mastik asfalt

MASTİK ASFLAT KAPLAMA

Genellikle teras balkon ve yaya kaldırımlarında kullanılır. 7 mm lik kumla karıştırılmış 30-40 penetrasyonlu bitüm ile hazırlanmış ekmek asfaltlar bitüm ile eritilir, beton veya betonarme üzerine 2 cm kalınlığında sıcak olarak yayılır. Bunun dışında tabii veya suni asfalta %10 bitüm ilavesiyle 100 dereceye kadar ısıtıldıktan sonra 25x25x2,5 cm lik karolar halinde hazırlanan karolar harç veya sıcak asfaltla yapıştırılarak da asfalt kaplama yapılabilir. 

Mastik asfalt elde ediliş şekline göre doğal ve yapay olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğal mastik, doğal asfaltla %14-20 oranında bitüm katılarak ısıtılıp eriyik haline getirilen ve kalıplanan blokların kullanılacağı zaman tekrar %8-10 oranında bitüm ilave edilerek ısıtılmasıyla elde edilir. Yapay mastik, petrolden üretilen bitüm ile ince kalker taneleri karıştırılıp ısıtılarak bloklar halinde kalıplanır. Kullanılacağı zaman tekrar ısıtılır ve %8.10 oranında birim ilave edilir. Doğal veya yapay mastik asfalt eritildikten sonra izole edilecek yüzeye 2-3 cm. kalınlığında bir tabaka elde edilecek şekilde yayılır ve düzeltilir. Duvarlarda yapılacak mastik asfalt izolasyonu için duvar yüzeyi sıvandıktan sonra veya sıvanmadan önce 2-3 cm. dışında kaplama duvarı yapılırken aralığa mastik asfalt dökülür. 

Bodrum katları doğal ışık ve hava alabilmesi için yapılan pencerelerin yeraltı su seviyesinin üstünde olması tercih edilir. Bu pencereler tretuarın altında kalacaksa, ışık ve hava almasını sağlamak üzere kuranglez yapılır. Temelin su ve rutubetten korunması istendiğinde, zemine grobeton, kuruduktan sonra mastik asfalt serilir ve üzerine temel ve bodrum döşemesi inşa edilir. Temel duvarının yüzeyi düzgün değilse çimento harcı ile sıvandıktan sonra dışında yapılan koruyucu duvar arasındaki boşluğa mastik asfalt dökülerek izole edilir. Binanın alt yapı elemanları ayni şekilde izole edilerek dış çevre izolasyonu yapılır. 

Kuranglez tabanı yeraltı su seviyesinin altında olursa, kuranglez tabanı ve duvar da izole edilir. Yeraltı suyu az ve betona zarar verecek nitelikte değilse, temel ve döşeme betonu üzerine mastik asfalt serilir ve duvar yüzeyi düzgün yapılmış ise dışına yapılan koruyucu duvarla arasında bırakılan boşluğu yine eriyik halindeki doğal veya suni mastik asfalt dökülür. Mastik asfaltla izolasyonun bina temel duvarının dış yüzünde yapılmasına imkan yoksa, bina içinde uygulanır. Döşemede ilk defa koruyucu grobeton döndükten sonra üzerine mastik asfalt serilir. Duvarda en üst yeraltı su seviyesinden en az 30 cm. yüksekliğe kadar yapılan koruyucu duvar arasına doğal veya suni mastik asfalt dökülerek iç çevre izolasyonu yapılır.Etiketler : mastik asfalt


Benzer Konular Kategoriler Arsa ve Bina Drenajı Drenaj Nedir Mastik Asfalt KaplamaYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT