Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

yapı tasarımı soru listesi

YAPI TASARIMI SORU LİSTESİ

İNŞAAT SAHİBİ HAKKINDA BİLGİLER

1. Şirketin gelişmesi ne durumda? Mali durumu? iş hacmi? Bütün sermayesi? Bilgi nereden edinilmiştir? 
2. Ticari ilişkileri nasıl gözüküyor? 
3. Bizim için mühim şahsiyet kim? Temsilci kim? Son başvurulacak merci kim? 
4. İnşaat sahibinin sanatsal yönden ne gibi özel istekleri var? 
5. Güzel sanatlar hakkında ne gibi düşünceye sahip? Özellikle bizim çalışma tarzımıza ilişkin? 
6. İnşaat sahibinin ne gibi kişisel sıfatları dikkate alınmalıdır? 
7. Kim bize zorluk çıkarmaktadır? Neden? Bunun ne gibi etkileri vardır? 
8. İnşaat sahibi yapıların çizimlerini sonradan yayınlayacak mı? 
9. Çizimler meslek erbabı olmayanlar için anlaşılır olmalı mı? 
10.Mimari danışmanlığı önceden kim yapmış? 
11.Önceki mimar hangi nedenlerden dolayı bu işi yüklenmemiş? 
12.İnşaat sahibi bundan sonra da yapı yapmayı düşünüyor mu? Hangisini ? Hangi büyüklükte? Ne zaman? Bunun için tasarım düzenlenmiş mi? Bizim işi yüklenmemiz için olanak var mı? Bu yönde hangi adımlar atılmış? Başarı oranı ne? 

FİYAT KONUSUNDA ANLAŞMALAR

1.Fiyat hususunda ne gibi sözleşmeler yapılmıştır? 
2.İnşaat bitimi tahminen ne zaman olacaktır? 
3.Fiyat konusunda inşaat bitimi için ne gibi anlaşma sağlanmıştır? 
4.İmalat yekünü ne tutacaktır? 
5.İnce inşaat da yüklenilecek mi? 
6.Sözleşme yapıldı mı veya anlaşmanın yazılı metni düzenlendi mi?

İHALE İLE İLGİLİ ŞAHISLAR VE ŞİRKETLER 

1. Ön görüşmeler kiminle gerçekleştirilecektir? 
2. Kim hangi özel alanlar için yetkilidir? 
3. Hesapları kim denetleyecek? 
4. Hangi tip ihale ve denetleme kullanılacak? 
5. İhaleler bizim tarafımızdan dolaysız olarak inşaat sahibi adına gerçekleştirilebilecek mi? Hangi miktarda? Bu hususta vekaletname yazılı olarak mevcut mu? 
6. İnşaat sahibi tarafından hangi müteahhit öneriliyor? Mesleği, Adresi, Tel. numarası.
7. Şantiye şefi gerekli mi? isteniyor mu? Yaşlı veya genç eleman? Sürekli olarak mı veya geçici olarak mı? Ne kadar süre için? 
8. İnşaat sahibi, bizim,- şantiye şefi hakkındaki hukuksal şartlarımız' kabul ediyor mu? 
9. İnşaat sahibi şantiye bürosu için yer tanzim etti mi? Burada telefon, daktilo gibi donanımlar mevcut mu? 

GENEL

1.İnşaat için tahta perde yoksa, ısmarlanması gerekir mi? Bunlar reklam amaçlı olarak kiraya verilebilir mi? Bunun tasarım çalışmaları, önce inşaat sahibi tarafından mı verilmeli? Bunun üzerine ne gibi yazı yazılmalı? 
2.Yeni yapının tam adresi? Sonraki ismi? (yakındaki) tren istasyonunun tam adresi? 
4.İlgili (yakındaki) postanenin tam adresi? 
5.İnşaat yerinde telefon var mı? Ne zaman ve nasıl ulaşılabilir? Yakınında mı? 
6.İnşaat işçilerinin çalışma saatleri? 

İNŞAAT İŞİ

1.İş programını kim yaptı? Yorucu mu? İş programına bizim veya başkasının ilave yapması gerekir mi? Tasarım işlerinden önce tekrar inşaat sahibi tarafından izin istenilmeli mi? 
2.Yeni yapının, hangi eski veya inşa halindeki binalarla ilişkisi olacaktır? 
3.Yapının hangi bölgesel veya devlet kurallarına uyması gerekir? Bölge planlaması? 
4.Bu bina modeli üzerine ne gibi mesleki dergi var? Kendi koleksiyonlarımızda mevcut mu? 
5.Nerede buna benzer iş gerçekleştirilmiş? 6.Teftiş kim tarafından yapılacak? Yoksa yapıldı mı?

BİÇİMLEMENİN ESASLARI

1.Çevrenin görünümü nasıl? Konumu? Ağaç mevcudiyeti? İklimi? Anayönleri? Rüzgar yönü? 
2.Mevcut yapılar hangi biçimdedir? Hangi yapı malzemelerinden oluşmuş?
3.Yeni yapının çevresine ait (konumları ile beraber) fotoğraflar var mı? Ismarlandı mı? 
4.Biçimlemede nelere dikkat edilmeli? 
5.Mevcut kat ve bina yüksekliği? Yola çıkışlar? Yapı çıkışları? Sonraki yollar? Ağaçlar (cinsleri, yükseklikleri)? 
6.Sonraki hangi tesisler dikkate alınmalıdır? 
7.Genel imar planı isteniyor mu? 
8.İnşaat yerinde yeni yapının dış kısmı için bölgesel kurallar var mı? 
9.Yapıya, sanatsal yönden verilecek inşaat izni için kim denetleyecek? Onun bu konu hakkındaki görüş tarzı ne? ön tasarımı onunla önceden görüşmek gerekir mi? 
10.Üst şikayet merci kim? Bu nasıl yapılır? Şikayetin süresi?

TEKNİK ESASLAR

1.Çevrenin alt yapısı nasıl? 
2.İnşaat yerinde toprak araştırmaları yürütüldü mü? Nerelerde? Sonuç nedir? 
3.Zemin emniyet gerilmesi nedir? 
4.Normal yeraltı suyu seviyesi? Taşma seviyesi? En yüksek su taşma seviyesi? 
5.Arsanın üzerinde daha önce bina var mıydı? Ne ile? Kaç katlı? Bodrum ne kadar derinlikteydi? 
6.Hangi temel tipi daha uygundur? 
7. Hangi yapı tarzı ile inşaat yapılacaktır? Bilhassa: Bodrum temeli: Yapı tarzı? Yükü? Ne ile? Destekler? Koruyucu tabaka? Taban suyunu yalıtımı? Bodrum tavanı: Yapı tarzı? Yük kaldırma? Ne ile? Destekler? Zemin katı tavanı: Yapı malzemesi? Yük kaldırması? Ne ile? Destekler? Çatı tavanı: Yapı tarzı? Yük kaldırım.? Ne ile? Destekler? Koruyucu astar? Hangi örtüler? Oluklar? Atık boruları dışarıdan veya içeriden? 
8. Ne gibi yalıtımlar planlanmıştır? Gürültüye karşı? Yatay? Dikey? Sarsıntıya karşı? Isıya karşı? Yatay? Dikey? 
9. Kolonlar nasıl yapılacaktır? Çevre duvarlar? Iç duvarlar? 
10.Hangi çeşit merdiven yapı tarzı? Yükü? 
11.Hangi tür pencereler? Çelik mi? Ahşap? Plastik? Ahşap/Alüminyum? Cam çeşidi? Dış gömme, iç gömme? Sade, İrtibatlı, Kasa pencere? 
12.Hangi kapılar? Payandalar? Çelik pervaz? Kontrplak? Çelik? Lastik şerit? Yangın önleyici veya yangına karşı dayanıklı? Kapı kilidi ile birlikte mi? 
13.Hangi ısıtma çeşidi? Yakıt çeşidi? Yedek yakıtın kullanma süresi? Benzinle mi? Cürufu? Kül tutucusu? Yağmur suyu toplama kabı?
14.Hangi çeşit sıcak su hazırlama? Hangi miktarda gereksinim mevcut? Hangi zaman birimlerinde? Hangi yerlerde? Kullanım suyunun kimyasal bileşimi nedir? Suyun sertliğini giderme tesisi planlanıyor mu? 
15.Hangi çeşit havalandırma? Hava değişmesi? Hangi alanlarda? Gaz çıkışı? Buhar çıkışı? 
16.Hangi soğutma sistemi? Buz hazırlama? 
17.Hangi su kanalı çeşidi? Boru hattı? Hortum veya yangın hortumu? Borulardaki su basıncı? Yüksek titreşimli mi? Hangisi? m3 başına su sarfiyatı fiyatı? Açıkta su çekme yerleri? 
18.Hangi atık su çeşidi? Şehir kanalizasyonuna bağlama? Nerede? Nerede ana kanal var? Atık su nereye gidiyor? Emniyet tertibatı mümkün mü? Gerekir mi? Ruhsat var mı? Kendi arıtma havuzu mevcut mu? Mekanik veya biyolojik su arıtma tesisi gerekir mi? 
19.Hangi çeşit gaz irtibat' mevcut? Verim oranı? m3 birim başına fiyatı? Büyük alımlarda fiyat ucuzlaması mümkün mü? Tesisat hususunda özel kurallar var mı? Havalandırma? 
20.Hangi çeşit ışıklandırma gerekecek? Akım türü? gerilim? Hat çekme imkanları? Alım sınırı? kW başına aydınlatma tarifi? Gece tarifi kaçtan kaça kadar? Büyük alımlarda fiyat indirimi var mı? Trafo? Yüksek gerilim istasyonu? Jeneratör? Dizel? Buhar türbini? Rüzgar çember'? 
21.Hangi telefon çeşidi? Kendinden arama? Telefon kulübesi? Nerede? 
22.Hangi tip konuşma donanımız mevcut? Zil? Işık? Kumanda tesisatı? 
23.Hangi tip asansör çeşidi? Yüksek miktarda yükleme? Kapı veya korkuluk? Hız? Makine yukarıya mı yoksa aşağıya mı yerleştirilecek?
24.Diğer çeşit taşıma tesisleri gerekir mi? Miktarı? Yol? Kapasitesi? Boru hatlı posta? 
25.Çöp bacası ve çöp yutma tesisatı? Nerede? Ebatları? Hangi çeşit çöpler için? Çöp yakma? Kağıt presleme? 

PLANLAMA EVRAKLARI

1.Arazi tapu sicili öngörüldü mü? Sureti çıkarıldı mı? içeriğinde planlamayı ilgilendiren dikkate sayan neler var? 
2.Yerel plan mevcut mu? istendi mi? Ulaşım araçları bilgisi? 
3.Vaziyet planı var mı? istendi mi? Resmen onaylandı mı? 
4.Plankote mevcut mu? İstendi mi? 
5.Sulama kanalı konusuna açıklık getirildi mi? 
6.Atık su konusuna açıklık getirildi mi? 
7.Planlamada gaz bağlama konusuna açıklık getirildi mi? 
8.Elektrik bağlama hususuna planda yer verildi mi? İdare tarafından ruhsat verildi mi? Hat veya serbest bağlantı mı? 
9.Komşu binaların cephesi ele alındı mı? Onların yapı tarzı araştırıldı mı? (İmar durumu planı) 
10.Plankote için sabit bir nokta tespit edilip yeri değiştirilmeyecek biçimde çizildi mi? 
11.Şantiye organizasyon planı gerekli mi? 
12. İnşaat ruhsatı için nereye başvurulacak? Tanzim sureti hangi miktarda hazırlanacak? Hangi formda düzenlenecek? Kağıt ebatları? Satır aralıkları? Mavi? Kırmızı? Dizi mi? Planlar hangi renkte yapılmalı? (Plan çizim nizamı) 
13.Istatistik hesaplarının düzenlemesi için ne gibi şartlar gerekli? Denetleme mühendisi olarak kim tayin edildi? Bu kim olabilir? (Yapı idaresi kimi seçebilir?)

İHALE EVRAKLARI

1.Yük istasyonunun inşaat yerine olan mesafesi? 
2.Demir yolu hattı inşaat yerinden geçiyor mu? Normal ray mı, dar ray mı? Yük indirme imkanları nasıl?
3.Nakliye yolu nasıl? Kütüklü yol, hatıl yol gerekir mi? 
4.İnşaat yeri için depo yeri mevcut mu? m2 açık alan?
m2 kapalı alan? inşaata hangi yükseklik konumunda? Bir çok firma birlikte yan yana çalışabilir mi? 
5.İnşaat sahibi tarafından nakliyat veya benzer işler yürütülecek mi? Hangisi? inşaat temizleme işi? Bekçilik? Bahçıvanlık işleri? 
6.Ön ödeme, peşin ödeme yapılacak mı? Veya ne gibi ödeme süresi ve taksitler öngörüldü? 
7.Hangi yapı malzemesi bölgesel konumdadır? O yörede daha ucuz elde edilebilir mi? Fiyatı? 

BİTİRME SÜRESİ

1. Elemanlarla yapılacak görüşmeler için taslaklar? 
2. İnşaat sahibi ile yapılacak görüşmeler için taslaklar? 
3.Keşifii ön tasarım (ölçek) ? 
4.Tasarım (ölçek)? 
5.Maliyet hesabı? 
6.İmar izni için proje ve statik hesapların ilgili yerlere iletilmesi? 
7.İnşaat izin belgesinin tahmini geçerlilik süresi? Hiyerarşi? izin çıkarma imkanları? 
8.Uygulama projeleri? 
9.İhale başlangıcı? 
10.Teklif sunma? 
11.İhaleyi alma? Yapım süresi? 
12.Inşaata başlama? 
13.Kaba inşaatın alınması? 
14.İnşaat bitimi ? 
15.Kesin hesap?Etiketler : yapı tasarımı


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus