yeşil çatı sistemleri nedir

YEŞİL ÇATI NEDİR

Çatı bahçeleri ve bu bahçelerin yeşillendirilmesi tekniği M.Ö. 6.yy’dan bu yana Babilliler’de vardı. Berlin’de 1890’da yangın önleyici yapıda olan köy evleri humus tabakasıyla örtülmekte olup, bu örtü üzerinde bitkiler yetiştirilmekteydi.

YEŞİL ÇATI AVANTAJLARI 

yeşil çatı nedir Yalıtım, çim ile toprak arasında kökler yardımı ile mikrobil yaşam süreci ile gerçekleşir.

yeşil çatı projesi Isı izolasyonu ve sıcaklık depolama imkanı oluşur.

yeşil çatı katmanları Toplama alanlarında hava iyileştirilmesi sağlanır.

yeşil çatı detay Küçük klima iyileştirilmesi.

yeşil çatı örnekleri Şehir drenajı ve doğal su düzeni iyileştirilir.

yeşil çatı nasıl yapılır UV ışınları ve şiddetli sıcaklık değişimleri koruyucu çim ve toprak yüzeyi tarafından önlenir.

yeşil çatı avantajları Toz birikmesi önlenir.

yeşil çatı bitkileri Dekorasyon / yaşam kalitesi iyileştirilir.

yeşil çatı bahçeleri Yeşil alanların geri kazanılması sağlanır.

YEŞİL ÇATI NASIL YAPILIR

yeşil çatı eğimi Çatı Eğimi : Beşik çatılarda eğim 25 dereceyi, teras çatılarda ise eğim %2-3’ü geçmemelidir.

yeşil çatı fiyatları İntensif Yeşillendirme : Çatı, ikamet edilebilecek hale getirilip pergola ile localarla dekore edilmektedir.Bu tür yeşillendirmeler sürekli bakım ister. Yeşillendirme çim, çalı, ağaçlık veya ağaçlar ile yapılabilir.

yeşil çatı firmaları Kaba Yeşillendirme : Bu yeşillendirme ince tabakalı toprak yapıya sahip olup az bakım gerektirmektedir. Yeşillendirme, yosun, çim, ot, ağaçlık veya ağaçlarla yapılabilir.

yeşil çatı izolasyon Taşınabilir Yeşillendirme :  Kova ve saksı aracılığıyla çatı terasları, parmaklıklar ve balkonlar yeşillendirilebilir.

Sulama yağmur suyu ile gerçekleşmekte, su drenaj ve vejetasyon tabakasında birikmektedir. Doğal sulama yetersiz kaldığı takdirde, baraj biçiminde sulama tekniğiyle yağmur suyu drenaj tabakasında birikir ve mekanik bir şekilde su ilave edilir. Damlatma biçiminde sulama yönteminde bitkiler kuraklıkta, vejetasyon veya drenaj tabakasında bulunan damlatma hortumuyla sulanır. Suni yağmurlama yönteminde ise suni yağmurlama tertibatları vejetasyon tabakası üzerine kurulur.

yeşil çatı istanbul Gübreleme : Suni gübre vejetasyon tabakası üzerine kurulur ve bu tabaka üzerine serpilebilir ya da suni sulama sırasında suya karıştırılabilir.

Vejetasyon tabakasında şişme kil ve şişme arduvaz kullanılmaktadır. Yapının sağlamlığını, zemin havalandırmasını, su depolanmasını ve zemine şekil verilmesini sağlayan bu maddelerin görevleri ise gıda depolamak, toprak reaksiyonu sağlamak, havalandırma ve su depolamaktır. Filtre tabakası filtre materyalinden oluşmaktadır ve drenaj tabakasının çamurlanmasını önlemektedir.

Drenaj tabakası bitkilerin sudan dolayı bozulmasını önlemektedir. Koruyucu tabaka yapı evresinde ve nokta yüklemesine karşı muhafaza özelliğine sahiptir. Kök PVC, ECB ve EPDM şeritleriyle uzak tutulmakta, ayırıcı tabaka, taşıyıcı konstrüksiyonu çatı yeşillendirmesinden ayırmaktadır.

Yeşillendirme gerçekleştirilmeden önce çatının durumu ve tabakaların fonksiyon yeteneği sağlama alınmalıdır. Çatı alanı özetle teknik olarak kontrol edilmeli ve tabakaların yapısı, eğimin oluşumu, havanın engebeliği-sarkması, çatı contası, genleşme contası, kenar bağlantıları, penetrasyon ve çatı aktarma fiyatları gibi akışlar gibi konulara özellikle dikkat edilmelidir.

PLAN VE UYGULAMA İÇİN KONSTRÜKTİF GENEL ŞARTLAR

yeşil çatı maliyeti Kaba çatı yeşillendirilmelerinde, yeşillendirme yapısı, teras çatı talimatlarına ilişkin, koruyucu kaplama görevini üstlenmektedir.

yeşil çatı malzemeleri Çatı konstrüksiyonlarında statik fiziksel yapı kaplamaları ve teknik vejetasyon talepleri birbiri ile ilişkili olarak ayarlanmalıdır.

yeşil çatı sistemleri nedir Çatı izolasyonunun emniyeti için aşağıda Alman çatı yapı talimatlarından alınan, fonksiyon tabakalarının alan ağırlığı dikkate alınmalıdır.

- 8 metreye kadar, kenardaki yük 80 kg/m2, iç taraftaki yük 40 kg/m2
- 8’den 20 metreye kadar, kenardaki yük 130 kg/m2, iç taraftaki yük 65 kg/m2
- 20’nin üzerinde, kenardaki yük 160 kg/m2, iç taraftaki yük 80 kg/m2

yeşil çatı tabakaları Rüzgar yüküne bağımlı olarak, yüklerin şekillendirilmesi ve ağırlığı binanın yüksekliğine ve çatı alanına göre belirlenmelidir.

yeşil çatı uygulamaları Çatı yeşillendirmeleri bakım gerektirmektedir. Yağmur inişlerine, çatı oluklarına, genişletme yuvalarına, duvar bağlantılarına vs. düzenli kontrollerin gerçekleştirilmesi için kolay ulaşılmalıdır.

çatı yeşillendirme Bu alanlarda çakıl gibi inorganik maddeler, 50 cm genişliğinde koruyucu görevini üstlenmelidir.

yeşil çatı sistemleri ankara Bölgeler nehir yatağına benzer bir biçimde çatı girişleriyle bağlanır ve bu şekilde bitki yüzeyindeki fazlalık suyun akışını sağlar.

yeşil çatı sistem detayı Büyük çatı alanları drenaj bölgelerine bölünmelidir.

TALEPLER, FONKSİYONLAR, KONSTRÜKTİF ÖNLEMLER

yeşil çatı drenaj sistemi Çatı izolasyonu teras çatı talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

yeşil çatı sistemi nedir Yeşillendirme, çatı izolasyonu fonksiyonunu engellememelidir.

yeşil çatı yalıtımı Çatı yalıtımı üzerinde yer alan bitkilendirme, çatı geçirgenliğinin kontrolüne imkan sağlamalıdır.

yeşil çatı yapan firmalar Çatı yalıtımı, köklerden sürekli korunmalıdır.

yeşil çatı yararları Yüksek polimer şeritlerden yapılan çatı izolasyonu fiziksel nedenlerden dolayı kök muhafaza görevini de üstlenmelidir.

yeşil çatı türleri Bitümlü çatı izolasyonunda, bitüme karşı dayanıklı olan kök muhafazaları kullanılmalıdır.

yeşil çatı türkiye Kök muhafaza tabakası, mekanik zararlardan, çürümeyen fiber hasırlar tarafından korunmalıdır, çünkü bu hasırlar besleyici maddeleri suya depo ederler.

yeşil çatı toprak kalınlığı Vejetasyon tabakası sağlam olmalı, tampon özelliği taşımalı ve küflenmemelidir.

yeşil çatı ne demek PH değeri eksi bölgelerde 6,0’ın üzerinde olmamalıdır.

yeşil çatı ne demektir Tabaka yapısı günde en az 30 1/gr yağmur suyu almalıdır.

yeşil çatı makale Tabaka yapısının hava volümü en az %20 oranında suya doymuş olmalıdır.

YEŞİL ÇATI BİTKİ YÜZEYİ VE BAKIM

mimaride yeşil çatı  Kuru çim, step ve kaya bitkileri ve özellikle kendini tazeleme özelliğine sahip yabani otlar topluluk biçiminde kullanılmalıdır.

yeşil çatı drenaj levhası Bitkiler yetişkin fidan olarak dikilir veya ekilirler.

yeşil çatı kesiti Çatı girişleri, emniyet şeritleri, çatı bağlantıları ve çatı kapakları en az yılda bir defa kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

yeşil çatı kalınlığı İstenmeyen yabani otlar uzaklaştırılmalıdır. Yosun ve diken gibi bitkiler yabani olarak kabul edilmektedir.

intensif yeşil çatı  Özellikle söğüt, kayın, kavak ve akça ağaç gibi ağaçlar fidan olarak yetiştirilen bitkilerdir.

gezilebilir yeşil çatı Düzenli biçme ve gübreleme yapılmalıdır.

yeşil çatı fiyat Doğal etkileşimlerden dolayı bitki yüzeyinde değişiklik meydana gelebilmektedir.

YANGIN EMNİYETİ

Önleyici yangın emniyetinin kapanmasına dikkat edilmelidir. Yapıdaki yangın önlemi zor yanar özelliğine (B1 sınıfı) sahip ise talepler yerine getirilmiştir.

ÇATI YEŞİLLENDİRMESİNİN TABAKA SIRALAMASI

 Bitki yüzeyi (kaba) : Plantasyon, ekme, fidan dikimi, ön kültürler (bitki konteynırları, bitki hasırları, bitki levhaları.

 Vejetasyon Tabakası : Bu tabaka, bitkiye sağlamlık verir, suyu ve besleyici maddeleri tutar ve madde ile gaz değişimini sağlar. Gaz değişimi ve su tutma amacıyla bu tabaka, geniş gözenek hacmine sahip olmalıdır.

 Filtre Tabakası : Bu tabaka, besleyici maddelerin ve küçük parçacıkların akıp gitmesini ve drenaj tabakasının çamurlanmasını önlediği gibi düzenli su akışını sağlar.

 Drenaj Tabakası : Fazla gelen suyun akıtılmasını, vejetasyon tabakasının havalanmasını ve suyun iletilmesi vasıtasıyla depolanmasını sağlar.

 Kök Muhafaza Tabakası : Su ve besleyici madde arayışına giren bitki kökünün çatı yüzeyine mekanik ve kimyasal zararlar vermesini önler.

 Çatı Yapısı : Çatı alanı ve her bağlantısı sürekli su geçirmez konumda olmalıdır ( DIN 18 531, DIN 18 195). Çatı yapısında kondense su oluşumu (DIN 4 108), sürekli ve etkili bir biçimde önlenmelidir.

YEŞİL ÇATI FİYATLARI

Yeşil çatı fiyatları kullanılacak çatı malzemelerine ve yapılacak yeşillendirme uygulamasının özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Yeşil çatı sistemleri fiyatı almak için size en yakın hizmet noktasından ücretsiz keşif talebinde bulunabilirsiniz.Etiketler : yeşil çatı


Benzer Konular Çatı Uygulamaları Çatı Aktarma Çatılarda Isı Yalıtımı Çatılarda Su Yalıtımı Çelik Çatı Sistemleri Teras Su Yalıtımı Braas Çatı Sistemleri Çatı Sistemleri Yeşil Çatı Sistemleri Asma Çatılar Baca Nedir Çatı Aplikasyonu Çatı Drenajı Çatı Kaplama Malzemeleri Çatı Kaplamaları Çatı Kar Yükünün Belirlenmesi Çatı Kenarlarının Düzenlenmesi Çatı Kiremitleri Çatı Makasları Çatı Örtü Altı Keçesi Çatı Pencereleri Çatı Şekilleri ve Adları Çatı Taşıma Donanımları Çatıda Kullanılan Polimer Kökenli Levhalar Çatılarda Eğim Düz Çatı Bileşenleri Eternit Levha Örtüler Gizli Dere İzolasyonu Kiremit Çatı Kaplamaları Marsilya Tipi Kiremit Metal Levha Çatı Kaplaması Oluklu Metal Çatı Kaplaması Oturtma Çatılar Pedavra Nedir Tahkimatlı Çatılar Tahta Çatı Pulları Tahta Kiremitler Tek Katmanlı Çatı Örtüsü Yağmur Suyu Kullanımı Yassı ÇatılarYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus