Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

betonarme temeller

YER VE TEMEL YAPI

Aktif yer basıncı için ölçülecek yapılar, DIN 1055 kuralında geçerli olan yapı temelinin yükselebilirliği, çeşit, nitelik, genleşme, yer katmanlarının tabakalaşmasının ve gücünün araştırma delmesi ve sondaj yoluyla tespitidir. Bunlar, eğer yerel tecrübeler yeterli bilgi vermiyorsa (delme işlerden mesafe 25 m) yapılmalıdır. Taşıyıcı kazık temellerde, delik derinliği kazık ayak düzleminden başlayarak hesaplanmalıdır. Ölçme işleminden sonra yapılacak keşif delmelerde ise 1/3'lük indirme yapılabilir (T= 1,0 B veya 2 x kazık çapı, ama 6,0 m). 

Taşıyıcı kazık temel için temel kavramlar: kazık gücü, dış cephe sürtünmesi, max. tazyik ya da dış cephe ve max. tazyik ile taşıma kapasiteli yapı temeline aktarılabilir. Güç aktarımın çeşidi yapı temeline ve kazıkların niteliğine bağlıdır. 

Dik Taşıyıcı Kazık Temel : Yük aktarımı taşıma kapasiteli yere kazık ucuyla bağlanmakla, buna ayrıca dış cephe sürtünmesi de eklenmektedir. 

Askılı Taşıyıcı Temel: kazık uçları taşıma kapasiteli yere kazık ucuyla kurulmakta, ayrıca buna dış cephe sürtünmesi de eklenmektedir. Askılı taşıyıcı temel kazık uçları taşıma kapasiteli yere gelmemekte, taşıma kapasitesi zayıf tabakalar, kazıkların çakılmasıyla sağlamlaştırılmaktadır. 

Yük Aktarımının Çeşidi: yükünü esasen kazık çevresindeki dış cephe sürtünmesiyle taşıma kapasiteli tabakalara aktaran sürtünme kazıkları. Kazık yükünün esasen maksimum tazyikle yapı temeline aktarılan maksimum tazyik kazıkları, mümkün maksimum tazyik bazı yer kazıkların ayak genişletilmesiyle önemli bir ölçüde yükseltilmektedir.

Kazıkların Yerdeki Konumları: Tüm uzunluklarıyla yerde duran temel kazıklar. Sadece alt tarafıyla yapı temelinde olan, üst tarafı boşlukta olan ve bu yüzden bükümlerde talep edilen uzun kazık, boşta duran kazık. 

Yapı Malzemeleri: Tahta, Çelik - Beton - Çelik beton ve ön gerilimli beton kazıklar. 

Montaj Çeşitleri: Yere çakılan şahmerdan kazıkları, içe bastırılan sıkıştırma kazıkları ve sondaj deliklerine yerleştirilen sondaj kazıkları. Burgulu kazıklar içe çevrilmekte, püskürtülmüş kazıklar yerin içine püskürtülmektedir. Yeri sağlamlaştıran, daraltan ya da gevşeten kazıklar ayırt edilmektedir. Talebin çeşidi: eksenel talep edilen kazıklar, çekişte talep edilen ve dış cephe sürtünme yoluyla kazık gücünü toprağa aktaran çekiş kazıklar. 

Basınçta talep edilen ve yükü maksimum tazyik ve dış cephe sürtünmesiyle yapı temeline aktaran basınç kazıkları. Bükülmede talep edilen kazıklar, örn: yatay yüklenen büyük sondaj kazıkları. İmalat ve kurma. Hazır kazıklar, önceden tamamlanmış parça uzunluklarında hazır durumda kullanılacak yere teslim edilir ve yere çakılır, püskürtütür, çalkalanır, sıkıştırılır, vidalanır ya da hazırlanmış sondaj deliklerine yerleştirilir.

Yer kazıkları, yerde oluşturulan boşlukta üretilir, örneğin sondaj, yer çakma, sıkıştırma boru ve çalkalama kazıkları. Karmaşık kurma kazıkları, yerel üretilen ve önceden tamamlanmış parçalardan oluşturulmaktadır. Yer kazıklarının avantajı, uzunluklarının henüz inşaat süresinde belirlenebilmesidir. Sondaj işlerinde kazılan yer tabakalarının kontrolünde ortaya çıkan kazık çakma sonuçları bu avantajın nedenidir.

 Etiketler : temel yapı


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus