Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Artistik Perspektif » Asansörler » Atış Yeri Tesisleri » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bina ve Arazi Emniyeti » Bisiklet Kroskantrisi » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Buz Sporları Salonları » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çiftlik Tasarımı » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Depolama Sistemleri » Detay Projeleri » Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Enerji Santrali » Engelliler İçin Mekan Tasarımı » Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Güneş Evleri » Hareket Derzleri » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hayvan Kümesleri » Hidroelektrik Tesisleri » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Kalıp ve İskele Sistemleri » Kapalı Yüzme Havuzu » Kapı Kilit Sistemleri » Karayolu Elemanları Genel Tanımlar » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kayakla Atlama Tepeleri » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kilit Sistemleri DIN18252 » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mekan Ölçüsü Alma » Merdiven Nedir » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimaride Doğal Taş Kullanımı » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Oda İklimi Nedir » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Ölçüler ve Ağırlıklar » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Rögar ve Büz Yapımı » Şablon Cetvelleri » Şantiye Nedir » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Soğutma Tesisleri » Solar Mimarisi » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » Strüktürel Çerçeveler » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Taşıyıcı Sistemler » Tekerlekli Paten Sahaları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Tekstil Yapılar » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Toprak İşleri » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Ulaşım Nedir » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Biyolojisi » Yapı Elemanları » Yapı Sistemleri » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Taşlarının Özellikleri » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yapı Türleri » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yollar ve Caddeler » Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı » Yüzeysel Temeller

mimari proje çizimi

MİMARLIK OFİSLERİNİN VERDİĞİ HİZMETLER

Türkiye’deki mimarlık örgütlenmesi ilgili kanunla tanımlanmıştır. Bu kanun Mimarlık ve Mühendislik Hakkında Kanun ismiyle kapsadığı meslek dallarını ifade etmektedir. Kanun Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm mimar ve mühendisleri bir üst çatı altında toplayan ‘Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği’ (TMMOB) mesleki örgütünü yaratmıştır, bu örgütün alt sistemlerini daha özelleşmiş meslek örgütleri oluşturmaktadırlar. Mimarlık mesleğini dolayısıyla da mimarları bir çatı altında toplayan örgüt ise Türkiye Mimarlar Odası ismiyle anılmaktadır. Yine bu örgüt de alt bölümlere ayrılmakta ve kentlerde temsilcilikler halinde şekillenmektedir. Bu temsilciliklerin görevlerini şu şekilde tanımlayabiliriz; mimarları odaya kaydetmek ve üyelerin sicillerini tutmak, sorumlu oldukları coğrafi alan içinde bir yer için üretilen projelere vize vermek ve bu projelerin ve görevli mimarların sicillerini tutmak ve sorumlu oldukları alanlardaki uygulanan projelerde çıkan ihtilaflarda söz sahibi olmak. Türkiye Cumhuriyeti’nde mimarlık hizmetleri dört ana bölüme ayrılmıştır, bunlar; ön proje, kesin proje, uygulama projesi ve detaylar olarak adlandırılmıştır. Yine bu dört bölümün her birinde mimarın yapması gereken işler de tanımlanmıştır. Aşağıda sırasıyla bu bölümler, her bölümde yapılması gereken işler ve her bölümün hangi ölçeklerde çizilmesi gerektiği verilmektedir:

1.Ön Proje: Ön proje aşamasında mimar aldığı mimarlık işinin kesin ihtiyaç programını oluşturmalıdır. Bu ihtiyaç programı binanın işlevine, işverenin isteklerine ve yasal sınırlamalara göre oluşturulmaktadır. Bir kez ihtiyaç programı oluşturulduktan sonra yine işverenden gelen bilgiler doğrultusunda öngörülen maliyet tavanı belirlenir. Maliyet tavanı bir mimari tasarım işini etkileyen en önemli verilerdendir çünkü mimar tüm tasarım süreci boyunca seçimlerinde maliyeti göz önünde bulundurmak zorundadır. Ön proje aşamasında mimari konsept oluşturulacağı için mimarın bu doğrultuda bilgi toplaması ve özellikle arsa verilerini elde etmesi gerekmektedir. Tüm bu işlerin sonucunda mimar mimari konsepti oluşturur. Ön projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve mimari rapor bulunur. İdarece başka şekilde istenmedikten sonra ön proje bir bölü iki yüz ölçekte çizilir ve teslim edilir.

2. Kesin Proje: Bir binanın onanmış ön projesine göre bütün yapı elemanlarının ölçülendirilip, inşaat sistem ve gereçlerinin belirlendiği projedir. Vaziyet planı, kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. İdarece başka şekilde istenmedikten sonra kesin proje bir bölü yüz ölçekte çizilir.

3. Uygulama Projesi: Uygulama projesinde detaylara uygun ölçüde mimari elemanlar çizilir, statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçüleri veriler ve sonuçta, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayan ve inşaatın her aşamasında büro ve şantiyede kullanılabilecek projeler oluşturulur. Uygulama projesinde kat ve çatı planları ile kesit ve görünüşler bulunur. İdarece kabul edilebilecek bazı hallerde bir bölü yüz ancak genellikle bir bölü elli ölçekte teslim edilir.

4. Detaylar: İdarece onanmış detay listesindeki eleman ve mahallerin, listede belirtilen ölçeklerde çizilmesidir. Tüm sistem ve nokta detaylarını kapsamaktadır. Bir bölü yirmi, bir bölü on, bir bölü beş ve bir bölü bir ölçekte çizilen çizimlerdir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler

Amerikan Mimarlar Enstitüsü (The American Institute of Architects, AIA) A.B.D.’deki mimarlık meslek örgütlenmesini yapan ve düzenleyen kurumdur. Kuruma profesyonel üyelik için, A.B.D. içinde Ulusal Mimarlık Akreditasyon Listesi’nde (National Architectural Accrediting Board, NAAB) bulunan, akredite mimarlık okullarından mezun olmuş olmak ve Ulusal Mimari Tescil Listesi (National Council of Architectural Registration Boards, NCARB) tarafından yapılan meslek sınavına girerek başarılı olmak gerekmektedir. A.B.D.’de mimarlık hizmetleri, mimarın işverene ve işverenin mimara karşı yüklendikleri sorumluklar AIA tarafından tanımlanmıştır. Aşağıda mimarların verebileceği hizmetlerin (Services Available from Architects) tanımlandığı bir liste görülmektedir, bu listede mimarlar tarafından arz edilen bazı hizmetler bulunmaktadır. Hizmetlerin gruplandırılması, AIA standart sözleşmesi (AIA Document B141) ile ilişkili olarak yapılmıştır. AIA etik ve profesyonel meslek anlayışını benimsemiş bir kurumdur ve bu bağlamda etik ve profesyonel davranış yönetmeliğini (The Code of Ethics and Professional Conduct) yayınlamıştır. Bu yönetmelik mimarlar ve işverenler arasındaki ilişkiyi düzenlemekte ve çıkan anlaşmazlıklarda esas teşkil emektedir. AIA’ya başka ülkelerden de üye olmak mümkündür ancak bu üyelik üye olan yabancı mimara mimarlık hizmeti verme imkânı tanımamakta, sadece AIA’nın A.B.D vatandaşı mimar üyelerine verdiği hizmetlerden yararlanma imkânı tanımaktadır. Bunlar, şartname temin etme, çeşitli eğitimlere katılma vb. hizmetlerdir.

AIA, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılabilecek mimarlık hizmetlerini altı ana başlık altında toplamış ve bu başlıklar altında yapılabilecek işleri de tanımlamıştır. Aşağıda bu hizmetler ve hizmetlerde yapılacak işler sıralanmaktadır:

1. Proje Yönetimi Hizmeti: Proje yönetimi, farklı disiplinlerin koordinasyonu / doküman denetimi, danışmanlık / inceleme onayı, bütçe ve program ile dengelenmiş değer analizi, program geliştirme ve iş izleme, bütçe ve ön maliyet tahmini değerlendirilmesi, sunum, yapım yönetimi.

2. Değerlendirme ve Planlama Hizmeti: Program hazırlama, İşlevsel ilişkiler / akış diyagramları, mevcut tesislerin incelenmesi, Pazar araştırması, ekonomik fizibilite çalışması, proje finansmanı, arsa analizi, seçimi ve geliştirme, ayrıntılı arsa şartları analizi, arsa içi ve dışı şartları analizi, çevre analizi ve raporları, bölgelendirme sürecine katkı

3. Tasarım Hizmeti: Mimari tasarım çizimleri (belgeleri), taşıyıcı tasarım/ çizimleri (belgeleri), mekanik tasarım/ çizimleri (belgeleri), elektrik tasarım/ çizimleri (belgeleri), taşıyıcı sistem tasarım/çizimleri (belgeleri), peyzaj mimarlık tasarım/ çizimleri (belgeleri), iç mimarlık tasarım/ çizimleri (belgeleri), özel tasarım/ çizimleri (belgeleri), malzeme araştırması ve şartnamesi, kullanım hakkı ile ilgili hizmet.

4. İhale veya Pazarlık Hizmeti: İhale malzemesi, zamanlama / teklif verenlerin sorularına cevaplar, İhale/pazarlık, seçeneklerin analizleri / ikamesi, özel ihale, teklif değerlendirme, Yüklenici seçimi.

Önerilen makale: italyan boya fiyatları ve italyan boya uygulamaları hakkında bilgi almak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

5. Sözleşme Yönetimi: Rapor hazırlama ve hatalı imalatın reddi, şantiye ziyareti Şantiyede tam zamanlı proje temsilciliği, test ve denetim yönetimi Zeyilname, aktarma istekleri / değişiklik emirleri, sözleşme maliyeti muhasebesi mobilya ve donatı yerleştirilmesi yönetimi, yorumlama ve karalar, proje kapanışı.

6. Bina Yönetimi Hizmeti: Bakım ve operasyonel programlama, Açılış desteği, Kayıt çizimleri, Garanti incelemesi, sözleşme sonrası değerlendirme.

Japonya’da Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Japonya’daki mimarlık meslek örgütlenmesini iki kurum düzenlemektedir. İlk kurum JAI’dır (Japan Architects Institute). JAI Türkiye’deki mimarlar odasına denk durumdadır. Japonya’da mimarlar ve bina mühendisleri “Kenchikushi” olarak adlandırılırlar ve “Kenchikushi” Yasası ile tanımlanmaktadırlar. “Kenchikushi”lerin bağlı olduğu örgüt JAI’dır. Zorunlu eğitimleri bittikten sonra imtihana tabi tutulup, mimar ve bina mühendisi olmak için onay almak zorundadırlar. Japonya’da bina tasarlayıp yapmak için 3 turlu onay vardır: 1. sınıf mimar ve bina mühendisi (her turlu bina yapabilirler), 2. sınıf mimar (belli bina tipi ve betonarme bina için belli kat yüksekliğinde bina ), ahşap bina mimarı.

Bunun yanında yukarıdaki gibi tarif edilen mimarların yaptıkları işlerdeki sorumlulukları da yine kanunla tanımlanmış ve üç ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar; tasarım, yapım süreci ile ilgili işler ve diğer işlerdir. Mimarların tasarım sürecinde yasaların ve yönetmeliklerin ışığında binalar tasarlaması, işverene tasarımı eksiksiz anlatması ve projelere imza ve damgalarını atmaları beklenmektedir. Yapım süreci olarak tanımlanan bölümde ise, mimarların yapım işleri ile ilgili kontratlarda yönetici görevler üstlenmesi, yapım süreci organizasyonu, binaların Rölövelerinin ve gelişimlerinin çıkarılması, yasa ve yönetmelikler hakkında bir ajans niteliğinde çalışması beklenmektedir. Japonya’daki mimarlık örgütlenmesinin ikinci grubu ise mimarlığın akademik ve araştırmaya dayalı bölümünü düzenlemektedir. Bu düzenlemeyi gerçekleştiren kurum AIJ’dır (Architectural Institute of Japan)

Almanya’da Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler

“Almanya’da, “mimar”, iç mimar”, “bahçe ve peyzaj mimarı”, “kentsel mimar / kent plancısı” veya “müşavir mühendis” iş tanımları, mimar ve mühendislik alanındaki faaliyetlerin sadece ilgili eyalet odalarına kayıtlı meslek adamları tarafından yapılabileceğini öngören eyalet yasaları ile güvence altına alınmıştır.” Almanya’daki veya başka bir Avrupa ülkesindeki geçerli mimarlık diplomasıyla her hangi bir eyaletteki mimarlar odasına kayıt olunabilmektedir. Eyalet yasaları mimarın işini “tasarım, teknik, ekonomik, toplumsal ve çevresel planlama” olarak tanımlamaktadır. “Yapı ve planlama ile ilgili bütün disiplinlerde meslek adamları kendilerini işverenin işlerini, mümkün olan en geniş düzeyde uzmanlıklarını sunarak onun adına yürüten ve yapıda teknik, ekonomik ve sürdürülebilir kaliteyi sağlayan kişiler olarak görürler. Söz konusu yapı bir bina, bir mühendislik yapısı, bir ulaşım tesisi, bir iş tasarım, bir planlama uygulaması veya bir açık mekân planlaması olabilir. Çalışmalarının toplum üzerinde etkileri olmasından dolayı, mimarların ve mühendislerin ücretleri yasal olarak bir tarife ile belirlenmektedir (HOAI). Bu uygulama, bağımsız müşavirlik hizmetleri için yapılacak ödemeleri güvence altına almayı amaçlamakta, dolayısıyla kaliteyi sağlamanın da bir yolu olmaktadır.

İngiltere’de Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler

İngiltere’de mimar unvanı almak ve mimarlık hizmeti verebilmek için adaylardan şu şartları yerine getirmeleri istenmektedir. İlk şart İngiliz Kraliyet Mimarlık Enstitüsü (Royal Institute of British Architects-RIBA) tarafından düzenlenen bölüm 1, 2 ve 3 sınavlarını geçmek, Avrupa Direktifi (European Directive) 85/384/EC tarafından tanınan bir belgeye sahip olmak, 5 yıllık iş tecrübesi yapmak ve Mimar Kayıt Listesi’ne (Architects Registration Board (ARB)) kayıtlı olmaktır. ARB İngiltere’deki tüm mimarların kayıtlarının tutan bir kurumdur ve “müşterinin haklarını ve mimarların ünlerini koruyoruz” sloganıyla hareket eden bir yapıdadır. Bunun yanında RIBA çeşitli yayınlarında mimarların mimari tasarım sürecine ne şekilde yaklaşmaları gerektiğini tanımlamıştır. RIBA’ya göre tasarım süreci öncelikle yaratıcı etkinlik ile başlamaktadır ve yaratıcı etkinlik de mimar dört aşamayı gerçekleştirmelidir: özümseme, genel çalışma, geliştirme, iletişim. Özümseme aşaması, mimarın mimari tasarım konusunda genel ve o işe özel bilgileri toplama ve düzenleme işlerinin yapıldığı aşamadır. Genel çalışma aşaması iki alt aşamadan oluşmaktadır.tasarımı bir problem olarak görerek bu problemin doğasının anlaşılmaya çalışıldığı ilk alt aşama ve olası çözümlerin ve/veya çözüm yollarının arandığı ikinci alt aşama. Geliştirme aşaması genel çalışma aşamasında bulunan çözümün veya çözüm yollarının arıtılması ve geliştirilmesi işlerinin yapıldığı aşamadır. İletişim aşaması ile bulunan sonucun veya sonuçların tasarım ekibi içinde veya ekip dışından birine aktarılması için çalışmaların yapıldığı aşamadır.Etiketler : mimarlık


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Artistik Perspektif Asansörler Atış Yeri Tesisleri Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bina ve Arazi Emniyeti Bisiklet Kroskantrisi Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Buz Sporları Salonları Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çiftlik Tasarımı Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Depolama Sistemleri Detay Projeleri Dış Duvarlar Alçak Enerji Yapı Şekli Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Enerji Santrali Engelliler İçin Mekan Tasarımı Eşyanın Görünümü İçin Ölçü Olarak Göz Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Güneş Evleri Hareket Derzleri Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hayvan Kümesleri Hidroelektrik Tesisleri Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Kalıp ve İskele Sistemleri Kapalı Yüzme Havuzu Kapı Kilit Sistemleri Karayolu Elemanları Genel Tanımlar Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kayakla Atlama Tepeleri Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kilit Sistemleri DIN18252 Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mekan Ölçüsü Alma Merdiven Nedir Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimaride Doğal Taş Kullanımı Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Oda İklimi Nedir Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Ölçüler ve Ağırlıklar Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Rögar ve Büz Yapımı Şablon Cetvelleri Şantiye Nedir Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Soğutma Tesisleri Solar Mimarisi Spor Salonu Stadyum Tasarımı Strüktürel Çerçeveler T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Taşıyıcı Sistemler Tekerlekli Paten Sahaları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Tekstil Yapılar Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Toprak İşleri Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Ulaşım Nedir Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Biyolojisi Yapı Elemanları Yapı Sistemleri Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Taşlarının Özellikleri Yapı Temellerinin Uygulanması Yapı Türleri Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yollar ve Caddeler Yüksek Yapılarda Gaz Tesisatı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım AnkaPlus