Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Asansörler » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Detay Projeleri » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Şablon Cetvelleri » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yüzeysel Temeller

mimari proje çizimi

MİMARİ PROJE ÇİZİMİ

Mimar, bir proje çalışmasına istediği veya istenildiği anda başlayamaz. Mimarin proje faaliyetinin başlaması için bir işveren gereklidir. Bir işveren öncelikle bir yapı veya bir yapılar kompleksini yapma kararını, kendi gereksinmesi açısında almalıdır. Bir yapıyı yapma kararını alan iş veren, parasal kaynağı ile gereksinme programı arasındaki dengeyi kurmalıdır. Bu denge ile ilgili programını bütün ayrıntıları ile belirlemelidir.

Mimar, bir yapıyı gereksinmelerinin saptanmasında ve bu gereksinmelerin ayrıntılı bir programa bağlanmasında görevli olabilir, çoğunlukla olmayabilir de. Gereksinme analizlerinin yapılmasında diğer uzman kişilerle iş birliği de yapabilir, yapmaya fırsat bulamayabilir de. Bu durum ülkeden ülkeye değişkendir, yer yer mimarın faaliyetleri içinde, yer yer dışındadır. Mimarın asıl mesleki faaliyeti, yapı yapma kararı alınmış, ayrıntılı gereksinme programına , belli bir parasal kaynağa bağlanmış, çevre ve doğa verileri saptanmış bir mimarlık sorununun mimara devrinden sonra başlar. Mimar bundan sonra, mimarlık sorununun etütlerini yaparak proje çizimine geçebilir. Ancak bir mimarın, bir yapıyı gerçekleştirmek üzere yapacağı girişimler güçlüklerle doludur.

Bu güçlüklerin en önemlilerinden biri moral sorunudur. Bir diğeri de bir projenin etüt etme yöntemidir. Mimar programa ve durum planının taşıması gereken bütün verilere ve bilgilere sahip olsa bile, hemen bir proje çizimine geçemez, geçmemelidir de. Örneğin yukarıda belirtildiği gibi mimar, bir moral sorunla karşı karşıyadır. Genellikle mimarlar, ilgi duydukları bir konu karşısında duygusaldırlar. İyiyi, yeniyi, yararlıyı, güzeli yaratma çabası, telaşı içindedirler. Bu özenleri onları başlangıçta sezgisel ve içgüdüsel bir yaklaşıma itmektedir. Bu tehlikelidir. Bu davranış, duygulu olmakla birlikte en kısa zamanda yerini bilgi ve akılcı bir tutuma devretmeli, mimar, sorunlara soğukkanlılıkla, telaşsız yaklaşmalıdır.

Bir mimarlık projesinin tüm olarak ve tam anlamıyla bitirilmesi, çok ciddi bir araştırmanın, çalışmanın yapılması demektir. Büyük bir emektir. Büyük bir yorgunluktur. Başarılı bir sonuç, araştırma, zaman, titizlik ve ciddi bir emeğe dayanır. İyiyi elde etmek ancak, yoğun yöntemli, akılcı bir çalışmayla olabilir. Hiçbir mimar sorunu rastlantıyla çözümlenemez. Gerçek bir başarı, esinlenmelere dayalı duygusal yorumlarla sağlanamaz. Mimarın, mesleki faaliyetlerinin ve başarısının temeli, akılcı bir zeminde yürütülen bilimsel yöntemlerle sorunların analizidir. Her mimar, iyi yetişmiş bir analizci olmalıdır. Analitik sonuçlarını derleyerek, tutarlı, çağdaş mekan yorumlarını getirebilmelidir.

Mimar, daha önce belirtildiği gibi çalışmalarında alabildiğine bağımsız değildir ve olamaz da. Programın, parasal kaynakların, malzemenin, işçiliğin, yapı teknolojisinin, mühendislik bilgi ve olanakları ile diğer uzmanların getireceği sonuçların sınırları içinde karalarını yürütmek zorundadır.

Mimarlıkta plan-kesit-görünüşlerden oluşan proje çalışmaları bir bütündür. Proje, mimarlık sorununun çözümüne ait çizgiyle açıklanmış bir kararlar bütünüdür. Bu bütün, bir iş verenin isteklerini karşılamakla birlikte, inşaatın sözleşme ve şartnamelerinin düzenlenmesinden, şantiyedeki her iş için gerekli olan detay çizimine kadar uzanmaktadır. Bir bütün olduğunu söylediğimiz mimarlık faaliyetinin aşamalarını şöyle açıklayabiliriz;

 İşlev şemasının kurulması

 Ölçeksiz eskizler, bir nevi detayı ve genel sorunları ele alan taslaklar, durum planlarının araştırılması, genel bir karara vardıktan sonra genel kararlar ışığında esas yapı sorununa ait eskizler ve taslaklar.

 Ölçekli eskizler.

 Ön proje çizimleri.

 Kesin proje çizimleri.

 Uygulama proje çizimleri ve en küçük ayrıntılara kadar inen detay çizimleri.

 Yapı maliyet keşfinin yapılması, teknik ve hukuki şartnamelerin, sözleşmelerin hazırlanması.

 Yapının mesleki kontrolü.Etiketler : mimari proje çizimi


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Asansörler Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Detay Projeleri Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Şablon Cetvelleri Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Spor Salonu Stadyum Tasarımı T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Temellerinin Uygulanması Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT