Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Asansörler » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Detay Projeleri » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Şablon Cetvelleri » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yüzeysel Temeller

golf sahası

GOLF SAHASI TASARIMI

Golf sahaları için en uygun alanlar, ormanlık yol ile ağaç topluluğu veya ağaç grupları arasındaki düz yokuşlu arazi, doğal engeller ve tepecikler veya deniz kenarındaki kumullardır. Sahanın büyüklüğü, vuruş mesafesinin sayısına ("çukurlar") ve bunların uzunluklarına ("Vuruşun" "Çukura" olan mesafesi) göre ayarlanır.

Golf sahaları normlanmış ve standardize edilmiş spor yerleri ile kıyaslanamaz. Golf sahaları günümüzde halen sadece taşra ve ormanlık bölgelerde yapılabilir. Golf sahası planlamasının, mimar, ziraatçı, toprak bilimcileri, kültür teknikerleri, ekologlar v.s. ile birlikte çok yönlü ve deneyimli eksperlerin nezdinde ve yönetiminde yapılması gerekir. Esas planlamaya başlamadan önce, esaslar hakkında araştırmaların yapılması gerekir. Öngörülen arazi duhul kısmı: 300 üyelik bir Golf kulübü kapasitesine ulaşmak için, taşıtla max. 30 dakikada ulaşılabilen 9 çukurlu saha için nüfusun takr. 100.000 kişi olması gerekir.

Her bir Golf tesisinin önemli kısmını antrenman tesisi oluşturmaktadır. Bu ise antrenman çayırı, antrenman yeşilliği, takribi yeşillik olarak ayrılır. Antrenman çayırlığının mümkün olduğunca düz ve 80 m'lik genişlikte olması ve yaklaşık olarak 15 golfçüye aynı anda antrenman yapma olanağı sağlaması gerekir. Uzunluğu en az 200 m, en iyisi 225 m olmalı ve yandaki oyun pistlerini engellenemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Golf sahasının ideal konumu kulüp evinin yakınında olmasıdır.

Takribi yeşilliğin en az büyüklüğü 300 m2 olmalı ve kendi içinde düzenlenmiş olmalıdır. Antrenman vuruşları için kum engeli en az 200 m2 büyüklüğünde ve farklı derinliklerde olmalıdır.

18 çukurlu bir tesis için 55,60 ha arazi gerekir. 18'lik bir sahada yarı devre oynanması için 1. vuruş ve 9 yeşil, 10 vuruş ve 18 yeşil, mümkün olduğunca kulüp evine yakın olmalıdır.

Antrenman sahaları ya kısa oyunun alıştırması ya da golf sporunu tanımak için "başlangıcı" teşkil eder. Kendine öz sportif faaliyet olarak bir Golf merkezi, örneğin 10 hektardan büyük olmayan bir sahada tesis edilebilir. Bu saha bir antrenman çimenliğini, bir takribi yeşilliği, alıştırma yeşilliğini ve bir de 9 çukurlu yeri (golfta topun deliğe girebilmesi için gerekli vuruş sayısı = Par 3) kapsamalıdır.

Golf sahaları için standart uzunluk ölçüleri, 3749 m'lik normal uzunluk Standart 60 ve 6492 m'lik normal uzunlukta Standart 74 arasındadır.

Golf sahalarının elemanları: Oyun pistinin başlangıcında sabit olmayan mahreçin büyüklüğündedir. Bu ise yaklaşık 200 m2'lik yeterli genişliktedir. Oyun pistleri 30 - 50 m genişliğinde ve 100 -500 m uzunluğundadır. Golf pistinin sonundaki yeşillik, en az 400 m2, normalde 500 - 600 m2 büyüklüğün-dedir. En az genişlik 2,5 m'dir. Pürüzler, farklı yükseklikteki bitkilerin olduğu oyun pistinin kenarında ve tüm sahaya dağılır. Kaleler çoğunlukla yapılan yapay engellerdir, bölgede yabani cisim olarak gözüktüğünden dezavantajlıdır.

MİNYATÜR GOLF

Pistli golf spor tesisi (uzak vurmanın haricinde) 18 adet birbiriyle sınırlanmış ve numaralandırılmış pistten oluşmaktadır. Kendi sisteminin standart yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Turnuvaya uygun bir pistte aşağıdakiler olmalıdır:

Oyun sahası,

Pist sınırlaması (genelde bantlarla),

Mahreç işaretlemesi,

Bir veya birden çok engel (olmayabilir de),

Sınır çizgisi (olmayabilir de),

Çıkış işaretlemesi,

Hedef.

Lüzumlu görüldüğü taktirde, sisteme özel diğer parçalar ve/veya işaretler gerekir.

Oyun sahasının genişliği en az 80 cm ve en az 5,50 m uzunlukta olmalıdır. Yatay tasarlanmış oyun yüzeyleri teraziye konulmalıdır (90 cm su terazisi). Eğer pist sınırlaması şerit tespit edilmişse, değişik şekilde işaretlenmelidir (uzak vuruş haricinde).

Şeritler istenilen oyun oynanabilecek şekilde yapılmalıdır. İşaretlemenin şekli bir tesisin dahilinde veya belli bir pist sistemi için normlanmalıdır. Engeller biçimlendirmede nesnel olmalı, sportif amacına uygun olarak yere sabit olarak yapılmalıdır. Konumu yere sabit engellerle işaretlenmelidir.

Her bir engel, yalnızca dış taraftan değil, aynı zamanda, oyun tekniği bakımından da başka tesislerden farklı olmalıdır. Takdir edilen oyunlar oynanabilir olmalıdır.

Sınır çizgisi ilk engelin sonunu işaretler ve topun vuruştan itibaren ne kadar uzağa gittiğini ve oyuncunun oyunda kalıp kalmadığını engelsiz pistlerle gösterir.

Şayet engel tüm pistin genişliğini kapsarsa, sınır çizgisi engelin sonu ile aynıdır.

Sadece mahreçten oynanabilir pistlerde sınır çizgisi yoktur.

Mahrecin işaret kenarı engelin sonu ile eşit olana kadar sınır çizgisi ile işaretler konmalıdır.

Top koyma işaretleri: Oyundaki topun nereye konacağı veya başka bir yere konacağı müsaade edilirse, işaretlemeler mevcut olmalıdır. İşaretler topun nereye yöneltileceğini gösterir.

Hedef mahreç işaretinden bir vuruşla ulaştırılabilir olmalıdır. Hedef çukurlarının çapı 120 mm'yi aşmamalıdır.

Mini golf, minyatür golf veya yıldızlı golf sistemi için limit olarak 100 mm geçerlidir.

İşaretlemeler her bir pistte yapılmalıdır. Golf oyunu, golf topu ve kroslarla oynanır. Krosun vuruş yüzeyi 40 cm2'yi aşmamalıdır. Tüm golf pistleri ve golf topları istenilen materyalden yapılabilir. Top çapı 37 mm ve 43 mm'dir.

Ahşap, metal, cam, cam elyafı, fildişi veya benzeri materyallerden yapılan toplar ve bilyalar golf pisti topları olarak geçerli değildir.

Minyatür golf pistleri genelde aşağıdaki standart ölçülerden müteşekkildir:

Pist uzunluğu 6,25 m, pist genişliği 0,90 m, Son daire çapı 1,40 m'dir.

MİNİ GOLF

İsviçreli Bogni tarafından 50'li yıllarda geliştirilmiş olup, 17 beton pistten (12 m uzunluğunda) ve uzun vuruş pistinden (takr. 25 m uzunluğunda) oluşur. Beton pistler çelik boru çerçeveli olarak yapılmıştır. Engeller doğal taşlardandır.

KOBİ GOLF

En zor pist sistemlerinden olup, engellerin önünde konulan "kaleciklerden" oluşturulmuştur. Bu spor tesisi de 18 pistten meydana gelmiştir. Bunlar hem büyük format (12-14 m uzunluğunda) hem de küçük formatta (6-7 m uzunluğunda) mevcuttur.

YILDIZLI GOLF

Bir yıldızlı golf spor tesisi 18 pistten oluşur. Beton pistlerin 17'sinde yarı dairesel olan hedef dairesi vardır. Sonuncu pistte "hedef dairesi" olarak yıldız mevcuttur. Bundan dolayı adı yıldızlıdır. Pist uzunluğu 8 m olup, pist genişliği 1 m, son daire çapı ise 2 m'dir. Pistler boru bentler, ile çevrilmiştir. Mahreç işareti 30 cm çapındaki daireden oluşur. Hedef çukuru 10 cm çapındadır. Tüm pistli golf sistemlerinde her bir engel normlandırılmış olup, sportif açıdan seçilmiş ve tasarlanmıştır. Bundan dolayı her bir pist "AS" ile oynanır. Çünkü pist golfu oynayan golfçunun hedefi her bir pisti az bir vuruş ile geçmektir. 18 puan - "AS"li tüm pistlere çok defa ulaşılmıştır.Etiketler : golf, mimari, tasarım


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Asansörler Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Detay Projeleri Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Şablon Cetvelleri Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Spor Salonu Stadyum Tasarımı T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Temellerinin Uygulanması Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT