Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

solar mimarisi

SOLAR MİMARİSİ

Mimar ve inşaat mühendisleri, ekonomik nedenlerden dolayı, fosilli enerji kaynaklarından enerji üretme gibi alternatif bir arayışa yönelmişlerdir. Bugün de, ekolojik nedenler böyle bir gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Enerji yönünden bilinçli bir yapılaşma, bir konutun enerji gereksinimini eski yapılara nazaran %50 oranında azaltır.

BİNALARIN ENERJİ BİLANÇOSU

 Enerji Kazanımı : Enerji kaynakları her bir bina için ücretsiz kullanılabilir durumdadır. Isıtma, soğutma, su ısıtması, aydınlatma ve elektrikli aletlerin işletilmesinde ek enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Enerji Kaybı : Binaların en büyük enerji kayıpları pencere, duvar, tavan ve çatılardaki ısı hatlarında meydana gelmektedir.

ENERJİ BİLİNÇLİ YAPILAŞMA

Genelde, bir binanın enerji gereksinimini azaltan 3 nokta vardır.

 Isı kaybının azaltılması.

 Güneş ışınlarından enerji kazanımı.

 Kullanıcının, enerji bilançosunun uygun hale getirilmesi için bilinçli davranması.

Bina konumunun seçiminde bile ısı kaybını en asgari seviyeye düşürmeye yönelik esaslar mevcuttur. Nitekim, bir yörenin en küçük konumunda, örneğin arsanın yükseklik seviyesinin rüzgar ve sıcaklık oranlarını değiştirmesi gibi değişik imkanlar bile söz konusu olabilir.

Şayet, arsanın üçte bir kısmı tepelik yerin dışında bulunuyorsa, değişken elverişli mikro iklim oranları güneye yönelik yamaçlarda bulunur. Bina biçimi, enerji bilinçli yapılanmada büyük rol oynamaktadır. Binanın açık yüzeyi, dışarıdaki hava ile doğrudan bağlantı içerisinde olduğundan değerli enerjiyi dışarıya vermektedir. Bina tasarımında, binada açık kısımların az olmasına dikkat edilmelidir.

PLAN ORGANİZASYONU

Güneş enerjisinin pasif kullanımında ısı, doğrudan ışık yayması ile ve belirli yapı elemanlarının örneğin duvar ve yer döşemelerinin ısı toplaması ile kullanılır. Buradan mantıklı bir plan organizasyonu ortaya çıkar. Sürekli kullanılan odalar güneye bakmalı ve geniş camlarla donatılmalıdır. Sürekli bulunulan odaların camlı olması önerilir. Az kullanılan, düşük sıcaklıktaki ve ısıtılmayan odalar kuzeye yönlendirilmelidir. Bu odalar sıcak oturma alanı ile soğuk dış iklim arasında tampon görevi üstlenir.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMA

Güneş enerjisinin kullanımı aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır.

 Aktif Güneş Enerjisi Kullanımı : Teknik gereçlerle, örneğin güneş kollektörlerinin kullanımı, boru hatları, biriktirici kaplar, devir daim pompalarından enerji iletilmesi vasıtasıyla gerçekleşir. Bu sistem yüksek yatırım ve bakım masrafı gerektirir. Tek aileli yapılarda bu tesisler ekonomik değildir.

 Pasif Güneş Enerjisi Kullanımı : Örneğin duvar, tavan, cam gibi belirli yapı elemanlarının ısı toplayıcısı olarak kullanımı vasıtasıyla gerçekleşir.

Bu sistemin etkinliği belirli faktörlere bağlıdır.

 İklimsel veriler. Ortalama ay sıcaklığı, güneş geometrisi veya güneş ışınının yayılması, güneş ışınının yayılma süresi, enerjinin yayılması.

 Güneş enerjisinden yararlanma şekli, dolaylı ve dolaysız yararlanma.

 Yapı malzemesinin seçimi. Üst yüzeylerin emme kabiliyeti ve yapı elemanlarının ısı toplama kabiliyeti.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Bir evde kişi başına yaklaşık 1,5 m2 kollektör alanı ve depoda yaklaşık 100 lt su hacmi gereklidir. 4 kişilik bir konuttaki sıcak su üretimi için 3 m2 emme alanı olan 30 boruluk kollektör gereklidir. Kollektör, günde, güneş ışınına göre 8,5  14 kwH arasında sıcaklık üretir. Bu miktar 200 – 280 litre suyun ısıtılması için yeterlidir. Her solar tesisatı için bir enerji kimlik belgesi ısıtma sistemi gereklidir. Güneş uzun süre için, ısıtma işlemini tek başına üstlenemez.

FARKLI TEKNOLOJİLERİ

 Solar Termi : Termik güneş enerjisi kullanımı kollektör yardımıyla gerçekleşir. Kollektör kelimesi toplama ve karşılama anlamına gelir. Solar termi su ısıtmasını sağlar.

 Solar Akım Fotovoltaik (FV) : Solar hücreleri yardımıyla güneş ışınlarının elektrik denge akımına doğrudan dönüştürülmesidir.Etiketler : solar mimarisi


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus