Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

mimarlık nedir

MİMARLIK NEDİR

“Mimarlık belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatıdır.” Bu tanım “köklü” ve “temel” ihtiyaçlardan birini karşılayan bir meslek / bilim dalını anlatmak için açıklayıcı bir tanım olarak görülmemelidir. Zira insanlığın var olduğu günden itibaren ortaya çıkan barınma ve korunma içgüdüsü onun ilk mimari ürünleri vermesine sebep olmuştur. Mimarlık, insanlığın attığı her adımla kimi zaman insanlıkla aynı hızda, kimi zaman daha ilerde, kimi zaman da geride kalarak hep var olmuştur. Mısırda aslında çok basit bir fonksiyonu olan piramitler ya da tapınaklar, Roma’da tiyatrolar veya Le Courbusier’in bir milyon kişilik kent tasarımında çağını aşan ve çağının ötesinde bir mimarlık anlayışı görülebilmektedir. Bu örnekler mimarlığın dünyadaki yeri ve uygarlık yolunda üstlendiği adeta bir lokomotif olarak tariflendirilebilecek niteliği konusunda bilgi verir niteliktedir [2]. Mimarlığın ortaya çıkma nedenini doğaya karşı korunma ve barınma ihtiyacını gidermek olarak açıklarsak, planlardan (iç mekânlar) önce cephelerin ve çatıların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Daha da ileri gidersek plan kavramının, hacmin bölünerek parçalara ayrılması, hacimlerde daha çok bireyin bulunabilmesi ihtiyacıyla artan hacim büyüklüklerinin, dolayısıyla açıklıkların, taşınabilmesi için cephelerin arasında iç cepheler yaratıp açıklıkların azaltılmasıdır diyebiliriz. Yukarıda mimari ürünlerdeki temel yapı elemanları hakkında yapılan açıklamalar da mimarlığın ortaya çıkışında insan ihtiyaçlarının yerini göstermesi açısından bir başka önemli noktadır.

Önerilen makale: sandeco dekoratif boya ve italyan boya uygulamaları hakkında bilgi almak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Mimarlığı tarihsel süreç içinde tanımlamaya devam edecek olursak: Mimar kavramının kelime olarak ortaya çıkışı Yunanca ‘archikton’ kelimesiyle başlamıştır. ‘Archikton’ Yunancada baş usta (ustabaşı) anlamı taşımaktadır. Milattan sonra 1000–1400 yılları arasında ‘architect’ İngilizce kelimesinin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yine mimarlar yakın zamana kadar usta olarak adlandırılmaya devam edilmiştir. İngilizce de ‘master’, Latincede ‘magister’, İtalyancada ‘maestro’ gibi. Yakın zamana kadar, nasıl adlandırılsa adlandırılsın mimarın yaptığı işin tanımı şöyleydi: “Mimar bir inşaattaki en önemli ve deneyimli usta, ustabaşı veya yapılan işlerin gidişatını gözlemleyip, inşaatın gidişatını yönlendiren yöneticidir. Mimar bir binanın sadece planlarını çizen insan değil, çizdiği planların uygulanmasında görev alacak ustaları ve organizasyonu da sağlayan, aynı zamanda yapım işlerinde yapılacak işi ustalara birebir tarif eden insandır.” Ancak günümüzde ‘mimar’ı baş usta olarak tanımlamak ne derece doğru olur bilinmez. Çünkü bu tanımla birlikte bir kızıl derili çadırı, herhangi bir kulübe veya Stonehenge de mimarlık ürünleri olarak sayılabilmektedir. Oysa günümüzde mimar, bir yapının projelerini çizip bu projelerin en doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayan kişi olmasının yanında, kullanıcıların gözüne ve zevkine en hoş geleni yaratan insandır. Günümüzde mimarların bina yapım ekiplerinin başı olması durumu devam etmektedir. Ve ekip başı pozisyonunda ikili bir görevi vardır. İlki aldığı mimarlık eğitimi sonucunda oluşan tasarım yetisini uygulayarak binayı tasarlayan kişidir, ikincisi ise binanın, tasarımına uygun bir şekilde yapılmasını kontrol eden bir ekip kontrolörü görevidir. Mimarın ekipteki bu görevi mimarın kabul edilebilir bir tasarım yapıp bu tasarımı anlatan, uygulama için gerekli, çizimleri yapabilecek teorik ve yaratıcı becerilerin bulunduğu, bunun yanında da binanın uygulanması sırasında organizasyonu sağlayacak pratik becerisinin olduğu kabulüyle başlamaktadır.Etiketler : mimarlık


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus