, bir iç mekanın düzenlenmesi ve eşya ile döşenmesi sorunuyla ilgili esas proje çalışmalarına tüm mimarlık proje çalışmalarının bitiminden sonra başlayabilir. Örneğin bir oditoryum ele alınacak olursa, mimarlık, mühendislik projeleri ( statik, aydınlatma, havalandırma, akustik vb.) bitmiş bir oditoryumun, seyirci koltukları, duvar, taban ve döşeme kaplamaları ve renkleri, fuayesine ait oturma gruplarının düzeni, malzemesi, nisbeti, rengi, şekli vb. sorunlar, dekorasyon projeleri ile ele alınıp olgunlaştırılarak çözümlenir. Hatta bu donatım kararları, esas mimarlık mühendislik projelerini yeniden etkileyerek bazı sınırlı değişiklikler de gerektirebilir.

Dekorasyon projelerinde iç mekanların, 1/50 plan ve gerekli kesitlerle iç görünüşleri çizilir. Ayrıntılar, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeğine kadar hazırlanır. Çizimlerde, uygulanacak en küçük ayrıntı bile belirtilir. Dekorasyon-mobilya konularında külfetli ve yorucu bir çalışmayı titizlikle yürütmek zorunluluğu vardır. Mimar, çoğu kez dekorasyon konusunda, bu konuda özel eğitim ve ihtisas görmüş uzmanlarla işbirliği yapar.Etiketler : iç mekan düzenleme, dekorasyon projeleri
Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Asansörler » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Boşluklu Kafes Yapılar » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Detay Projeleri » Döşemeler » Eğri Cetvelleri » Ev İnşa Çeşitleri » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Hastane Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Şablon Cetvelleri » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Temel Çukuru » Teras Evler » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Uygulama Projesi » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yüzeysel Temeller


Yedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT
Site Haritası