Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

güvenlik kamerası

BİNA VE ARAZİ EMNİYETİ

Emniyet tekniği, cana, yaşama ve maddi değerlere karşı doğabilecek kriminal tehditleri önlemek amacıyla alınan gerekli tedbirlerdir. Aslen binanın her bir bölümü çelik ve çelik betondan yapılsa dahi girilebilir niteliktedir. Bu zayıf noktalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda emniyet analiz ve deneyimleri ortaya çıkartılmıştır. 

Mekanik Emniyet : Suçluya mekanik olarak direnme ve dirence zorla karşı konulması halinde suç izlerinin arkada bırakılmasına yarayan yapısal tedbirlerden oluşmuştur. Bu sistemin özelliği direncindedir. Alınan tedbirlerin yoğunluk kazandığı yerler konutların giriş kapıları, pencereleri ve bodrum mahzenleri, alış-veriş yerlerinin camekanları, girişleri, pencereleri ve tavan delikleriyle korkuluklardan oluşmuştur. Mekanik emniyet tedbirleri, bunların yanı sıra bina kapıları, çelik parmaklıklar, havalandırma delikleri, emniyetli kepenkler, kilitler, zincirli ve ışıklı bacalardır. Camlardaki telli ve çelik iplikli kaplamalar saldırıya karşın dirençlidir. Akrilik ve polikarbonat camlar yüksek emniyet sağlarlar. 

Elektronik Gözetleme Donanımları : Soygun girişimi anından veya kontrol odasına olası bir saldırı halinde otomatik olarak bildirimde bulunur. Bu sistemin esas kriteri, ihbarın yapıldığı andan alarmın ulaştığı mercilerin yetişmesine kadar süren zamandır. 

1-) Soygun ihbarı donanımı ile saldırı ihbarı donanımları objede bulunan kişilerin ve eşyaların gözetlenmesini ve emniyetini sağlar. Soygun ihbar donanımları gözetleme odasında olabilecek herhangi bir baskını önlemez fakat böyle bir ihtimalde dahi bunu bir an önce bildirir. En sağlam emniyet bundan dolayı, sadece mekanik emniyetle ve doğru olarak tesis edilen soygun ihbar donanımı ile sağlanabilir. 

Yangın İhbar Donanımı : Bir tehlike ihbar donanımı olarak, kişilerin yangın anında doğrudan imdat çağrısı yapmasına yarar ve/veya yangını önceden fark eder ve bildirir. Yangın ihbar donanımı, kişilerin ve eşyaların emniyetini sağlar. 

2-) Arazi gözetleme donanımı arazi dahilindeki yapıları, arazi çevresini gözetlemeye yarar. Bunlar bir nesnenin çevresine, onun etrafı veya etrafındaki boş araziye, usulen arazi sınırlarına kadar emniyet sağlar. Bunlar mekanik, yapısal tedbirlerden, elektronik/dedektif tedbirler ve/veya organizeli personel tedbirlerinden ibarettir. 

Amaç : Hukuki sınırlama, korkutma, engelleme, geciktirme, erken ihbar, kişilerin ve araçların aranması. Gözetleme, kimlik tespiti, sabotaj girişimi, casusluk. 

Tesis : Yapısal tedbirler, çitler, çukurlar, duvarlar, bariyerler, büyük kapılar, giriş kontrolleri, ışıklandırma.

Elektronik Tedbirler : İdari merkez, dedektörler, sensörler, video/tv, giriş kontrol sistemi.

Organize Önlemler : Personel, gözetleme, kontrol, emniyet, hazır tim, teknik personel, koruma köpekleri, imdat çağrı planı. 

3-) Eşya emniyeti sistemi, mağaza hırsızlık emniyet sistemi olarak da adlandırılabilir. Bu sistem, elektroniktir. Bu sistemde hırsızlık durumlarına karşı tedbirler alınır., normal bir iş gününde kontrol edilen bir mahalden eşyanın çalınması önlenir. 

4-) Giriş kontrolü sistemi elektronik giriş kontrolüdür, bir mekanikle birlikte örneğin bir binaya, bir bölgeye girişe sadece kimlik kontrolü yapıldıktan sonra izin verilir. Bu sistem kişinin kimliği elektronik olarak saptandıktan sonra veya mahalde izin kontrolü sağlandıktan sonra çalışır. Giriş kontrolü ile beraber zaman bildirme donanımlarının kombinasyonu da teknik açıdan mümkündür. 

5-) Uzaktan kumanda sistemi, iki değişik yer arasındaki veri transferi/veri alış-verişi uzaktan erişim ile sağlanır. Uzaktan gözetlemeye, kumanda etmeye, arızanın aranmasına ayarlamaya, bilgi almaya ve durum kontrolüne yarar.

6-)  Gözetleme sistemi, gözetlemeye, idare etmeye, kontrole, hadisenin başlangıcı ve gidişatını objenin dışarısında içerisinde gündüz ve gece 365 gün kamera ve monitör yardımıyla takip etmeye yarar.

7-) Asansör imdat çağrı sisteminin kullanım yerleri : İnsan asansörleri, yük asansörleri, eşya taşıyan asansörler, Asansör imdat çağrı sistemi asansör kullanıcısının emniyetini sağlar ve asansörde kalmaları anında kurtarılmasına yardımcı olur. 

 Etiketler : bina emniyeti


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus