Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

atölye tasarımı

ATÖLYE TASARIMI

Uzunlamasına olan hal yerlerinin planı daha yaygın hale gelmesi bakımından daha ekonomik bir tasarımdır. Bu durumda, arsadan daha iyi faydalanma, karma işletmede daha kısa çalışma yolu sağlanır. Aydınlatma tepeden yapılır. Katlı bina, üretim kısmında elverişsizdir, ancak bürolar, yan odalar, küçük parça deposu ve değerli malzeme için uygundur. Ağır basan yapı çalışmaları: Çelikten iskelet konstrüksiyonu, betonarme ve ahşap. Duvarlar ve çatılar, ısı ve ses yalıtımlı olarak yapılmalıdır. izole camlı pencereler sabit olarak tasarlanmalıdır. Havalandırma olarak yüzey payı resmi makamlar tarafından küçük olarak öngörülür.

Alan gereksinimi : Her bir çalışana 70- 80 m2 (açık depo olmadan) yer gerekir.

Talaş, biçki kırpıntıları ve rende tozlarından ötürü, küçük işletme olsa dahi, çalışma emniyet yasaları ve işletme ekonomisi sebeplerinden dolayı emme tesisatı gereklidir. Makinelerin yerleştirilme düzeni iş düzenine bağlıdır. Titreşimi yalıtan taban ile makine gürültüsü aza indirgenebilir.

Genel üretim akışı: Küçük çaplı işletmelerde takr. 10 işçiye kadar;

Hat, Açı 10'dan fazla işçi çalıştırılan orta büyüklükteki işletmeler için: U ve dairesel (kare) akım daha elverişlidir. Aşağıda işlevler özet olarak verilmiştir: Kapı, indirme ve bindirme, rampa, kontrol, denetleme, teslim alma, sevkiyat.

İş sırası: Ahşap yeri, kesim yeri, kurutma odası, makine odası, oturma odası, üst yüzey işlemi, depo, paketleme. Makine ve oturma odası kapılı duvarla bölünmelidir. İşletme bürosu ve ustabaşı yeri atölyeyi gözetleyecek şekilde bir camla kaplanmalıdır.

Atölye yer döşemesi: Ahşap, ahşap kaplama veya kısilotit. Her yerde ışığa karşı çalışılmalıdır. Sıra pencere bantlar yüksek kirişler tasarlanmalıdır (1,00 - 1,35 m).

MARANGOZ ATÖLYELERİ

Uzunlamasına olan depoların planının yaygın hale getirilmesi ile daha ekonomik bir çözüme ulaşılır. Bu durumda, arsadan daha iyi faydalanma olanağı sağlanır. !sıtma, emme, elektrik, basınçlı hava v.s. için kısa tesisat hatları yapılmalıdır. Aydınlatma üstten olmalıdır. Katlı yapı üretme kısmı için elverişsizdir, buna karşın bürolar, yan odalar, küçük parça depoları, sosyal odalar v.s. için uygundur.

Yer gereksinimi: Her bir çalışan için 70-80 m2 gerekir (açık depo olmaksızın).

Odalar ve Kısımları: Depo: sağlam ahşap, plaka, tahta kaplama, cam, plastik, yardımcı malzeme ve kaplamalar, ara depo, üretim deposu, yarı hazır ve ticari mobilyalar.

Atölye odaları: Ağaç kurutma, sağlam ağaçlar için bıçkı, plaka ve tahta kaplama. Makine odası, yarı üretim, masif ağaç işlemi, plaka kalıplaması, tutkallama, tahta kaplama, kurma, tezgah kalıbı, üst yüzey işlemi, montajlama ve yollama, metal işleme.

İdare ve işletme odaları: işletme bürosu (ustabaşı), teknik büro, ticari büro, işletme yönetimi, bekleme odası, görüşme odası, satış odası, şef, işletme müdürü.

Sosyal ve yan odalar.

Yer döşemesi: Ağaç kaplama veya kısilotit (beton değil). Makinelerin yerleştirme düzeni işe bağlıdır. Her bir çalışma yeri ışığa karşı olmalıdır Pencere yüzeyi yer yüzeyinin takr. 1/8'i kadar olmalıdır.

İşletme planı: İşletme tekniği verileri ve esasları, işletme teçhizatı, işleme, ekonomik yönü, değer oranları, döşeme yük kapasitesi, yer gereksinimi ve harcamalar dikkate alınarak tasarlanmalıdır. İşlem tarzı, üretim süresi, personel kullanım, teknik bakımdan işletme organizasyonu da gözden geçirilmelidir.

Malzemeler: Çeşit, miktar, ağırlık, yer gereksinimi, depo: ölçüm, yer gereksinimi. Enerji temini: Isı, elektrik, basınçlı hava.

Atık malzemeler: Çeşidi, yer gereksinimi, atık ekonomisi olarak ayrılır. İşletme süreci ve çalışma süreci göz önünde bulundurulmalıdır. İşletme olarak yüzey kullanımının planı yapılmalıdır.

Büyük atölyelerdeki çalışma yerleri bölümlere ayrılmıştır. Oksijen kaynağı, taşlama, tamir ve yapım atölyesi, sanatsal demircilik, konstrüksiyon ve makine tamirhanesi, büro odasından kolaylıkla gözükebilir nitelikte tasarlanmalıdır. Yer döşemesi betondan olmalı, beton üstüne yapılan ahşap kaplama daha iyidir. Atölyeler üst ışıkla aydınlatılmalıdır. Yeterli aydınlatma ile makineler münferit olarak çalıştırılır (Yer altında kablo kutusu). Kaynak ve dövme odaları orta büyüklükteki atölyelerde çelik kapılarla kapatılmalıdır. İyi bir havalandırma sağlanmalı, kaynak tezgahı ateş tuğlasıyla kaplanmalıdır. Demir döküm ve madeni kaynak için ön ısıtmalı odun kömürü teknesi, dövme ve tempere etmek için küçük baca ve tunç ocak uygundur. Bunların yanı sıra su ve yakıt kazanı sertleştirme işlemi için gereklidir.

OTO TAMİR ATÖLYELERİ

Arsa: Bina yüzeyinin açık alana olan oranı takr. 1:3,5 olmalıdır.

İşlev/organizasyon: Planlama "Üç Nokta Sistemine" dayanır.

1. Üç nokta: İşletme bürosu, atölye, parça deposu 2. Üç nokta: Servis odası, işletme bürosu, parça deposu.

Bürolar: (işletmenin büyüklüğüne göre). Şef bürosu 16-24 m2, bekleme odası 10-16 m2, satış yöneticisi 16-20 m2, müşteri servis müdür 12-15 m2, depo şefi 10-15 m2, görüşme odası 12-24 m2, muhasebe 12-20 m2, satıcı odası 9-12 m2, bilgisayar odası 9-16 m2, işletme bürosu 25-40 m2, depo yüzeyi her bir çalışan için 22- 25 m2, (Genel tamir ve torna). Çalışma yeri büyüklüğü 4 x 7 m (genel oto tamir, torna, vidalama; 5 x 10 m hafif kullanım otoları).

Sergileme: İlgililer otoları engellenmeden bakabilmelidir, buna kapıların açılması da dahildir. Burada, her bir taşıt için sadece yüzey değil, taşıtların arasındaki mesafe de anlam taşımaktadır. Bir ilgilinin bir taşıta optik olarak bakabilmesi için 5 m mesafe gerekir

Standart değer: Yeni taşıtlar (otomobil) takr. 40-45 m2 park yüzeyi/her taşıt için gerekir. Kompakt sergi için takr. 24 m2/taşıttır. Taşıtlar arası mesafe = 1,70 m olmalıdır.

Oto tamir atölyeleri, genelde tek katlı olarak hafif çelik konstrüksiyonla kısmen veya prefabrik konstrüksiyonlarla inşa edilir. Rahatsız edici kolonların bulunmadığı serbest konstrüksiyonlar tercih edilir. Seçilen aks aralığınca genişletme mümkündür. Atölye yer döşemesi yağ ve yakıtın sızmasına karşı yapılmalıdır. Benzin ve yağ ayırma cihazı gereklidir. Egzos gazı için emme kanalları düzenlenmelidir. Hava savaklı tesisi olan otomatik açılan kapılar planlanmalıdır. Elektrik, basınçlı hava, eski yağ ve su için tesisat kanalları önerilir. Müşteri servisi işletmesi için arazi seçimi: Mümkün olduğu kadar ulaşıma elverişli konumu olmalıdır (yüksek inşaat ve yapı masrafları olsa bile). Şehir dışındaki konumda gerekli reklamlar ve müşteriler için taşıma servisleri dikkate alınmalıdır.

Esas kural: Arsanın 1 / 3 'üne bina yapılır, arsanın 2 / 3'ü boş alan olarak kaldırılır. Muhtemel sonradan büyütme olanakları dikkate alınmalıdır. Büyük işletmeler için ortalama değer olarak atölyede çalışan her bir çalışma yeri için 200 m2 yer tasarlanmalıdır. Buna satış yeri alanı, işletme bürosu, müşteri bekleme odası, sosyal odalar vs. eklenir. Bakım bağlantıları kontrol edilmelidir. Yıkama tesislerinde aşırı su tüketilir. Kamyon, römorklar, özel taşıtlar, treyler, otomobiller, istif arabaları ve işletme içi nakli vasıtalar, için büyük atölye gereklidir.

Kaporta tamir işletmelerinin planlanması, inşa edilmesi ve somut bir şema ile düzenlenmesi yerel şartların çeşitli olmasından dolayı mümkün değildir. Bu nedenle, standart çözümlerin yerini, işletme ve çalışma süreci esas alınarak işletme özellikleri ve spesifik gereksinimlerin göz önünde bulundurulduğu planlama düzeni alır. İşletme her zaman diğer yapı kademeleri ile büyütülebilmeli ve ilk yapı kademesi fonksiyonel olarak engelsiz çalışma düzenini' sağlamalıdır. Kaporta tamir işletmesinde, farklı işletme gereçleri ile donatılan istasyoner iş yeri dizayn edilmelidir. Çalışma yerleri, ekonomik olarak kısa zaman içerisinde kısa yoldan hal edilebilecek özellikte olmalıdır. Taşıtların tamirini yüklenen işletmelerde, atölyenin "iş yürütme prensibini" göz önünde bulundurulmalıdır. Taşıtlar tamirhaneye geldiğinde tamir bitene kadar tamir yerinde kalmalıdır. Tamirle alakalı olan her bir fonksiyon odası aynı düzey üzerinde bulundurulmalı ve müşteri ulaşımından ayrı giriş kapılarına sahip olmalıdır.

Gürültü ve toz oluşumunu önlemek maksadıyla, karoser ve cila kısmını birbirinden ayırmak gerekir. Tamir edilen taşıtların farklı büyüklükleri ve tamir işlerinin farklılıkları sebebiyle çalışma ve makine yerlerinin sabitlenmesi şartlı olarak planlanmalıdır. Çalışma yerleri, tamirhanenin tam dolması halinde sürülebilir tezgah veya gerekli teçhizatların tamir edilecek taşıta yaklaştırılabilir şekilde boyutlu olarak tasarlanmalıdır. Bakım kanalları koridora döşenmelidir. Otomobillerin boyaya alınmasında için püskürtme kabinleri standart ölçüler (iç ölçüleri): Uzunluk 7,00 m, genişlik 4,00 m, yükseklik 2,85 m. Yapı düzenlenmesi: Cihaz konstrüksiyonları izole çelik sacda veya duvarla çevrilmiş tarzda ve açıkta komple tesis olarak tasarlanmalıdır. Müşteri kabul zemin katta, muhasebe, şef ofisi, sosyal odalar üst katta olmalıdır.

KAMYON İŞLETMELERİ

işletme tasarımı: Yüzey gereksinimi incelenmesinin yapılması ve arsa seçiminin ardından yapı planlanması başlar. Burada, örn. arsa büyüklüğü, kesit, giriş, yol geçme v.s'in arsa birimlerine uyum sağlaması göz önünde bulundurulmalıdır. Tamirhanede 4 çalışma yeri öngörülür. Çalışma yeri büyüklükleri 6,50 m x 3,50 m olmalıdır. Çalışma yeri aks ölçüsü alınarak dört direkli kaldıraçlı ve platformla donatılmalıdır. Yer gereksinimi 6,50 m x 4,00 m'dir. Yedek parça deposu ulaşılabilir yakınlıkta bulunmalıdır. Son tahkimat: 8 çalışma yeri bulunan işletme yıkama salonu ve sergi odası. Kamyonlar için tamirhaneler: Bir kamyon işletmesinin kapı düzenlenmesinin seçimi arsanın kesitine bağlıdır. Müşteriler ve montajcılar için en optimali, tamirhaneye giriş ve çıkışların ayrı kapılardan sağlanmasıdır.

Çekici taşıtların üzerindeki çalışmalar avantajlıdır. Arsa genişliği veya arsa derinliği bu çözümde 80 m olmalıdır. Buna rağmen kamyon vasıtaları için tamirhanelerin arsa derinliği az miktarda (en az 40 m) olabilir. Büro ve sosyal odalar üst katta tasarlanmalıdır.

FIRINCILIK

Sistematik bir planlama, yapısal bileşenlerinin bile uyum sağlaması gerektiği işletmenin gelecekteki teknolojik gereksinim ve sürecini kapsamalıdır.

Oda programı ve oda gereksinimi:

Arsanın taksimi: Depo odaları, üretim odaları, satış odaları, bina tekniği odaları, idare ve ticari odalar, sosyal ve yan odalar.

Odalar arası iş akışı, hammadde, katkı malzemeleri ve paketleme için odalar tasarlanmalıdır. Günlük kullanılan malzemeler çalışma yerlerinde depolanır.

Depo çeşitleri:

Hammadde deposu: Kaba öğütülmüş hububat, şeker, tuz, katkı malzemesi, ambar veya çuvallardaki un.

Katkı maddesi odası: Meyve, kuru meyveler, yağlar, yumurta. Paketler için depo. Kaplar için yer gereksinimi (raflar, dolaplar), etajer, istif masası. Ulaşım yüzeyi için geçitler. Depo için en az yüzey 15 m2 olmalıdır. Bir depodaki her çalışan için 8-10 m, yer gereklidir. Çalışma yeri ile depo arasında kısa bir mesafe bulunmalı, fırın ile pastanenin çalışma odaları ayrılmalıdır. Fırında sıcak ve nemli hava, pastane de ise soğuk hava gerekir.

Fırında bulunması gereken kısımlar: Hamur hazırlama, hamur yapma, pişirme, hazır depolama. Pastane: Soğuk kısım: Krem, kaymak, çikolata, meyve. Sıcak kısım: Pasta, şekerleme.

İşletmede kullanılan malzemeler ve üretim gereçleri için mekanlar, ara depolar (araba) ve istifleme yüzeyleri gereklidir. İç yüzey kullanımı planlamasının yardımıyla gerekli alan ihtiyacı hesaplanır.Etiketler : atölye


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus