Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

mimari eskiz

MİMARİ ESKİZLER

Temel özelliği mekânsal kurgu olarak da tanımlanan mimarlık çalışmalarının artistik ağırlıklı ilk çalışması tamamen serbest, esnek, özgür, bağlantısız düşünsel çalışmalardır. Çalışmanın başlangıcında ve çalışma süreci içinde tasarım sorumluluğunu üstlenen mimar kendisinde var olan bilgilerle yetinmez. Her konu için aceleci bir tutumla yeterli bilgi birikime sahibim, ben bir profesyonelim diyemezler., dememelidirler. Mimar her zaman bilgi tazeliğini, mesleki duyarlılığını, yeni fikirlere açıklığını, esnekliğini korumalıdır. Yani bilgilenme ön ve kesin koşuldur.

Hatta mimari tasarım çalışmalarının başladığı aşamada, abartılı bir deyişle, mimar kendini hala bir acemi görmelidir. Eksiklerini giderme telaşı içinde olmalıdır. Acemliğini aşmak için klasik bilgilerini yenileyerek, güncel bilgilerle bilgi hazinesini destekleyerek zenginleştirmelidir. Yoğun yeni bilgilerle beslenmelidir. Ön araştırma, doküman sağlama, gözlemlerde bulunma, dünya ve ülke mimarlarının çalışmalarından esinlenme olanağını sabırla sürdürmelidir.

Mimarın kendine duyduğu güven sonucu hemen eskiz çalışmalarına başlaması sakıncalı, aşılması gerekli bir alışkanlıktır. Bir mimar acemilik noktasından başladığını kabullenmelidir. Ayrıca mimarların mesleklerini uygulamada karşılaşacakları tasarım konuları bir hayli değişiktir. Örneğin, eğitim, yönetim, sağlık, ulaşım, kültür, spor, üretim, ticari, dinlenme, eğlenme, konaklama vb.

Yukarıda söz konusu edilen konularda pek azı dışından uzmanlığın gerekli olduğu söylenemez. Mimar her konu üzerinde araştırma, doküman edinme, geçmiş ve güncel uygulamalar üzerinde sıcak gözlemlerde bulunma, bilgilenme, sonrası kişisel yorum hakkını kullanır.

Mimar bazen özel konut, bazen sağlık veya eğitim yapısı, stadyum ve laboratuvar, nükleer santral tasarımı yapar.

Eğitim aşamasında bilinçle, beceriyle, en az hataya yer verecek şekilde kazanılmış değişmeyen temel tavrı, çevre, program, fonksiyonel hareketlerden analizle mimari tasarımda özgün senteze ulaşmaktır. Zaten mimarların meslekler arası belirgin kimliği sentezci oluşlarıdır. Mimari tasarıma başlama aşaması, duyarlılıkla allın, iç içe yürütüldüğü çalışmalardır ve önemlidir. En büyük yardımcısı bilgilenmedir. Artistik, estetik, mimari etkilenme, esin hakkı adına kaynaklar ısrarla taranır. Her mimar kendinden önce yapılanları bilmeli ve tanımalıdır. Mimarlığın süreklilik çizgisinin bir noktasında bulunduğunu unutmamalıdır. Konunun yeri, çevresi gezilerek tanınıp incelenir, hatta orada bir süre yaşanır. Saatlerce ve günlerce sürecek olan zevkli, zevkli olduğu kadar da çileli ön çalışma dönemi başlar. Ancak yine unutulmamalıdır ki, zaman önemlidir. Kimse mimara dilediği kadar süreyi tanımaya istekli değildir. Söz konusu çalışma zaman karşı yarıştır. 

Mimarin beyninde tasarımın oluşumu bir yaratıcı senaryo çalışmasının benzeridir. Sinema ile mimarlık faaliyetlerinin benzerlikleri inkar edilemez. Sinemada yönetmenin beyninde senaryonun üç boyutlu oluşum süreciyle yakınlık içindedir. Her ikisini de yeterli düşünme ve senaryo oluşturma süresi tanınmalıdır. Bu süreçte düşünce filizlenip serpilmeli, düşsel “senaryo”  açılımlar sağlayarak yavaş yavaş olasılıkları kurgulanmalıdır.

Artık mimari tasarımı yapılan konunun adını koyabiliriz. Örneğin;  “gençlik merkezi”. Böyle bir konunun sizce anlamı nedir, ne olmalıdır ? Yeni bilgilerle beslenmiş genel ve mesleki kültür dünyanızdan, mesleki kişiliğinizden gelen anlayışınız, yaklaşımınız ne olabilir, ne olmalıdır ?

Tasarımınızda program, durum planının çevre verileri kuşkusu birinci derecede önemlidir. Gene de konunun özelliklerine göre öncelikleri belirlemede mimar, seçme serbestisine sahiptir.
Belirtilen konuya tekrar dönecek olursak, konuyu ele alış, yaklaşım, mesleki kişilik kaynak alacaktır. Üzerinde düşündükçe öne çıkan tercihler, giderek daha belirginleşecektir. Örneğin fonksiyonu arındırılmış, özgün bir yaklaşım olabilir. Aslolan güç olanı başarmaktır.

Düşünceler, gençliğin bağımsız özlemini yansıtmalı, genç neslin Dünya’ya bakışı, yaşamın çekiciliği, sevinci, renk, insancıl değerler, saydam, davetkar dışa açıklık, mekânsal süreklilik, çeşitlilik, hareketlilik, kütlede, yatayda, düşeyde, dış-iç mekanda devingenlik, teknolojik olanaklar, mimari plastisitede de özgünlük olmalı diye düşünülmelidir.

Beynin aydınlığında tasarım üç boyutlu oluşturulabilir. Çevre, program verileriyle dirsek teması içinde, ilk sağlanmak istenen mekânsal perspektifler etki ve kurulan ilgiler, senaryonun ön öğelerindedir.  Engelsiz, açık, bölünmeden, sınırlanmadan kurulan tek mekan. Bütün fonksiyonların iç içe birlikteliği, müzik, yakınlıklar, dostluklar, tam bir bütünlük. Tek mekan içinde düşünülen satranç, briç, konferans, gösteri, konser aktiviteleri, Tek mekanın dışa vurumu. Bir başka senaryoda ise, içe dönüklüğün, değişik fonksiyonlar için kararlı mekânsal bölünmüşlüğün, geleneksel tutumun, katı disiplin ve arı geometriye sadakatin taşıdığı mesajlar amaçtır.

Düşünme sürecinde mimarın beyninde fikirler kaygan zemindedir. Özellikler değişkendir. Düşünceler, karşıt düşüncelerle yer değiştirmekte, sık sık geriye dönüşler olmaktadır. Ön kabuller, ilk tercihler, geçmişin birikim ve deneyleri konuya has yeni bilgilerin süzgeçlerinden geçmektedir. Karşılıklı düşüncelerden biri diğerini etkilemektedir.

Tekrar belirtilebilir ki, taslak çizimlere geçmeden düşünsel süreç bütün yoğunluğu ve gerilimiyle yaşanmalı. Bu dönem ve sonraları, daha önce açıklandığı gibi kitaplar, dergiler ve tartışmalarla dopdolu olmalı, bütün bilgi, esin kaynakları kullanılmalı. Eğer o anda erişilen düşünce kendine, hatta diğer kişilere anlaşılabilir açıklıkta anlatılamıyor ise, özgün olduğu inancını veremiyorsa, belirsizlikler sürmekte demektir.

Çoğunlukla sabırsızlık, had noktaya varabilir. Düşüncelerin bir an önce çizgiye dönüşümü özlenir, istenir. Artık taslak çizimleri başlamalıdır. Eskizlerde ölçekli veya ölçeksiz sınır tanımadan fikirler özgürce çizilerek kağıda geçirilmektedir. Planda iki boyutlu olarak geliştirilen sayısız şemalar, krokilerden yapılan eskizler. Artık bu aşamada neden, nasıl soruları sorulmaktadır. Çevre verileri, fonksiyon, program etüt edilirken, üçüncü boyut sorunları, denge, mimari plastisite, estetik kaygılar, sorular, sorunlar devrededir.Etiketler : eskiz çizimleri


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus