Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

yat limanı tasarımı

YAT LİMANI TASARIMI

Yelken ve motorlu tekneler için su (liman) ve karada palamar yerleri yatçılık tesislerine dahildir. Kayıkhane kayık depo salonlu veya salonsuzdur. Büyük deniz spor tesisleri yat limanları olarak adlandırılır. Her hektar su yüzeyi 4-5 yat teknesi veya 6 motorlu tekneyi barındırır. Limanlardaki gerekli su derinliği kayık tipine bağlıdır. Normal olarak 120 mm (Patalya, kılıç kayığı) ve 4000-5000 mm (Omurgalı kayık) su derinliğindedir. Aynı su seviyesindeki liman yapısı ve kayıkların güvenliği için elverişlidir.

Yat limanı yerinin seçiminde, deniz buzulunun genleşmesi ve itme gücünü önlemek için, buz oluşumunun sıklığı ve biçimine dikkat edilmelidir. Her bir spor teknesi için kullanımına göre (antrenman, hafta sonu, tatil v.s.) limanda palamar yerinin bulunması gerekir. Netice itibariyle : Şamandıra yeri, palamar yeri, salonda muhafaza yeri. Tekne ve buna dair donanımlar için yüzey gereksinimi: Şamandıra yeri yaklaşık 90 m2 - 160 m2 , kara park yeri yaklaşık 100-200 m2 dir. Yani genel yüzey yaklaşık 200-360 m2. Her bir tekne şamandıra yeri için en az 1 otomobil park yeri önerilir.

Ana rüzgar ve dalga hareketi yönü liman giriş yerini belirler. Dalga hareketleri setlerle (dalga kıran) indirgenir. Tekneler için giriş ve çıkışların genişliği komşu yelkenli teknelerin en az uzunluğuna veya şamandıra yerinin uzunluğuna eşit olmalıdır. Her bir rüzgar yönünde yelkenle kullanılması gereken spor teknelerinin giriş yerinin, liman girişine göre 35-60 m çapında dönüş dairesinin olması gerekir. Dalga kıran ve kıyı tahkimatı, iskele, tekne nakliyat araçları ve depo yerlerinin konstrüksiyonu, tekne spor tesislerinin değişik hava şartlarında kullanımına önemli ölçüde etki eder. Dalga kıranlar - set olarak da adlandırılır - dalgalara karşı koruma görevi görürler ve dalgaların sürüklediği kum birikintisini önlerler. Taş dalga kıranlar, döşendiğinde birbirleri ile dişi' şekilde bağlanan kaya taşlarından, kırılmış doğal taşlardan, belirli geometrik biçimdeki prefabrik elemanlardan (Örn. Tetra taban) yapılır. Geçmeli perde duvarlar taşlı dalga kıranların yanı sıra en fazla yaygın olanıdır ve çerçevelenmiş profil çeliklerden oluşmuştur. ömürleri 20-30 yıldır.

Çelikten, betonarmeden, hava ile doldurulmuş torbalardan ve Stirofoam yüzücü cisimlerinden yapılan dubalar dalga kıran ve set olarak kullanılır. Yaklaşık 2 m derinliğe batan çelik ve çelik beton dubaları her bir su seviyesine uyum sağladığı gibi gerekli su durgunluğunun oluşmasına sebep teşkil ederler. Daldırma sandıkları yerinde kum ve çakılla doldurulan prefabrik elemanlardır.

SPOR TEKNELERİ - KAYIKLAR

Kayıklar çoğunlukla ekiplere mahsus olup genelde dernek ve klübe aittir. Kayık ve kanolar genelde engelsiz, akıntıda, çekici manzaralı su yollarında göze çarpar. Pencereli veya yukardan ışıklı kayık evlerinin üst aydınlatması, güneşten korunması amacıyla, kuzey istikametine yöneliktir. Kayıklar' kaldırarak taşımak için kapılara 2,50 x 2,75 m, salon genişliği k 6,00 m olmalıdır. Hangar uzunluğu amaca uygun olarak 30 m, hangar yüksekliği mümkün olduğunca 4,0 m olmalıdır. Küreklerin uzunluğu 3,80 m, kürek palası genişliği 15-18 cm'dir. Girişin yakınında yatay raflarda veya sıkma halkası ile asılı olarak (hangar yüksekliğine bağımlı olarak) tekne hangar' ve iskele arasında tekneleri hazırlamak ve yıkamak için çeşme ve tekne araba park yeri için k 20-30 m genişliğindeki kıyı şeridi gerekir. Yakınında çadır kurmak için çimen ve ormanlık alan tasarlanmalıdır. Sekizli bir kısa kürekli teknelerin antrenmanı için tekne büyüklüğü 12,60 x 7,60 m olmalıdır. Su sirkülasyonu ile doğal deniz akımı sağlanır. Tesisler yüzme havuzu ve soyunma kabinleri ile irtibat' ı olmalıdır.

DENIZ SPORLARI TESİSLERİ

Deniz yarışı antrenman güzergahında kano ve slalom sporları için aranan özellikler:

1) Doğal tesisler: Toplu ulaşımda kullanılmayan eyalet bölgelerindeki akar su yollarının yokuşlu güzergahlarında (1:100 ve daha fazla meyil) veya benzeri nehirlerde en az 10 m3/s su akışı (doğal veya barajlarla yönlendirilmeli) olmalıdır. Değirmenler veya enerji santrallerinden oluşan dalga akışı en az 8 m genişliğinde, engelli veya engelsiz olmalıdır.

2) Yapay tesisler: Augsburg'daki Eiskanal/Lech'de olimpik tesis, 550 m uzunluğundadır. 6 m eğimli beton kaya setleri olan betonarme olukları, zemin bayırında 32 kapı talep edilir.Etiketler : yat limanı


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus