Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

tolerans ölçü oranları

TOLERANS ÖLÇÜ ORANLARI

Ölçüsel uzlaşmalar yapı işlerinde eski zamanlardan bari kullanışa gelmiştir. Gerçek sayılar Pisagor zamanından kalmıştır. Pisagor, akustik sayı oranlarının optik armonik olması gerektiğinden yola çıkmıştır. Bu şekilde, bütün uyumlu boşluk orantılarını içeren fakat uyumsuz boşluktan saniye ve septimleri kapsamayan Pisagor hesap tekniği ortaya çıkmıştır.
Bu sayı oranlarından boşluk ölçümleri oluşmuştur. Pisagorik veya diofantik denklemler alnın genişlik, yükseklik ve uzunluğunda kullanılan sayı guruplarını 2,3,4, oluşturmuştur.

 

a2+b2=c2 formülü ile bu sayı grupları hesaplanabilir. 

a2+b2=c2 
a = m (y
2- x2)
b=m.2.x.y 
c = m (y
2 + x2

Burada: x, y: Bütün rakamlar 
x küçüktür y'den 
m: Büyültme veya küçültme faktörü 

Platon ve Vitruv tarafından da sözü edilen Çember, Üçgen ve Kare  gibi geometrik formlar büyük anlam taşımaktadır. 

Bunlardan poligon dizisinin konstrüksiyonu çıkarılabilir. Diğer poligon dizimleri (öm. yedigen, dokuzgen) birleştirme veya üst üste konulma ile oluşturulabilir. Bu şekilde örneğin on beş gen, eşkenarlı üçgenin beşkenarla üst üste konması ile teşkil edilebilir. Beşgen veya düzenli beşgen yıldız (Druden ayağı) ve bundan meydana gelen on genin altın kesiti ile doğal alakası vardır. Fakat bunun tam ölçü oranları önceleri kullanılamazdı. Dairesel" yapıların tasarımı ve konstrüksiyonu için poligon dizimi gerekir.

TOLERANS ÖLÇÜ ORANLARI ESASLARI

Taban çizgisi ile yükseklik arasındaki oranı 1:2 olan eşkenar dik üçgen bir kare ile orantılıdır. Taban ve yüksekliği kareye eşit olan bir eşkenar üçgeni, Dom inşaat mimari Knauth Strassburg Dom'unun ölçü oranlarının hesaplanmasında kullanmıştır.

A.v. Drach'ın p/4 üçgeninin yüksekliği çevrilen karenin ucu tarafından tayin edildiğinden, öngörülene nazaran biraz sivridir. Kaşifi tarafından ayrıntılarıyla başarılı bir uygulama ile cihazlarda denenmiştir. Bu figürlerin yanı sıra sekizgenin ölçü oranları L.R. Spitzenpfeil'in araştırmalarında eski yapı örneklerinde gösterilmiştir. Esas olarak burada bilinen diyagonal üçgen alınmıştır. Üçgen yüksekliği burada yarım ana çizgi üzerinden teşkil edilen karenin diyagonalıdır. 

Bu şekil teşkil edilen dikdörtgenin kenar oranı 1/√2dir. Buna göre, bütün dikdörtgenlerin bölme veya çarpımları aynı kenar oranına eşittir 1/√2dir. Bundan dolayı bu ölçü oranı Dr. Porstmann tarafından Alman DIN formatına esas teşkil edilmiştir. Buna ilişkin geometrik seriler sekizgenin dahilinde basamakları verir.

Çarpanlara ayırma işlemi bir yapıdaki dikey olmayan yapı parçalarının kare köklerinin kullanımını mümkün kılmaktadır. Mengeringhausen MERO kare sayılarının yaklaşık oranlarının yardımıyla oda çatı makaslarını geliştirmiştir. Prensip ise bilinen "salyangoz" dur. 

Sağ köşenin noksanlığı çubukların vida bağlantıları vasıtası ile atılan düğümle dengelenmiştir. Bütün sayıların kare köklerinin farklı tahmini hesapları √n dikey olmayan yapı parçaları için G Form'unda zincir kesirini vermektedir. G Formu = 

√n=1+  (n-1)/(1+G)

TOLERANS ÖLÇÜ ORANLARI ESASLARI KULLANILIŞI

Geometrik ve ölçü ilişkilerinin yukarıdaki veriler esasında kullanımını Vitruv göstermektedir. Onun araştırmalarına göre örn. Roma Tiyatrosu dört defa döndürülen üçgen üzerine, Yunan Tiyatrosu üç defa döndürülen kare üzerine yapılmıştır. Her iki konstrüksiyon onikigeni verir. Merdiven girişlerinde bu tespit edilebilir. Altın kesit esasına dayanan ölçü oranları ile Moessel fazla inanılır olmasa bile, bunu ispatlamak istemiştir. Zemin planı, beşgen üzerine oturtulmuş tek Yunan Tiyatrosu, Epidauros'dadır. 

Roma'nın eski bir limanı olan Antia Ostia'da bulunan yerleşme alanında kutsal kesitin taslak prensibi ortaya çıkarılmıştır. Bu prensip bir karenin diyagonalinin yarıya bölünmesini esas almıştır. Daire yaylarının bir karenin kenarlarını kestiği noktalar birleştirilirse 9 parçalı bir kafes oluşturulur. Ortadaki kare altın kesitin karesidir. AB yayının, ikiye bölünmüş esas karenin CD diyagonali gibi uzunluktaki yüzde 0,6 toleransı vardır. 

Bundan dolayı altın kesit çemberin kareye oranlanması için yaklaşık metodunu oluşturur. Temel planından itibaren inşaat ayrıntılarına kadar tüm genel yapı kompleksi işte bu ölçü oranları ile yapılmıştır. 

Palladio'nun 4 kitabında, Pisagor'un verileri üzerine oluşan mimarlık için geometrik anahtarlar sunulmaktadır. O da aynı alan ilişkileri (çember, üçgen, kare v.s.) ve kendi yapısı için armonileri kullanmaktadır. Son derece açık olarak formüle edilmiş kurallara Doğu'nun eski kültür halklarında rastlanır. Bu şekilde, Hintliler kendilerinin "Manasara"sını, Çinliler "Toukou" ile ilgili modülasyonunu, Japonlar da kendilerinin "Kiwariho" metodunu, oluşturarak geleneksel gelişmelerini sağlamış ve büyük çapta ekonomik faydalar elde etmişlerdir. 18 yüzyılda ve sonraları harmonik olmayan artan ölçü sistemi tercih edilmiştir. Buradan Oktametre sistemi geliştirilmiştir. Modül sisteminin uygulanmasıyla birlikte harmonik ve orantılı ölçüler tekrar işlev kazanmıştır. Koordinasyon sistemi ve koordinasyon ölçülerine ilişkin veriler mevcuttur.

18 yüzyılda ve daha sonraları armonik değil, toplama ölçü sistemi tercih edilmiştir. Buradan Oktametre sistemi geliştirilmiştir. Modül sisteminin uygulanmasıyla birlikte armonik ve orantılı ölçü ilişkileri tekrar işlev kazanmıştır. Mimar Le Corbusier, altın kesit ve insan vücudunun ölçüleri üzerine kurulan bu orantıyı geliştirmiştir. Bir mesafenin "altın kesiti" ya geometrik olarak ya da formüllerle ortaya çıkarılabilir. Bir mesafenin, buyüğe olduğu gibi küçüğe de aynı orantıyı sağlayacak şekilde bölünmesine "Altın kesit" denir. Kare, çember ve üçgen arasındaki ki orantı ilişkisini gösterir. Bir mesafenin altın kesiti zincir kesin ile de bulunabilir. Le Corbusier. Fibonacci'nin altın kesit dizilişini oluşturan insan vücudunun 3 aralığını belirlemiştir : ayak, karın boşluğu ve yukarıya doğru kaldırılan ellerin parmakları. Le Corbuser bir Avrupalıların ortalama boyunu = 1,75 m olarak ele almıştır. Bunu Le Corbusier altın kesite göre 108, 2-66. 8-41, 45-25,4 cm gibi ölçülere bölmüştür. Son ölçü pratik olarak 10 inç'e eşit olduğundan bu şekilde İngiliz inç ilişkisini ortaya çıkarmış, buna karşın yüksek ölçülen ortaya çıkaramamıştır. Le Corbusier, 1947 senesinde altın kesit yardımıyla tersine yukarıya ve aşağıya doğru kızıl hat oluşturmuştur. Bu dizilerin basamakları pratik kullanım olarak çok büyük olduğundan, 2,26 m'den yola çıkarak (kalkık elin parmak uçları) kırmızı hattın çifte oranını veren mavi hattı oluşturmuştur. Le Corbusier, kırmızı ve mavi hatların oranını pratik olarak kullanılabilir bir ölçüye oturtmuştur.Etiketler : tolerans ölçü oranları


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus