nem ve ısı koruması

BİNALARDA NEM VE ISI KORUMASI

Çatı malzemeleri, çatı sistemi için suya dayanıklı bir örtü sağlarlar. Biçim açısından, neredeyse tamamen sürekli ve su geçirmez membranlardan, üst üste binen veya birbirine bağlanan pul ve kiremit elemanlara kadar çeşitlilik gösterirler. Kullanılan çatı kaplamasının çeşidi, çatı strüktürünün eğimine bağlıdır. Eğimli çatılar suyu kolayca akıtırlarken, düz çatılar drenaj veya buharlaşma süresince suyu tutabilecek süreli bir su geçirimsiz membrana ihtiyaç duyarlar. Hem düz çatılar hem de karı tutmaya yatkın, iyi yalıtılmış eğimli çatılar, orta derecede veya çok eğimli çatılara göre daha fazla hareketli yük taşıyacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Çatı kaplama malzemelerinin seçiminde dikkat edilecek diğer etkenler arasında, uygulama yöntemi, bakım ve uzun ömürlülük, rüzgar ve yangına dayanıklılık; çatı görülebilir olduğunda, çatı kaplama örtüsü, dokusu ve rengi bulunmaktadır.

Suyun çatı sistemine ve sonrasında da binanın içine sızmasını önlemek için, çatının kenarları boyunca, çatı eğiminin değiştiği veya düşey düzlemlerle birleştiği yerlere ve çatıların bacalar, havalandırma boruları ve çatı pencerelerinin olduğu yerlere sızdırmazlık profilleri yerleştirilmelidir. Dış duvarlarda sızıntı olan yerlere de profil uygulanmalıdır; örneğin kapı ve pencere açıklıklarında ve duvar düzleminde malzemenin bir araya geldiği derzler boyunca.

Dış duvarlar aynı zamanda hava koşullarına karşı da koruma sağlamalıdır. Masif kagir ve betonarme taşıyıcı duvarlar gibi bazı dış duvar sistemleri binanın içine su girişine karşı etkin bariyer görevi görürken, boşluklu duvarlar ve giydirme cepheler gibi duvar sistemleri, duvar veya cephe kaplamalarının içinde kendine geçiş yolu bulan nemi uzaklaştırmak için bir iç drenaj sistemi kullanmaktadırlar.

Nem, genelde binanın iç mekanlarında su buharı biçiminde bulunur. Bu su buharı, daha soğuk olan dış havaya doğru ısı kaybıyla soğuyan yüzeylere ulaştığında, yoğuşma gerçekleşir. Bu yoğuşma, yalıtımsız bir pencere camındaki gibi görünür olabilir veya gizli çatı, duvar veya döşeme mekanlarında birikebilir. Yoğuşmayla mücadele yöntemleri arasında, ısı yalıtımı ve buhar tutucuların doğru yerleştirilmesi, tavan arası ve tesisat boşlukları gibi gizli mekanların havalandırılması sayılabilir.

Binanın dış duvarlarından potansiyel ısı kaybı ve kazanımı, iç mekanlarda istenen çevresel konfor düzeyini elde etmek için gerekli mekanik teçhizat ve enerjinin tahmini olarak belirlenmesinde önemli bir etkendir. Yapı malzemelerinin uygun seçimi, bina duvarlarının uygun bir şekilde inşaası ve yalıtımı ile yapının arazisi içindeki yönelimi, ısı kaybı ve kazanımını kontrol etmek için başlıca yollardır. 

Yapı malzemeleri, gerek normal sıcaklık aralığı içinde yaşanan değişiklikler gerekse güneş ışınımı ve rüzgara maruz kalmaları sonucunda genleşir ve büzülürler. Bu harekete izin vermek ve ısıl genleşme ve büzülmelerin neden olduğu gerilmeleri azaltmak için genleşme derzleri esnek, hava geçirimsiz, dayanıklı ve etkili olacak şekilde düzgünce yerleştirilmiş olmalıdır.Etiketler : nem koruması


Benzer Konular Kategoriler Giydirme Cephe Dış Cephe Boya Uygulaması Söve Nedir Binalarda Nem Kontrolü Buhar Tutucular Isı İzolasyonu Yapı Tarzları Isı ve Sıcaklık Nedir Isıl Konfor Nedir Konfor Alanı Nedir Nem ve Isı Koruması Taban İzolasyon Sistemleri Yalıtımlı CamYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT