cam mozaik

CAM DÖŞEME KAPLAMALARI

Cam malzeme yüksek basınç mukavemetine sahip olması nedeniyle (yaklaşık 10.000 kg/cm2) eğilmeye çalışan yapı elemanlarında yapı elemanının ışık geçirmesini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Cam malzemenin ışık geçirmek amacıyla döşemelerde kullanılabilmesindeki önemli bir özellik ise cam ile betonun ısıl genleşme katsayılarının birbirlerine yakın olmalarıdır. Ancak buna karşın, cam ile betonun aderansı zayıftır. Bu sakınca, cam bloğun beton içinde basınca çalıştırılması ve cam  döşeme bloğunun döşemeden çıkmayacak şekilde biçimlendirilmesi ile çözülmektedir. Bunun için cam döşeme bloğunun beton ile temas edecek yüzleri konik ya da girintili çıkıntılı yapılmaktadır, Cam döşeme kaplamaları sınırlı birkaç uygulama dışında çok yaygın olan bir kaplama türü değildir. Buna, döşeme kaplaması olarak zemine yapışmasındaki güçlük ve parlak yüzeyinin kısa zamanda aşınarak matlaşması neden olarak gösterilebilir. Bu bağlamda, cam malzemenin ancak cam mozaik ve cam parke uygulamalarından söz edilecektir.

CAM PARKELER

Cam parkeler 20x20x0.5, 25x25x2.5, 30x30x3 cm boyutlarında alt ve üst yüzeyleri girintili ve çıkıntılı geometrik bir desen oluşturacak biçimde üretilmektedir. Döşeme kaplaması olarak kullanılmaları halinde sadece çıkıntılı olan kısımlar aşınacağı için ışık geçirme özelliği azalmayacaktır. Cam parkelerin uygulanması, parkelerin kendi büyüklüğüne indirgenmiş ebatlardaki gözlerden oluşan bir taşıyıcı döşeme sistemindeki boşluklara sonradan yerleştirilmesiyle yapılır. Parke boyutuna indirgenmiş gözlerden oluşan taşıyıcı malzeme, metal profilden olabileceği gibi küçük kesitli betonarme kirişlerde olabilir. Metal profillerden oluşan taşıyıcı sisteme cam parkelerin yerleştirilmesi işleminde çimento hamuru ya da polimer kökenli esnek deri malzemeleri kullanılmaktadır. Taşıyıcı betonarme olanlar ise dışarıda özel kalıplarla prefabrike olarak üretilmekte ve yerleştirildikten sonra cam parkeler sistemdeki gözlere yukarıda söz edilen malzemelerle oturtulmaktadır.

Cam döşeme blokları ile yapılan başka bir uygulama biçimi, cam döşeme bloklarının beton+donatı ile birlikte bir pano oluşturacak şekilde dışarıda hazırlanması ve hazır panolar halinde mesnetler üzerine yerleştirilmesi sistemidir.

CAM MOZAİKLER

Döşemelerde kullanılan bir diğer cam esaslı malzeme ise cam mozaiklerdir. Cam mozaik, cam hamuruna antimuan oksit ya da kriyolit (Na3 AIF6) katılıp opak hale getirilmesiyle elde edilir. Bu durumdaki cam malzeme ışığı çok az geçirdiği ve de görüntü vermediği için kaplama malzemesi olarak kullanılmaya elverişli hale gelir. Bu şekilde cam malzemenin döşeme kaplaması olarak kullanılması sağlanmış olur.

Cam mozaikler, 2x2 cm boyutundan itibaren 4x4 cm boyuta kadar kare ve dikdörtgen şekillerde ve 3-3.5 mm kalınlıkta üretilen cam mozaiklerin harca bakan yüzeyleri girintili çıkıntılı ve kenarları pahlı olarak yapılmaktadır. Daha sonra mozaik tekniğinde uygulamanın gereği olarak 30x30 cm boyuttaki kağıtlara suda çözünebilen tutkalla yapıştırılarak piyasaya sunulur.

Cam mozaik kaplanacak bir döşemenin çok düzgün çimento şap yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Daha sonra cam mozaiklerin yapıştırıldığı kağıt altta olacak şekilde su ve çimento oluşan çimento hamuru mozaiklerin üzerine iyice yayılır. Bu şekilde hazırlanan mozaikler kağıdından tutularak döşemede uygulanacağı yere yapıştırılır. Çimento hamurunun bir miktar suyunu çekmesi ve priz yapmaya başlamasından sonra kağıt bir miktar ısıtılarak yapıştırıcının yumuşamasıyla birlikte kağıtlar, soyulur. Kağıtlar soyulmasından sonra nemli bir sünger ile cam mozaiklerin yüzleri silinir ve daha sonra da iyice kurulanır. Böylece mozaik kaplama işi bitirilmiş olur.Etiketler : cam döşeme


Benzer Konular Döşeme Nedir Döşeme Anasayfa Alışveriş Merkezi Zemin Kaplama Cam Döşeme Kaplamaları Doğal Taş Zemin Kaplamaları Döşeme Çeşitleri Döşeme Sistemleri Döşemelerin İşlevleri Konaklama Tesisleri Zemin Kaplaması Metal Döşeme Kaplamaları Ofis Zemin Kaplamaları Restoran ve Kafe Zemin Kaplama Seramik Döşeme Kaplamaları Sinema Zemin Kaplamaları Toplantı Salonu Zemin Kaplaması Yapay Taş Zemin Kaplama Yolcu ve Bekleme Salonları Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Zemin Kaplama MalzemeleriYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus