Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Asansörler » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Detay Projeleri » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Şablon Cetvelleri » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yüzeysel Temeller

doktor muayenehaneleri

HEKİM MUAYENEHANESİ TASARIMI

Özel muayenehane en çok karşılaşılan form, genel tıp alanındaki veya uzman hekimler tarafından çalıştırılan özel muayenehanelerdir. Tıklım tıklım dolan, ilkel ve prüstik şekilde donatılan bekleme odaları, özel olarak planlanmamış dairelerde veya büro binalarında yer almışlardır. Hekimlere olan ihtiyacın giderek artmasından dolayı hekimin zamanının az olması ve tıbbi muayene olanaklarına olan gereksinim özel muayenahanelerin optimalleştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı, strüktürel değişime olan gereksinim grup muayenehanelerin, hakimlerin birleşmesinden oluşan sağlık ocaklarının ve özel kliniklerin meydana gelmesine neden olmuştur.

Yukarıdaki bu trende rağmen, tıbbi bakım ve tedavinin yapıldığı bu özel muayenehaneler, az yoğunluktaki yerleşim birimlerinde oturan hastalara yakın olduklarından spesifik planlama gerektirmektedir. 

Hekimin tedavi ettiği yer ile hasta bekleme alanlarının ayrıldığı özel muayenehaneler basit yapı biçimini teşkil etmektedir. Bekleme kısmı WC ile gardrop kısmından, hekim kısmı ise görüşme yeri ile odası, muayene kısmı ve laboratuvardan oluşur. Bu şekilde strüktüre edilen bir muayenehane gerektiğinde bir doktor tarafından da çalıştırıla bilir. 

Randımanın arttırılması değişik faktörlere bağlıdır: Bu faktörler şunlardır Eğitimli uzman personel, muayenehane ve görüşme kısmının taksimatı, fonksiyonel diyagnoz bölümü. Bu şekilde oluşturulan plan taksimatı özel muayenahanelerin standart çözümüne uygundur. Fizik terapisi gibi ilaçsız muayene edilen kısımların birleştirilmesinde, uzman personel ve sosyal odalar için yer gereksinimi ortaya çıkacaktır.

Bekleme odalarının büyüklüğü muayene odalarının sıklığına, sayısına ve doktorun uzmanlık sahasına bağlı olarak tespit edilir. Girişin ve müracaat kısmının ve WC'nin yanında elbise askısı ile birlikte gardrop köşesi planlanmalıdır. 

Müracaat bölümünün büyüklüğü otomasyonun derecesine göre en az 6,00 m2 olmalıdır. Buradan bekleme odası, giriş ve çıkış görülebilir olmalıdır. Sekreterlik ile arşiv ve tıbbi fonksiyon kısmı arasındaki kısa bağlantıların dizayn edilmesi telefon görüşmeleri ve mekanik ulaşım gereçIeri nedeni ile anlamlıdır. 

Görüşme odası en az 6,00 m2 olmalıdır. Anamnezi ve danışma bulgu incelemesi, tedavi planlarının tasarımı, protokol fonksiyonları için optik ve akustik olarak kapalı odalar tasarlanmalıdır. Bir yazı masası, en az iki sandalye, röntgen filmine bakma cihazı ve gerektiği taktirde bir yıkama tezgahı donanım olarak düşünülmelidir. 

Muayene odalarının büyüklükleri, hastanın yatma ve oturma şekline göre tedavi yönünden farklılık göstermektedir. En azından gerekli teçhizat olarak, hasta sandalyesi veya sedyesi, dönen tabure, alet masası gerekir. Bunların yanı sıra doktor ve hasta için yeterli hareket sahası dikkate alınmalıdır. Diğer tedavi odalarının büyüklükleri (muayene, röntgen, kan alma) gerekli ihtisas sahası ile ilgili aletler, cihazla'', istif ve depo odaları, sandalyeler, personel için gerekli hareket sahasına bağlıdır. Bu odalar için soyunma kabinleri gerekir (1,5 m2).

GRUP MUAYENEHANELERİ

Hekimlerin uzmanlık sahalarında gün geçtikçe artan mütehassıslaşmadan dolayı, kapsamlı tıbbi hizmetler sunan tıbbi teşhis merkezlerine dönüşüm süreci başlamış bulunmaktadır. Hastalar açısından konuya eğildiğimizde, buradaki avantaj, bekleme sürelerinin azalmasında olup, doktorların kontrol imkanları ve doktorların evde hasta ziyaretleri için büyük imkanlar oluşsa da, bu gelişmenin dezavantajı doktor seçim serbestliğinin azalması ve doktor-hasta arasındaki sırdaşlığın yara almasından ve "numaralanmış tedavi" sisteminden kaynaklanmaktadır. Hekim için avantaj ise düzenli çalışma saati, tecrübe alış verişi ve bu sayede daha fazla emniyet, buna karşın kişisel serbestliğin kısıtlanması, ilgi çatışması, personel üzerinde sınırlı tasarruf hakkı, hastalarla ilişki azalması gibi dezavantajlar da mevcuttur. Toplu haldeki muayenehaneler iki veya daha fazla doktorun mesleklerini birlikte icra etmesi için personel ve odaların birleştirerek çalışmasında° oluşmaktadır. Buna karşı "Hekimler evi" mevcuttur. Bu yöntemde, münferit muayenehanelerin rasyonelleştirme olanağı olmadan üst üste yığılması prensip alınmıştır. Buradaki avantaj bir çatı altında içinde doktorların hastaları kısa yoldan birbirlerine sevk edebilmelerinden oluşmaktadır. Uygulanan diğer bir yöntem ise doktorların ortaklaşa çalıştıkları, cihazların uzman personel yardımı ile kullanıldığı tarzdır. Tıbbi ve teknik açının yanı sıra diğer fonksiyonel birimlerin birleştirilmesi ile rasyonelleşme etkisi daha da arttırılabilir. Bu şekildeki muayenehane topluluklarında, örneğin tedavi, idare ve personel odaları, röntgen, laboratuvar gibi fonksiyonel birimler birleştirilebildiği taktirde, daha fazla alan tasarrufu, artan iş randıman) ve daha fazla konfor sağlanabilir. Aynı veya farklı uzmanlık sahalarında bile, işletme analizleri ve ekonomik hesaplamalar yapılarak, tıbbi muayene ve tedavi odalarını vardiya tarzı çalışma sistemi ile birleştirme olanağı da mevcuttur. 

 Etiketler : muayenehane, tasarım, mimari


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Asansörler Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Detay Projeleri Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Şablon Cetvelleri Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Spor Salonu Stadyum Tasarımı T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Temellerinin Uygulanması Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT