Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

tavuk kümesi

KÜÇÜK HAYVAN KÜMESLERİ

AMATÖR HAYVAN BAKIMI

Küçük hayvan kümesleri dikkat ister ve yöntem olarak hayvan bakımına elverişli olmalıdır. Kümesler, temiz, havalandırmalı, akımsız, kuru, ısı yalıtımlı ve hava şartlarına dayanıklı olmalıdır. Pencere yüzeyi max. olarak kümes esas yüzeyinin % 10'u kadar olmalıdır. Isı yalıtım tabakalı ahşap yapı önerilir. Yem hazırlama ve depolama için yan odalar tasarlanmalıdır. Kümes biçimi güneş durumuna uygun olarak pencere cephesi güney yönünde planlanmalı, kapılar ise doğu yönünde olmalıdır. Yumurtlama yeri en karanlık yer olarak tasarlanmalıdır. Kümes, kümeler halinde, yem serpme ve dışkı çukurları üzerinde hayvanların üstünde oturacakları çubuk olarak ayrı yerlerde bulundurulmalıdır. Yüzey çimlendirilmeli ve ağaçla gölgelendirilmelidir, bunun yanı sıra gübrenin biriktirildiği yer ve kum banyosu bulundurulmalıdır.

Tavukların sayısı kümesin ve açık alan yüzeyinin büyüklüğüne bağlıdır. Her bir m2 kümes yüzeyi için 5 tavuk hesaplanmalıdır. Şayet mecra kümes yüzeyinden 4 misli küçük ise, her bir m2 de 2 tavuk beslene-bilir. Kümeste, oturma çubukları, dışkı çukura, yem ve su içme kaplan bulundurulmalıdır.

Tavşan kafesleri çoğunlukla ahırın veya evin rüzgardan korunmalı tarafına konur. Bu kafesler ahırda üst üste 3 kat olabilir. Kafesler, fare ve sıçanlara karşı korunmalı ve idrar kanalı kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır. Besi ve damızlık tavşanların yetiştirilmesinde ahırın kapalı ve klima tesisli olmasına özel bir önem gösterilmelidir. Tavşanlar civcivlere nazaran ahır havasından daha çabuk etkilenirler. Tavşan besisi ve yetiştirilmesinde ahırın ısı yalıtımlı ve zorunlu havalandırma tesisatlı olması gerekir. Yavrulamak için her bir dişi tavşana ahır kapasitesi olarak 4,5 - 5,5 m3 yer gereklidir. Damızlık ahırın ısısı 10 - 28 °C, besi ahırının ısısı 20°C olmalıdır. Keçi ahırları doğudan güneye doğru yapılmalıdır. Ahır, kuru, iyi havalandırmalı ve ışıklandırılmalıdır. Pencere yüzeyi = zemin yüzeyinin 1 / 5 - 1 / 20 oranında olmalıdır. Sürü halinde yetiştirmelerde bağlı keçilerin stand genişliği 75 - 80 cm olmalıdır. Stand derinliği, geçitlerle birlikte 1,50 - 2,00 m olmalıdır.

Doğudan batıya kadar koyun ağılları keçi ağılları gibi tekil ya da besleme olarak sürü halinde mevsimlere göre (kış, ilkbahar, kuzulama mevsiminde, kuzulama döneminden sonra) yaş ve cins gruplarına ve sürülere ayrılarak beslenir. Döşeme zeminden 50 - 60 cm alçaktır. Kapı eşiği 20 cm zemin üzerinde. 50 - 60 cm'Ilk yükseklik farkı fışkı ile doldurulur ve 3 - 4 ay bekletilir. Yemliklerin yeri değiştirilebilir olmalıdır. Yem tekneleri mümkünse 30 - 40 koyun için yuvarlak 252,20 m veya 3,40 m olmalıdır. Yemlikler arası mesafe, 2,30 m, duvardan 1,80 m uzakta bulunmalıdır. Kapılar güney kısmında yarım yükseklikte yapılmalıdır.

Kapı genişliği gübrenin taşınması için 2,50 m, kapı yüksekliği 2,80 m olmalıdır. Ağıl yüksekliği buna göre, 3,30- 3,50 m yapılmalıdır. Pencere yüzeyi, ağıl alanının 1 / 20 - 1 / 25'ini kapsamalı ve açıp kapanır olmalıdır.  Tüm ahşap yapı elemanları süpürgelikten 15 - 20 cm yukarıda ve gübre tuzuna karşı emniyetli yapılmalıdır. Yem karıştırma yeri yürüme yüzeyinin 1 / 10 - 1 / 15'i oranında tasarlanmalıdır. Küçük sürülerde = 6 m2 havuç deposu öngörülür. Her koyun için 3,00 m3 kuru ot ve saman için ambar tasarlanmalıdır.

TAVUKÇULUK

Münferit kümesler tavukçuluğun tüm alanlarında büyük çapta ahır normu olmuştur. Yeni yapıda en küçük birim intensif zemin döşemesinin ahır genişliği 7 m'dir. Kafes bataryalar tavukçulukta 6 - 15 m2'dir. Bina sıcak kümes olarak oluşturulmalıdır. Kümesteki optimal sıcaklık her bir kullanım amacına göre +15 ve +22 °C olmalıdır. Ön planlamanın daha ilk safhasında, sonraki dışkı temizleme sistemi tasarlanmalıdır. Çünkü bu sisteme dışkı bodrumu ve dışkı çukuru bağlıdır. Kümesin havalandırması dikkatlice ele alınmalıdır. Tavuk kümeslerinin zorunlu havalandırılması için umumiyetle vantilatörler düzenlenmelidir. Bataryanın altındaki dışkı çukurlarına uzunlamasına havalandırma konmalıdır.

Hava giriş hızı: 0,30 m/s, en fazla 0,50 m/s yazın hava dolaşımı max. yumurtlayan tavuklarda 10 m3/h/kg hayvan = katlı kafes kümesinin 60 misli hava oranıdır. Civciv ve piliçler 4,00 m3/hkg hayvandır.

Ayarlama olanakları: Kışın 2 kat fazla hava dolaşımı mevcuttur. Havalandırma tesisatının devreden çıkması kısa sürede kötü sonuçlar doğurur. Bundan dolayı havalandırama tertibatları sinyalizasyonla donatılmalıdır. Acil havalandırma tesisatları da düşünülmelidir.

Kuluçka tavukları, zemin döşemesi: Yerleştirme yoğunluğu 5 - 7 tavuk/m2 kümes yüzeyi, lata kafesli kümeslerde 8 - 10 tavuk/m2, eğimli kümeslerde 16 tavuk/m2 kümes yüzeyi gerekir.

Yuvarlak içecek kaplar: 75 - 100 tavuk için su içme otomatı, su içme olukları: 1,00 m 80 -100 tavuk için.

Su içme boru halkası: 2 - 3 tavuk için; yem için boru tesisatı: 25 tavuk (çap 30 cm).

Yumurtlama yeri: 1 kapan kafes 3-4 tavuk için (sadece sürekli besi için). Açık münferit kafes 4-5 tavuk için. 50 tavuk için 1 m2 lik grup kafesleri mevcuttur.Etiketler : kümes


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus