Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

çizgi türleri ve kalınlıkları

ÇİZGİ KALINLIKLARI VE TÜRLERİ

Mimarlık çizimlerinin genelden detaya doğru gelişen aşamaları ve bu aşamanın özellikleri diğer yazılarda açıklanmaya çalışılmıştı. Mimarlığın anlatım dili olan çizimler, çalışmaların yürütüldüğü ölçeklere göre de özellik taşırlar. Örneğin, 1/1000 ölçekli bir çizim tekniği ile bir 1/200 ön projenin çizim ve anlatım tekniği farklıdır. Bu fark 1/50, 1/20, 1/1’e doğru daha belirginleşmektedir.

Çizginin üç temel amacı bulunmaktadır :

1 - Mekanları belirleyen duvar, kapı, pencere, merdiven gibi yapının ayrıntılarını açıklayan çizgiler.
2 - Yapıya ait ayrıntıların boyutlarını, yüksekliklerini vb. belirleyen yardımcı çizgiler.
3 - Topoğrafya, doğa, insan gibi konuları tanıtan çizgiler.

Bu çizgilerin, daha çok ölçeklere göre çeşitli kalınlıkları, anlatım teknikleri ve standartları vardır. Özellikle bu teknikler 1/50 uygulama projelerinde önem kazanmaktadır. Fiziki bir planlama çalışmasına geçmeden, çizgi kalınlıkları, boyutlandırma, kesit yüzeylerinin belirtilmesi ve gerekli açıklamanın yapılması kaçınılmazdır.

ÇİZGİ KALINLIKLARI

Genellikle ön projelerde, fikir projelerinde ince çizgiler seçilir. Durum planlarında, detay resimlerinin çiziminde daha dikkati çekici olması bakımından, kalın çizgiler kullanılır.Ayrıca denilebilir ki, her mimar, gerekli deney zenginliğini kazandıktan sonra, kişiliğini belirten bir çizim tekniğini geliştirmek ister. Bir başka deyişle özellikle durum planları ve ön proje çizimlerinde, mimarlar katı çizim kuralları içinde kalmak istemeyebilirler. Bir mimar etüt ettiği projeyi en çekici anlatacak çizim tekniğini araştırabilir. Bu istek, fikir projeleri için belli bir ölçüde geçerliyse de, kesin proje ve uygulama projelerinin çizimlerinde bütün mimarlar için çizgi ve çizim standartlarının ve kesit taramalarında kullanılan malzeme sembollerinin saptanmasının büyük yararları, hatta zorunluluğu vardır.

ÇİZGİ TÜRLERİ

Teknik resim ve mimarlık projelerinin çizimlerinde kullanılan çizgi kalınlıkları çok farklı olabilir. Bazı ilkeler saptansa bile, konunun özelliğiyle ve kişisel tecrübelerle çeşitli kalınlıklar kullanılabilir. Örneğin, gelenek olarak, yatay ve düşey kesit düzlemleriyle konunun yaptığı ara kesitler, genellikle kalın çizilerek belirtilir. Kesit yüzeylerine ilişkin çizgilerin dışında kalan görünüş çizgileri ise ince çizilir. Diğer yandan aynı kalınlıkta çizilen kesit ve görünüş çizgileriyle, hem ön projelerin, hem uygulama projelerinin, zaman zaman da detay çizimlerinin çizilerek değerlendirildiği de görülebilir. Kaldı ki, uygulama projelerinde detay resimlerinde kesti düzlemi tarafından kesilen her malzeme belli bir taramayla belirtilir.

KALIN VE SÜREKLİ ÇİZGİ

Kalınlığı : 0,4, 0,5, 0,6 mm

Kullanıldığı Yerler : 1/100, 1/50 ve özellikle 1/200 ölçekli projelerde malzeme simgeleri için taramaların kullanılmadığı, kesit düzlemiyle kesilen yapı elemanlarının sınırlarında; kesit ve görünüşlerde önerilen zeminin anlatımında; 1/20 ve daha büyük ölçekli projelerde kesit düzlemiyle kesilen yapı elemanlarının sınırlarında.

ORTA KALINLIKLA SÜREKLİ ÇİZGİ

Kalınlığı : 0,2, 0,3, 0,4 mm

Kullanıldığı Yerler : Plan ve kesit görünüşe giren yapı elemanlarının ve birleşik yapı bileşenlerinin ayrıntılarında; malzeme simgeleri için taramaların kullanıldığı 1/100, 1/50 ölçekli projelerde kesit düzlemiyle kesilen yapı elemanlarının sınırlarında; sürekli kalın çizgi ile çizilmesi gerekmesine karşın kesit düzlemiyle kesilen yapı elemanlarının sınırlarının bir birine çok yaklaştığı durumlarda.

İNCE SÜREKLİ ÇİZGİ

Kalınlığı : 0,1, 0,2 mm

Kullanıldığı Yerler :  Boyut ve boyut bağlama çizgilerinde; yapı elemanlarının kesit düzlemiyle, kesilen yüzeylerin malzeme simgeleri için taranmasında; yapı bileşen ve malzemelerinin görünüşe giren derzlerinde; planda, doğrama kanatlarının açılış yönünün gösterilmesinde; görünüşlerde doğramaların içe açılan kanatlarının açılış yönünün anlatımında; duvar boşluklarının genişlik ve yüksekliğinin yazıldığı, duvar boşluğunun ortasından geçen işaretleme çizgisinde; plan, kesit ve görünüşlerde, bilgilere ilişkin kılavuz çizgilerinde; modüler ızgara çizgilerinde.

ORTA KALINLIKTA KESİKLİ ÇİZGİ

Kalınlığı : 2,2, 0,3, 0,4 mm

Kullanıldığı Yerler : Planlarda, yatay kesit düzlemlerinin üstünde kalan, göstermek istediğimiz yapı bileşen ve elemanlarının ayrıntılarının anlatımında, örneğin ;

Temel planında fazla derine inmeyen temel duvarlarının oturduğu sömeller, bodrum beden duvarları, yalıtımları ve koruyucu duvarları, kuranglez yerleri, bodrum duvar bedenindeki boşluklar vb.
Bodrum katı planında yatay kesit düzleminin üstünde kalan zemin katı duvarları ve boşlukları, merdiven basamak kenarları, asma baca yerleri vb.

Zemin katı planında 1.kat çıkmaları, duvarları ve boşlukları, yatay kesit düzlemi üstünde kalan merdiven basamak kenarları vb.

Üst kat planda saçak kenarları, asma baca yerleri, yatay kesit düzlemi üstünde kalan dolaplar, kesitlerde düşey kesit düzleminin arkasında kalan elemanlar.

ORTA KALINLIKTA NOKTALI ÇİZGİ

Kalınlığı : 0,2 mm

Kullanıldığı Yerler : Planlarda görünüşe giren yapı bileşen ve elemanlarıyla örtülmüş olmasına karşın, göstermek istediğimiz yapı bileşenleri ve elemanlarının ayrıntılarının anlatımında, örneğin ;

Temel planda bodrum beden duvarı sömellerinin, fazla derine inmeyen temel duvarı sömellerinin altında kalan bölümü.

Bodrum katı planında yatay kesit düzlemiyle kesilen yapının oturduğu eğimli arazinin altında kalan temel duvarı sömeli, bodrum beden duvarı yalıtımı ve koruyucu duvarı, fazla derine inmeyen temel duvarlarının ve kuranglezin altından geçen bodrum beden duvarı yalıtımı ve koruyucu duvarı, yatay kesit düzlemi altında kalan merdiven basamağıyla örtülen rıht yüzeyi.

Zemin katı ve 1.kat planında, görünüşe giren merdiven basamaklarıyla örtülen rıht yüzeyleri, tavandaki kiriş sarkıntıları.

Çatı planında duvar içinde kalan aşık ve taban uçları, bacaların çinko eteğinin dolandığı kesiti.

Görünüşlerde cepheye arkadan bağlanan bütün duvarların kaba yapı yüzeyleri, kaba döşemelerin alt v üst yüzeyleri, bitmiş döşeme üst yüzeyi hatılların veya kirişlerin alt yüzeyi, önerilen zeminin altında kalan kaba yapı elemanlarının dış çizgisi, baca kanalları, doğal zemin yüzeyi vb.

KALIN NOKTALI KESİK ÇİZGİ

Kalınlığı : 0,4, 0,6, 0,8 mm

Kullanıldığı Yerler : Plan, kesit ve görünüşlerde yapıyı kesen yatay ve düşey kesit düzleminin geçtiği yerin başlangıç, bitim ve kırılma bölgesinde.

İNCE NOKTALI KESİK ÇİZGİ

Kalınlığı : 0,1 ,0,2 mm

Kullanıldığı Yerler : Taşıyıcı bir yapı bileşen veya elemanlarının ekseninde; detay projeleri için yatay ve düşey kısmi kesit düzlemlerinin izlerinde, simetri düzlemlerinin ve merkezlerin belirlenmesinde vb.

İNCE KESME ÇİZGİSİ 

Kalınlığı : 0,1, 02, mm

Kullanıldığı Yerler : Çizim ölçeğini değiştirmeden daha küçük çizimler elde etmek için çizimde anlatımı gereksiz görülen bir bölgenin çizilmeden bir araya getirilmesinde.

SERBEST EL ÇİZGİSİ

Kalınlığı : 0,1, 0,2 mm

Kullanıldığı Yerler : Topoğrafya, doğa, insan gibi konuları anlatan çizgilerde; büyük yüzeylerde bir bölümü çizilen ve görünüşe giren bileşik yapı bileşen ve malzemelerinin derzlerinin ya da yapı elemanlarının ve bileşik yapı bileşenlerinin konstrüksiyon tabakalarının sınırlandırılmasında.Etiketler : çizgi türleri


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus